widget will appear here

Білогородська сільська рада

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

03115, м. Київ, просп. Перемоги, 126      Код ЄДРПОУ 20575085         e-mail: 4063887@i.ua       тел.: 454-47-25

                                                                                           Головам сільських рад

Про отримання фізичними особами
спеціальної бюджетної дотації
за вирощування молодняку ВРХ

З метою належного виконання механізму використання коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою «Державна підтримка галузі тваринництва» та для збереження і нарощування поголів’я худоби в господарствах населення, відділ агропромислового розвитку Києво-Святошинської районної державної адміністрації повідомляє наступне.

Відповідно до підпункту 4 пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 (далі – Порядок) передбачено спеціальну бюджетну дотацію за вирощування молодняку великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб (далі – дотація за молодняк).

Відповідно до пункту 9 Порядку дотація за молодняк надається на безповоротній основі фізичним особам за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняку великої рогатої худоби, який народився у господарствах фізичних осіб у поточному році.

Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання наростаючим підсумком з  урахуванням віку молодняку у розмірі:

  • за період утримання молодняку віком від 1 до 5 місяців – 300 гривень за голову;
  • за період утримання молодняку віком від 5 до 9 місяців – 700 гривень за голову;
  • за період утримання молодняку віком від 9 до 13 місяців – 1500 гривень за голову.

Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати 2 500 гривень із розрахунку на одну голову молодняку.

Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають за місцезнаходженням господарства до відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади (далі – органи місцевого самоврядування) копії таких документів:

  • паспорти великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку, а у разі утримання 10 і більше голів молодняку – виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;
  • паспорт громадянина України;
  • довідка або договір про відкриття рахунка в банку;
  • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті).

Зазначені документи приймаються протягом бюджетного року
до 1 травня, до 1 вересня і до 1 грудня поточного року
в порядку черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі обліку фізичних осіб — власників тварин, формa Мінагрополітики.

За запитом органу місцевого самоврядування Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин у триденний строк надає інформацію про кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я молодняку станом на відповідну дату поточного року у розрізі фізичних осіб — власників тварин.

 Відповідно до листа Державного підприємства «Агенство з ідентифікації та реєстрації тварин» Київської філії від 16.03.2018 року № 12.10-22 надано роз’яснення, що з метою вчасного надання інформації з Єдиного державного реєстру тварин необхідно запити надсилати за адресою обласного відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства «Агенство з ідентифікації та реєстрації тварин» (вул. Сім’ї Хохлових, 15, оф. 421, м. Київ, 04119, тел.: (044) 501-22-48, (067) 234-47-06, e-mail: kv@agro-id.gov.ua.

При формуванні запиту обов’язково вказати інформацію про населений пункт (пункти) район, область. Окремо по власнику тварини, вказати:

1)  П.І.Б. фізичної особи – власника тварини;

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті);

3) адресу місцезнаходження господарства фізичної особи.

Підставою для внесення до журналу обліку фізичних осіб – власників тварин є підтвердження наявності у господарстві заявленого фізичною особою поголів’я молодняку.

Органи місцевого самоврядування на підставі журналу обліку фізичних осіб до 5 травня, до 5 вересня і до 5 грудня (станом на 1 грудня) складають відомість фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, за формою, встановленою Мінагрополітики, і подають її до департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації  в паперовому та електронному вигляді, за адресою:

вул. Велика Васильківська, 13/1, м. Київ, 01004; e-mаil: kancelaria.daprkoda@gmail.com; 2345134@ukr.net).

З формами документів можливо ознайомитись за посиланням:

http://minagro.gov.ua/uk/support_apk?nid=25551

Довідково:

Постанова Кабінету Міністрів України № 107 від 07.02.2018 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримка галузі тваринництва».

Довідки по телефону: (044) 234 51 34.

 

Начальник відділу

агропромислового розвитку                                                             М.М. Войтул

 

Попередній

Організація та установи до яких слід звертатися у випадку домашнього насильства

Наступний

Зразки заяв адміністративних послуг