widget will appear here

Білогородська сільська рада

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

від «07» жовтня 2019 року                                                                                  № 405

Про проведення конкурсу
на посаду директора
Білогородської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №1
Києво-Святошинської районної
державної адміністрації
Київської області

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2018 року № 291, наявністю вакансії директора закладу загальної середньої освіти та з метою публічного і прозорого призначення на посаду директора Білогородської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів №1 Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області

НАКАЗУЮ:

  1. Оголосити конкурс на посаду директора Білогородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області з 01 жовтня 2019 року (додаток 1).
  2. Для проведення конкурсу па посаду директора зазначеного закладу освіти затвердити склад конкурсної комісії відповідно до частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту» (додаток 2).
  3. Конкурсній комісії:

3.1 Відповідно до Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2018 року № 291. до 31 жовтня 2019 року:

здійснити прийом і розгляд документів кандидатів па відповідність установленим законодавством вимогам;

прийняти рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

оприлюднити па веб-сайті відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області перелік кандидатів, яких допущено до участі у конкурсному відборі.

3.2. Провести конкурсний відбір переможця конкурсу за результатами: письмового іспиту па знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» па період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р (додаток 3);

перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання (додаток 4);

публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації (07 листопада 2019 року о 10.00 за адресою: 03170 м. Київ. пул. Янтарна, 12. другий поверх, приймальня відділу освіти).

Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система:

п’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно- правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень керівника закладу загальної середньої освіти:

чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», піших нормативно- правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки керівника закладу загальної середньої освіти;

три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи;

два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок;

один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

3.3. Скласти екзаменаційні білети для проведення іспиту, виходячи із переліку питань для перевірки знань законодавства і нормативно-правових актів у сфері освіти, затвердити їх в установленому порядку (додаток 5).

3.4. Результати проведення іспиту оформити екзаменаційною відомістю (додаток 6).

3.5. Забезпечити відеофіксацію та за можливості відеотрансляцю конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на веб-сайті відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

3.6. Упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначити переможця конкурсу або визнати конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднити результати конкурсу на веб-сайті відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області.

  1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти                                                                                     М. Івашко

Додаток 1
до наказу від 07.10.2019 № 405
Оголошення
про конкурс на заміщення вакантної посади директора
Білогородської загальноосвітньої школи І-ІII ступенів №1
Києво-Святошинської районної державної адміністрації
Київської області
Дата 01 жовтня 2019 року

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Типового положення про конкурс па посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2018 року № 291, з мстою публічного і прозорого призначення на посаду керівника Білогородської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів №1 Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, відділ освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області оголошує конкурс на заміщення посади директора Білогородської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів №1 Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: вул. Сосніних, 2, с. Білогородка, Києво-Святошинського району, Київської області, 08140.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі – до 31 жовтня 2019 року.

Вимоги до претендентів на посаду директора Білогородської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів №1 Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області:

– є громадянином України:

– має вищу освіту ступеня не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

– стаж педагогічної роботи не менше 3 років;

– має навички роботи з комп’ютерною технікою;

– успішно пройшов конкурс.

Документи:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

– копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста):

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання:

– довідку про відсутність судимості;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

(подаються до відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації за адресою: вул. Янтарна, 12, м. Київ, 03170; контактна особа: Комарницький Олег Антонович (044)450-04-91 (04598)5-54-27 kcbo@ukr.net).

Засідання конкурсної комісії відбудеться 07 листопада 2019 року у відділі освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: вул. Янтарна. 12. м. Київ, 03170.

Додаток 2
до наказу від 18.04.2019 № 171/1
Склад
конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору
на посаду директора Білогородської загальноосвітньої школи
І-Ш ступенів№1 Києво-Святошинського району Київської області

Івашко М.М. – начальник відділу освіти – голова комісії;

Драчук А.П. – головний спеціаліст відділу освіти – заступник голови комісії;

Комарницький О.А. – методист РМЦ, відділу освіти – секретар комісії.

Члени комісії:

Лахтадир Л.І. – завідувач районного методичного центру відділу освіти;

Зуєв М.А. – сільський голова села Білогородка;

Воловик В.І. – депутат Білогородської сільської ради;

Ткаченко Я.М. – депутат Білогородської сільської ради;

Ігнатенко О.Л. – вчитель математики Білогородської загальноосвітньої школи I- III ступенів №1;

Канюка К.К. – вчитель початкових класів Білогородської загальноосвітньої ніколи І-ІІІ ступенів №1;

Іщик О.В. – представник батьківського активу Білогородської загальноосвітньої ніколи 1-Ш ступенів №1;

Білинська М.М. – представник батьківського активу Білогородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1;

Ловягін А.П. – директор Юрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

Пушенко 0.І. – директор Софіївсько-Борщагівського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»;

Литвин І.В. – голова Києво-Святошинської районної ради профспілки працівників освіти і науки України (за згодою).

Попередній

З 1 жовтня 2019 року в Україні змінено будівельні норми щодо садибної забудови

Наступний

УВАГА! ІНФОРМАЦІЯ про проведення планової  дератизації в с. Білогородка у 2019 році