widget will appear here

Білогородська сільська рада

У Білогородській громаді починає працювати Громадський бюджет. Уже з 20 травня чекаємо на заявки від небайдужих мешканців нашої громади. Напередодні запуску пропонуємо ознайомитися з основними матеріалами та настановами, розробленими під час навчання, яке відбулося 5-6 травня.

Тренінг із громадського бюджету: враження та акценти

Впродовж двох днів учасники дізнавалися секрети підготовки проєктів, що здобувають підтримку громадськості та міжнародних донорів. Тренінг провів відомий громадський діяч, експерт із фандрейзингу й розвитку неприбуткових організацій, голова Ради директорів у Фундації імені князів-благодійників Острозьких Руслан Краплич.

«З задоволенням хотів би відзначити високу зацікавленість та залученість активістів Білогородської громади, які взяли участь у навчанні та впродовж двох днів були сконцентровані на завданнях тренінгу. Це гарне підґрунтя для розроблення якісних проектів та громадської підтримки ініціатив», – зазначив тренер.

За методичними та практичними настановами експерта учасники пройшли повний шлях розробника проєкту від опису проблеми до покрокового розбору критеріїв, за якими оцінюють заявки учасники голосувань і донори з огляду на реалістичність виконання й ефективність звітів.

«Тренінг дав змогу учасникам пропрацювати найважливіші елементи підготовки проєктів, зрозуміти логіку донорів та структурувати наявні знання. У контексті Громадського бюджету набуті навички важко переоцінити. Це виводить проєкти на зовсім інший якісний рівень», – сказав член Експертної Ради Громадського бюджету Мирослав Сороченко.

Приймання проєктних заявок починається 20 травня й триватиме до 18 червня включно, після чого розпочнеться етап голосування за проєкти – до 20 липня. Далі впродовж 10 днів підбиватимуться підсумки, з 1 серпня 2021 року розпочнеться етап реалізації, який має завершитися до кінця поточного року.

«Щиро зичу всім, хто подаватиме проєкти, цікавих ідей, корисних для розвитку громади, активної підтримки збоку мешканців та успішної реалізації задумів. Зі свого боку, Експертна рада надаватиме необхідну підтримку на кожному етапі», – підкреслив куратор Громадського бюджету, депутат Білогородської сільської ради В’ячеслав Воловик.

У 2021 році Громадський бюджет Білогородської громади становить 1 млн грн. Мінімальна сума проекту – 20 тис. грн, максимальна – 1 млн грн з урахуванням вартості проектно-кошторисної документації (ПКД) та з урахуванням +10% від загальної вартості проекту.

«Впровадження громадського бюджету в перший рік роботи оновленої сільської ради було принциповою позицією. Це основа прозорих та відкритих відносин із громадянським суспільством та створення сприятливих умов для втілення суспільно важливих проєктів. Вітаю з початком приймання заявок та зичу успіху всім учасникам», – прокоментував Білогородський сільський голова Антон Овсієнко.

Як відбуватиметься подавання проєктів:

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПОДАВАННЯ ПРОЄКТІВ
НА ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ
БІЛОГОРОДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ХТО МОЖЕ БУТИ АВТОРОМ ПРОЄКТУ

Громадянин України віком від 16 років, який у визначеному порядку підготував та подав проектну пропозицію для реалізації за рахунок коштів Громадського бюджету (далі також – Бюджету участі), а також група фізичних осіб, громадська організація, ініціативна група, інститут громадянського суспільства.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Подані для фінансування за рахунок коштів Бюджету участі територіальної громади Білогородської сільської ради проєкти повинні:

 • бути спрямовані на поліпшення комфорту проживання мешканців та естетичного вигляду територіальної громади Білогородської сільської ради,
 • сприяти соціально-економічному, культурному та просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності територіальної громади Білогородської сільської ради (не пов’язані з поточною роботою у відповідних галузях та сферах діяльності та поточним утриманням бюджетних установ).

Напрямки проєктів:

 • безпека та громадський порядок;
 • дорожньо-транспортна інфраструктура;
 • енергозбереження;
 • комунальне господарство;
 • культура та туризм;
 • навколишнє середовище;
 • громадянське суспільство;
 • освіта;
 • охорона здоров’я;
 • соціальний захист;
 • спорт;
 • телекомунікації, зв’язок та інформаційні технології.

ПОРЯДОК ТА ПРАВИЛА ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Назва проектної пропозиції має бути викладена лаконічно, в межах одного речення, і не повинна суперечити меті проектної пропозиції, що подається.

Проектні пропозиції мають відповідати таким критеріям:

 • одна заявка – один об’єкт;
 • об’єкт загального користування;
 • вартість однієї проектної пропозиції після детальної перевірки та оцінки не має перевищувати 1 млн грн з урахуванням вартості проектно-кошторисної документації (ПКД) та з урахуванням +10% від загальної вартості проекту;
 • вартість однієї проектної пропозиції після детальної перевірки та оцінки не має бути меншою 20 тис. грн з урахуванням вартості проектно-кошторисної документації (ПКД) та з урахуванням +10% від загальної вартості проекту;
 • актуальність для членів територіальної громади Білогородської сільської ради;
 • узгодженість мети та результату;
 • можливість реалізації впродовж одного бюджетного року (до кінця 2021 року).

У випадку, коли реалізація проєктної пропозиції передбачає використання земельної ділянки, остання повинна належати до власності територіальної громади Білогородської сільської ради та відповідати затвердженій містобудівній документації.

Проектні пропозиції, що подаються на конкурс, мають формуватися з наступного пакету документів:

 • бланк-заявка автора проектної пропозиції;
 • бланк-опис проєктної пропозиції;
 • кошторис проєктної пропозиції;
 • бланк із підписами щонайменше 20 фізичних осіб мешканців територіальної громади Білогородської сільської ради (окрім автора проектної пропозиції), які її підтримують;
 • за бажанням автора до заявки можуть бути додані фотографії, малюнки, схеми, додаткові пояснення тощо.

Термін подачі проектів: з 20 травня до 18 червня (включно) 2021 року.

Проект подається особисто автором (одним з авторів) проекту одним із способів:

 • безпосередньо в електронну систему на платформі «Бюджет участі «Громадський бюджет» Білогородської сільської ради» за посиланням
  https://budget.e-dem.ua/3222480401;
 • електронною поштою у вигляді сканованого оригіналу документів з темою листа «Громадський бюджет Білогородської сільської ради» на електронну адресу: bilogorod.rada@gmail.com;
 • у паперовому вигляді за адресою: с. Білогородка, вул. Володимирська, 33, приміщення ЦНАПу, з поміткою «Громадський бюджет» Білогородської сільської ради.

Заповнені бланки-заявки проектних пропозицій, що надійшли на конкурс в паперовому/сканованому вигляді, вносяться на платформу «Бюджет участі «Громадський бюджет» Білогородської сільської ради» робочим органом або повідомляються про необхідність доопрацювання автором впродовж 3-х (трьох) робочих днів від дати отримання.

Об’єднання проектних пропозицій можливе лише за взаємною згодою авторів проєктних пропозицій, що засвідчується заявами авторів.

Внесення змін щодо суті проектної пропозиції можливе лише за згодою авторів у результаті додаткових консультацій.

Автор проєктної пропозиції або уповноважена ним особа представляє проєктну пропозицію в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний розгляд представлених проєктних пропозицій.

Внесення змін до проєктних пропозицій або зняття пропозиції автором з розгляду можливе не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Уповноважений робочий орган веде реєстр отриманих проєктних пропозицій, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів бюджету участі територіальної громади Білогородської сільської ради.

Уповноважений робочий орган перевіряє повноту та правильність заповнення бланку-заявки проєктної пропозиції, відповідність загальним критеріям, визначеним у Програмі.

За необхідності передає копії заповнених бланків-заявок проєктних пропозицій до відповідних структурних підрозділів Білогородської сільської ради з метою здійснення більш детальної перевірки, оцінки, надання рекомендацій та зауважень до кожної з проєктних пропозицій.

У рамках бюджету участі не можуть прийматися до розгляду проектні пропозиції, що:

 • розраховані тільки на розробку проектно-кошторисної документації;
 • не є цілісними, а мають фрагментарний характер;
 • суперечать затвердженим програмам територіальної громади Білогородської сільської ради або дублюють заходи, які передбачені цими програмами;
 • суперечать чинному законодавству України;
 • мають обмежений доступ для мешканців територіальної громади Білогородської сільської ради;
 • мають на меті вирішення інтересів виключно авторів та/або групи фізичних осіб, що підтримали Проєктну пропозицію.
 • передбачають реалізацію проектних пропозицій приватного комерційного характеру.

Уповноважений робочий орган передає подані проєктні пропозиції в електронному або паперовому вигляді до Експертної ради.

За результатами розгляду проектних пропозицій Експертна рада формує перелік тих, що відповідають вимогам Положення та будуть представлені для голосування.

Уповноважений робочий орган Білогородської сільської ради оприлюднює перелік на офіційному веб-сайті Білогородської сільської ради, в місцях, що будуть визначені для голосування, та формує список на платформі «Бюджет участі «Громадський бюджет» Білогородської сільської ради».

Пропозиції, що містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо, оприлюдненню не підлягають.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Як зареєструватися на платформі

Покрокове керівництво з розроблення проєктів – надається за запитом на пошту hb.bilohorodka@gmail.com.

Бланк-заявка автора проєктної пропозиції

Програма «Громадський бюджет» Білогородської сільської ради на 2021-2027 роки

Залишилися питання?

Пишіть на електронну пошту hb.bilohorodka@gmail.com

Дзвоніть, а краще пишіть у Viber/Telegram +380 67 445 65 08

Попередній

У Білогородському ЦНАПі зареєстровані 22 немовляти та три шлюби

Наступний

Графік відключення електропостачання в червні 2021 року