widget will appear here

Білогородська сільська рада

БІЛОГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шістдесята сесія VII скликання
с. Білогородка                                                                              18 вересня 2020 року
РІШЕННЯ № 743
Про затвердження Програми
регулювання чисельності безпритульних
тварин гуманними методами на території
Білогородської сільської ради на
2020 -2021 роки

З метою зменшення кількості безпритульних тварин виключно гуманними методами, покращення санітарно-екологічної та епізоотичної ситуації на території Білогородської сільської ради, зміни громадської думки у бік цивілізованого, гуманного та етичного ставлення до тварин, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Білогородської сільської ради

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Білогородської сільської ради на 2020 – 2021 роки.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань управління комунальною власністю, благоустрою та будівництва, житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку.

Головуючий на сесії                                                                                   В. Комаренко

 

Затверджено
рішенням 60 сесії VII скликання
Білогородської сільської ради
№ 743 від 18 березня 2020 р.
Програма
регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Білогородської сільської ради на 2020-2021 роки
  1. Загальні положення

Поняття та терміни, що використовуються у Програмі:

безпритульні тварини – домашні собаки та коти, незалежно від породи та призначення (у тому числі собаки, що мають ошийник з особистим номерним знаком і намордник), які знаходяться без власника та не на прив’язі на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті та інших громадських місцях;

відчуження тварини – передача права власності на тварину юридичним чи фізичним особам у спосіб, що не заборонений чинним законодавством;

власник собаки чи кота – юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, які не суперечать законодавству України;

домашні собаки та коти – тварини, які утримуються власниками як домашні улюбленці, компаньйони-помічники (поводирі незрячих, охоронці житла та іншого майна тощо), на об’єктах комерційного використання, що знаходяться під контролем (наглядом) власника, членів його сім’ї або уповноваженої власником особи;

ідентифікація тварин – процес з ототожнювання тварини шляхом присвоєння їй унікального ідентифікаційного номера із використанням візуальних ідентифікацій (особистий номер, тавро, кліпса тощо);

реєстрація домашніх тварин – система обліку тварин, яку здійснює ветеринарна служба, приватні ветеринарні лікарі, кінологічні клуби та притулки для тварин шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної інформації до єдиного реєстру домашніх тварин;

агресивні тварини – тварини, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин;

тимчасова ізоляція (карантинування) тварин – тимчасове перебування тварин у пунктах перетримки та притулках (міні притулках) для утримання тварин до вирішення питань, пов’язаних з їх подальшим утриманням.

Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в на території Білогородської сільської ради на 2020 – 2021 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про благоустрій населених пунктів» та інших нормативно – правових актів.

Необхідність розроблення Програми викликана значною кількістю безпритульних тварин у на території Білогородської сільської ради, що в свою чергу приводить до погіршення санітарно-епідеміологічного стану, появи загрози життю та здоров’ю громадян, розповсюдження хвороб, порушення власниками тварин умов їх утримання, жорстокого поводження з ними, а також до загибелі самих тварин. Програма спрямована на зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами та на роботу з населенням по впровадженню в суспільну свідомість стандартів гуманного поводження з тваринами.

Підприємства, установи, організації, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які утримують тварин для охорони об’єктів чи територій, є власниками тварин і зобов’язані суворо дотримуватись санітарно- гігієнічних норм і правил їх утримання при умові обов’язкового забезпечення безпеки людей. Відповідальність за заподіяння шкоди твариною людині лягає на керівника підприємства, установи, організації, на фізичну особу – суб’єкта підприємницької діяльності, які утримують тварин для охорони об’єктів чи територій.

  1. Мета Програми

Мета Програми – зменшення кількості безпритульних тварин виключно гуманними методами, покращення санітарно-екологічної та епізоотичної ситуації на території Білогородської сільської ради, зміна громадської думки у бік цивілізованого, гуманного та етичного ставлення до тварин.

  1. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її вирішення програмним методом

Ситуація з значною кількістю безпритульних тварин, яка протягом попередніх років і до теперішнього часу має місце на території Білогородської сільської ради, приводить до, погіршення санітарно-епідеміологічного стану, нападів безпритульних тварин на громадян. Крім цього, безпритульні тварини отримують травмування при дорожньо-транспортних пригодах, хворіють різноманітними захворюваннями, мають місце випадки жорстокого поводження з тваринами.

Дана Програма передбачає регулювання чисельності безпритульних тварин виключно на підставі вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

На даний час існують методи впливу на зменшення чисельності безпритульних тварин з врахуванням вимог діючого в Україні законодавства:

– вилов з поверненням до ареалу колишнього перебування – метод вилову- стерилізації-повернення (далі – метод ВСП);

– безповоротний вилов – вилов безпритульних тварин з їх місця проживання з подальшим розміщенням в притулок, де їм на протязі певного часу підшуковують господарів, а до неприлаштованих тварин, застосовують евтаназію (у випадках якщо собака хворіє не виліковною хворобою), або пожиттєве утримання тварин;

– комплексна методика — одночасне впровадження декількох з перерахованих методів, часто супроводжується застосуванням превентивних заходів щодо запобігання поповнення чисельності безпритульних тварин.

Для утримання безпритульних тварин створюються притулки для тварин. Притулки для тварин можуть створюватися органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадськими і благодійними організаціями та фізичними особами.

Притулки для тварин проводять свою діяльність за рахунок коштів їх власників, а також будь-яких інших не заборонених законом джерел.

Положення про притулок для тварин затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини.

Функціонування притулків будь-якої з зазначених форм господарювання здійснюється на підставі Наказу Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 року № 439 «Про затвердження Положення про притулок для тварин».

На території Білогородської сільської ради застосовується комплексна методика впливу на зменшення чисельності безпритульних тварин.

За бажанням власника тварини або особи, що виявила бажання утримувати тварину, проводиться біостерилізація тварини.

Умертвіння тварин проводиться виключно відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

Утилізація, кремація чи поховання трупів тварин повинні проводитись у місцях, спеціально відведених для цього.

  1. Заходи Програми

Змістом Програми є здійснення комплексу управлінських і правових заходів, направлених на зниження чисельності безпритульних тварин на території Білогородської сільської ради, а саме:

– організація відлову безпритульних тварин гуманними методами;

– проведення ветеринарних заходів (вакцинація, дегельмінтизація, біостерилізація тощо) безпритульних тварин, що були виловлені;

– повернення тварин власникам та передача особам, які виявили бажання їх утримувати;

– активна робота з населенням по впровадженню в суспільну свідомість стандартів гуманного поводження з тваринами і необхідності їх стерилізації;

– постійне проведення заходів з пошуку господаря;

– розроблення та ведення єдиної бази реєстрації тварин, які утримуються власниками на території Білогородської сільської ради;

– ведення моніторингу кількості домашніх і безпритульних собак і котів;

– взаємодія з волонтерами, благодійними та кінологічними організаціями тощо, які діють на території України;

– евтаназія.

Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Білогородської сільської ради на 2020-2021 роки розрахована на період з 2020-2021 років.

  1. Виконавці Програми

Виконавцями Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Білогородської сільської на 2020-2021 роки є виконавчий комітет Білогородської сільської ради.

  1. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок: Коштів сільського бюджету;

добровільних внесків юридичних та фізичних осіб;

коштів інших джерел, не заборонених законодавством України.

З метою урахування заходів Програми на наступний рік, виконавці щорічно надають головному розпоряднику бюджетних коштів фінансово-економічне обґрунтування заходів, передбачених Програмою.

У разі невиконання завдань Програми в запланованому році, дані роботи переносяться на наступні роки в межах строку дії Програми (2020-2021 років).

  1. Участь громадських та благодійних організацій в реалізації Програми

Громадські та благодійні організації, метою діяльності яких є захист тварин від жорстокого поводження:

– можуть створювати притулки для безпритульних тварин та організовують їх роботу;

– проводять роботу з пошуку господарів та осіб, які виявили бажання утримувати тварин;

– проводять роз’яснювальну роботу з населенням про гуманне поводження з тваринами;

– мають право отримувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації ними своїх статутних цілей і завдань.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством України.

  1. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Реалізація Програми дасть змогу забезпечити:

– значне зменшення безпритульних тварин на території Білогородської сільської ради;

– підвищення рівня безпеки і комфорту життя людей;

– забезпечення спокою і підвищення моральності серед населення;

– покращення естетичного вигляду та епізоотичного стану території Білогородської сільської ради;

– зниження витрат на протиепідемічні заходи і лікування;

– зниження аварійності на дорогах;

– підвищення іміджу території Білогородської сільської ради в результаті дотримання міжнародних стандартів поводження з домашніми тваринами.

Додатки до програми:

Додаток 1: паспорт Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Білогородської сільської ради на 2020-2021 роки.

Додаток 2: ресурсне забезпечення Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Білогородської сільської ради на 2020-2021 роки.

Додаток 3: напрямки діяльності та заходи Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Білогородської сільської ради на 2020-2021 роки.

Голова постійної комісії ради з питань управління

комунальною власністю, благоустрою та

будівництва, житлово-комунального господарства,

побутового, торговельного обслуговування,

громадського харчування, транспорту і зв’язку                                                                    О. Рибачук

ПАСПОРТ
Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Білогородської сільської ради на 2020-2021 роки
1. Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Білогородської сільської ради
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми
3. Розробник Програми Виконавчий комітет Білогородської сільської ради ради
4. Співрозробники Програми
5. Відповідальні виконавці Програми Виконавчий комітет Білогородської сільської ради ради
6. Учасники Програми Києво-Святошинське районного управління Головного управління

Держпродспоживслужби в Київській області, громадські та благодійні організації.

7. Термін реалізації Програми 2020-2021 роки
8. Джерела фінансування Програми Сільський бюджет Білогородської сільської ради, позабюджетні кошти
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, 40 тис. грн.
у тому числі: 2020 2021
9.1. коштів місцевого бюджету 20 тис.грн. 20 тис.грн.
9.2. коштів інших джерел

Ресурсне забезпечення

Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Білогородської сільської ради на 2020-2021 роки

Етапи виконання Програми

тис. грн.

Показники витрат: І II Всього
2020 2021
Сільський бюджет 20 20 40
Кошти не бюджетних джерел
РАЗОМ 20 20 40

Напрямки діяльності та заходи

Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Білогородської сільської ради на 2020-2021 роки

п/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні напрямки) Перелік заходів програми Строк

виконання

програми

Відповідальний

виконавець

Джерела

фінансування

Орієнтовні щорічні обсяги фінансування (вартість), тис.грн. Очікуваний

результат

І II
2020 2021
1 Регулювання

чисельності

безпритульних

тварин

гуманними

методами

Відлов

безпритульних (бродячих)тварин з подальшою стерилізацією, вакцинацією та утриманням тварин

2020-2021

роки

Виконком Білогородської сільської ради, районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, громадські та благодійні організації. Сільський

бюджет

20 20 Зменшення безпритульних тварин на території Білогородської сільської ради, підвищення рівня безпеки і комфортності життя людей
Всього 40 20 20

Попередній

Уряд затвердив порядок виборів 2020: голосувати в масці, зі своєю ручкою, без дітей

Наступний

Питання/відповіді про Білогородську ОТГ, повноваження голови громади та обов'язки депутатів.