widget will appear here

Білогородська сільська рада

Соціальний проект «Спорт доступний всім» Комунальне підприємство  Спортивний клуб «АРТ СПОРТ»

Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту)

Сумна статистика говорить про те, що діти села Білогородка та села Шевченкове на сьогоднішній день все частіше проводять вільний час на лавках та у під’їздах з цигарками, алкоголем та наркотичними речовинами. Такий спосіб життя перетворює їх на втрачене покоління. Єднання молодих людей навколо одного завдання – заняття спортом, може позитивно вплинути на їх світогляд. Створення системних тренувань дозволить привчати соціально незахищених дітей до здорових звичок, періодичні змагання та участь у турнірах мотивуватимуть займатись спортом.

Тема проекту: Суттєво спростити умови залучення дітей до здорового способу життя, ідучи на зустріч дітям та їхнім батькам у питанні фінансування дитячого дозвілля. Соціальний проект «Спорт доступний всім» від КП Спортивний клуб «Арт Спорт» покликаний створити максимально сприятливі умови для залучення до занять спортом дітей-сиріт; дітей позбавлених батьківського піклування; дітей-напівсиріт; дітей, яких виховує одинока мати; дітей з багатодітної родини; дітей з малозабезпеченої родини; дітей із неблагополучних сімей та дітей батьки, яких приймали чи приймають участь у зоні АТО.

Щоб визначити дітей(молодь), які належать до категорії соціально незахищених, насамперед потрібно провести обстеження умов життя й виховання дітей. Це мають зробити депутати своїх виборчих округів. Після обстеження складаються списки таких дітей. Списки формуються на основі актів обстеження умов життя та виховання дітей (акт обстеження матеріально- та житлово-побутових умов життя дитини), а також доданих до них відповідних документів.

СИРОТА – це дитина, у якої: – батьки померли; – мати померла, дані про батька у свідоцтві про народження дитини були записані за вказівкою матері.

ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ – це дитина, яка залишилася без батьківського піклування, тому що: – батьки були позбавлені батьківських прав; – дитину відібрали у батьків за рішенням суду; – батьки визнані судом без вісті відсутніми; – батьки визнані судом померлими; – батьки визнані недієздатними; – батьки знаходяться в місцях позбавлення волі; – батьки знаходяться під вартою під час слідства; – батьки знаходяться у розшуку; – тривала хвороба батьків, яка зашкоджує виконанню батьківських обов’язків; – батьки невідомі.

ДИТИНА-НАПІВСИРОТА – це дитина, в якої помер один з батьків.

ДИТИНА ОДИНОКОЇ МАТЕРІ – це дитина, яку виховує тільки мати, тому що: – дані про батька у свідоцтві про народження дитини були записані за вказівкою матері; – батько дитини помер (або батько дитини визнаний судом без вісті відсутнім, або батько дитини визнаний судом померлим, або батько дитини визнаний недієздатним, або батько дитини знаходиться в розшуку). Одинокі матері стоять на обліку в УСЗН та отримують там на дитину допомогу одинокої матері.

З БАГАТОДІТНОЇ РОДИНИ – це дитина, яка мешкає в родині, де виховується три та більше дітей до 18 років (зокрема, які знаходяться під опікою або піклуванням).

З МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНОЇ РОДИНИ. Малозабезпечена родина – це родина, яка стоїть на обліку в УСЗН та отримує там допомогу.

ДІТИ ІЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ СІМЕЙ. Визначається згідно акту депутата виборчого округу про несприятливі умови життя та виховання дітей;

Творча назва: «Спорт доступний всім»

Актуальність. У соціально-культурній ситуації, яка склалася в українському суспільстві, державна система освіти не повною мірою вирішує питання організації дозвілля сучасних дітей(молоді). Фахівці в галузі вивчення структури дозвілля дітей констатують, що телебачення, Інтернет, нова «віртуальна реальність», вийшовши на перше місце, витіснили живе спілкування та заняття фізкультурою і спортом та стали вирішальними в проведенні дітьми вільного часу. Внаслідок цього труднощі у фізпідготовці та нормальному розвитку організму нині відчувають багато школярів. Особливої гостроти проблема організації повноцінного дозвілля та занять фізкультурою і спортом набуває у дітей, батьки яких не можуть собі дозволити платити за заняття в спортивних секціях різних видів спорту по тій чи іншій причині. Організація їх дозвілля ускладнюється низкою чинників, пов’язаних як зі специфікою перебування в ізольованому соціальному середовищі, так і з фінансово-матеріальними труднощами, зумовленими кризовим соціально-економічним станом суспільства. Водночас у державних документах (Закон «Про охорону дитинства», Національна програма «Діти України») наголошується на тому, що діти, які з тих чи інших причин перебувають у скрутних умовах існування, передусім сироти, потребують особливої уваги і турботи держави. Державна опіка щодо цих дітей має стати одним з пріоритетних напрямів соціальної політики.

Отже, одним із пріоритетних напрямів соціального супроводу таких дітей є організація їх дозвілля, що має забезпечувати не тільки змістовне проведення вільного часу, але й сприяти їх соціальній адаптації та особистісній самореалізації.

Проблема. Сумна статистика говорить про те, що діти(молодь) села Білогородка та села Шевченкове на сьогоднішній день все частіше проводить вільний час на лавках з цигарками та алкоголем та у під’їздах із наркотичними речовинами. Такий спосіб життя перетворює їх на втрачене покоління, а за ними повинно бути майбутнє. Створення умов для системних тренувань дозволить привчати соціально незахищених дітей(молодь) до здорових звичок, періодичні змагання та участь у турнірах мотивуватимуть займатись спортом.

Мета проекту: Залучення соціально незахищених дітей(молоді) до здорового способу життя, виховання здорової нації.

Завдання проекту :

– визначити та проаналізувати соціальні проблеми організації дозвілля дітей(молоді) села Білогородка та села Шевченкове

– створити сприятливі умови для змістовного дозвілля дітей(молоді), їх соціальної адаптації, підвищення самооцінки та розвитку фізичної підготовки.

Тривалість проекту: березень 2018 – березень 2020.

Віковий склад цільової аудиторії проекту: діти(молодь) віком від 7 до 18 років – жителі села Білогородка та села Шевченкове.

Результати проекту:

  • створено умови для системних тренувань, що дозволить привчати соціально незахищених дітей(молодь) до здорових звичок, періодичні змагання та участь у турнірах мотивуватимуть займатись спортом;
  • залучено соціально незахищених дітей(молодь) до здорового способу життя, виховання здорової нації;
  • спрощено умови залучення дітей(молоді) до здорового способу життя, ідучи на зустріч дітям та їхнім батькам у питанні фінансування дитячого дозвілля;

Попередній

"Собаче серце"

Наступний

ОГОЛОШЕННЯ (Громадські слухання)  щодо врахування громадських інтересів по розробці «Детального плану території садибної житлової забудови в с.Шевченкове Києво-Святошинського району Київської обл.»