widget will appear here

Білогородська сільська рада

Що таке місцевий бюджет в ОМС

Для розвитку і процвітання тієї чи іншої територіальної громади потрібні фінансові і матеріальні ресурси. Основою для їх поповнення і використання є місцевий бюджет.

Сільська рада і її виконавчий комітет, селищна рада і її виконавчий комітет, міська рада і її виконавчий комітет, районна в місті рада і її виконавчий комітет самостійно розробляє, затверджує і виконує відповідно: сільський бюджет; селищний бюджет; міський бюджет; районний у місті бюджет. Затверджують ці бюджети сільська, селищна, міська, районна у місті ради, тобто рада депутатів.

Готує проєкт бюджету, подає його на затвердження до ради, виконує його протягом бюджетного року виконавчий комітет відповідної ради. Складовими частинами місцевого бюджету є доходи і видатки. Перелік надходжень до місцевого бюджету визначає Бюджетний кодекс України.

Серед них — місцеві податки і збори. Органи місцевого самоврядування щороку затверджують ставки (розміри):

  1. податку на майно;
  2. єдиного податку;
  3. збору за місця для паркування транспортних засобів;
  4. туристичного збору;
  5. земельного податку.

Надходження до районних й обласних бюджетів поступають за рахунок: коштів, залучених з місцевих бюджетів на договірних засадах для реалізації спільних соціально-економічних та культурних програм, які затверджують ОМС; коштів державного бюджету з подальшим розподілом їх між сільськими, селищними та/або міськими радами або для виконання спільних проєктів.

Додаток 1

до рішення Білогородської сільської ради
“Про місцевий бюджет бюджет на 2020 рік”

ДОХОДИ

місцевого бюджету на 2020 рік

3222480400

(код бюджету)                                                                                                                                        (грн)

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів
бюджету
Усього Загальний

фонд

Спеціальний фонд
усього у тому числі
бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 26 944 200,00 26 943 200,00 1 000,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
8 000,00 8 000,00 0,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності
8 000,00 8 000,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання
інших природних ресурсів
197 200,00 197 200,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів
192 000,00 192 000,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів (крім рентної плати за
спеціальне використання лісових ресурсів в
частині деревини, заготовленої в порядку рубок
головного користування)
192 000,00 192 000,00 0,00 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00
13030100 Рентна плата за користування надрами для
видобування корисних копалин
загальнодержавного значення
5 200,00 5 200,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 3 255 000,00 3 255 000,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в-Україні
підакцизних товарів (продукції)
245 000,00 245 000,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 245 000,00 245 000,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів
(продукції)
910 000,00 910 000,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 910 000,00 910 000,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
2 100 000,00 2 100 000,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки 23 483 000,00 23 483 000,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 10 871 000,00 10 871 000,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об’єктів житлової
нерухомості
25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об’єктів житлової
нерухомості
700 000,00 700 000,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об’єктів нежитлової
нерухомості
12 000,00 12 000,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об’єктів нежитлової
нерухомості
1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 5 000 000,00 5 000 000,00 0,001 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1 500 000,00 1 500 000,00 О00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 1 720 000,00 1 720 000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 330 000,00 330 000,00 0,00 0,00
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 2 000,00 2 000,00 оооі 0,00
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 82 000,00 82 000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок 12 612 000,00 12 612 000,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 1 900 000,00 1 900 000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 10 700 000,00 10 700 000,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських
товаровиробників, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за
попередній податковий (звітний) рік дорівнює
або перевищує 75 відсотків’
12 000,00 12 000,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00
19010000 Екологічний податок 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00
19010100 Екологічний податок, який справляється за
викиди в атмосферне повітря забруднюючих
речовин стаціонарними джерелами
забруднення (за винятком викидів в
атмосферне повітря двоокису вуглецю)
1 000,00 0,00 1 000,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження 3 581 000,00 311 000,00 3 270 000,00 2 400 000,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької
діяльності
103 000,00 23 000,00 80 000,00 0,00
21080000 Інші надходження 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за
порушення законодавства у сфері виробництва
та обігу алкогольних напоїв та тютюнових
виробів
9 000,00 9 000,00 0,00 0,00
21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва
80 000,00 0,00 80 000,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської діяльності
288 000,00 288 000,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 144 000,00 144 000,00 0,00 0,00
22010300 Адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань
12 000,00 12 000,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних
послуг
46 000,00 46 000,00 0,00 0,00
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень
86 000,00 86 000,00 0,00 0,00
22080000 Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном
144 000,00 144 000,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим комплексом
та іншим майном, що перебуває в комунальній
власності
144 000,00 144 000,00 0,00 0,00
24000000 Інші неподаткові надходження 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 2 400 000,00
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту
2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 2 400 000,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ 790 000,00 0,00 790 000,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно
із законодавством
790 000,00 0,00 790 000,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними
установами згідно з їх основною діяльністю
730 000,00 0,00 730 000,00 0,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що
здійснюється відповідно до Закону України
‘Про оренду державного та комунального
майна’
60 000,00 0,00 60 000,00 0,00
Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
ЗО 525 200,00 27 254 200,00 3 271 000,00 2 400 000,00
40000000 Офіційні трансферти 14 132 000,00 9 332 000,00 4 800 000,00 4 800 000,00
41000000 Від органів державного управління 14 132 000,00 9 332 000,00 4 800 000,00 4 800 000,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
14 132 000,00 9 332 000,00 4 800 000,00 4 800 000,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 14 132 000,00 9 332 000,00 4 800 000,00 4 800 000,00
X Разом доходів 44 657 200,00 36 586 200,00 8 071 000,00 7 200 000,00

Сільський голова                                          Зуєв М.А.

Попередній

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛОГОРОДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЗАТВЕРДИВ НОВІ ТАРИФИ НА ОСНОВНІ ПОСЛУГИ КП «РИТУАЛ» НА 2020 РІК

Наступний

Про затвердження ставок по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік та встановлення додаткових пільг з податку на нерухоме майно, що перебуває у власності релігійних організацій України.