widget will appear here

Білогородська сільська рада

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирним будинком
в селах Білогородка та Шевченкове Києво-Святошинського району, Київської області.

 1. Організатор конкурсу – виконавчий комітет Білогородської сільської ради,     Києво-Святошинського району, Київської області, код ЄДРПОУ 04358477 (місце знаходження організатора конкурсу: 08140, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, cело Білогородка, вулиця Володимирська, 33).
 2. Прізвище, посада та номер телефону особи, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу: Кожушко Олена Володимирівна – секретар виконавчого комітету Білогородської сільської ради, секретар конкурсної комісії, телефон +380979080707

 1. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:
 • Ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю.
 • Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою
 • Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)
 • Фінансова спроможність учасника конкурсу
 • Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства
 1. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

Для участі в конкурсі майбутній учасник подає заяву згідно з Додатком 4 до Конкурсної документації, в якій зазначається наступна інформація:

 • для фізичної особи – підприємців – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичної осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснення платежів за серію та номер паспорта);
 • для юридичної особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – фізичної особи-підприємця) (з 01 січня 2019 року).

Перелік документів:

– засвідчені учасником конкурсу копії документів, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу;

– засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (за наявності);

– засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ);

– засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);

– засвідчена учасником конкурсу копія витягу з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері надання житлово-комунальних послуг;

– конкурсна пропозиція надається згідно з Додатком 5 до Конкурсної документації;

– розрахунок ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, який є об’єктом конкурсу, окремо, надається згідно з Кошторисом витрат на утримання будинку та прибудинкової території;

– засвідчена учасником конкурсу копія договорів на постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку, у тому числі:

– для освітлення місць загального користування;

– для підкачування води;

– для живлення ліфтів;

– оригінал довідки учасника довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою, яка необхідна для виконання послуги з управління багатоквартирним будинком, згідно з  Додатком 6 до Конкурсної документації;

– оригінал довідки учасника, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання та досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) згідно з Додатком 7 до Конкурсної документації;

– оригінал довідки учасника довільної форми, що містить інформацію щодо наявного досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;

– оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про розміщення адміністративних та виробничих приміщень учасника;

– оригінал довідки учасника довільної форми, що містить інформацію про наявність фінансових джерел для спроможності надавати послуги з управління не менше одного місяця та документи, які це підтверджують;

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з наданні послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкту конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора конкурсу та найменування (прізвище, ім’я та по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції реєструються організатором конкурсу в окремому журналі обліку конкурсних пропозицій. На запит учасника конкурсу організатор конкурсу протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

 1. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них:

Доступ до об’єктів конкурсу та їх огляд буде проводитись з 07.09.2020 року по 10.09.2020 року з 10:00 до 15:00 годин. Учасники конкурсу, які бажають взяти участь у огляді об’єктів конкурсу, повідомляють про це секретаря конкурсної комісії не пізніше ніж за день до огляду.

 1. Інформація про наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників багатоквартирного будинку за надані послуги з управління багатоквартирним будинком та послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом на 01 серпня 2020 року:
№ п/п Найменування та розміщення об’єктів конкурсу Заборгованість станом на 01.08.2020р. (грн.)
1 будинок 1, вулиця М. Величка, с. Білогородка 111511,06
2 будинок 1А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 157454,31
3 будинок 1Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка 42247,21
4 будинок 3, вулиця М. Величка, с. Білогородка 60615,21
5 будинок 4А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 47752,64
6 будинок 4Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка 77294,78
7 будинок 5, вулиця М. Величка, с. Білогородка 45483,41
8 будинок 6А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 79581,15
9 будинок 6Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка 54400,99
10 будинок 7, вулиця М. Величка, с. Білогородка 125803,85
11 будинок 8А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 50671,74
12 будинок 8Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка 153843,75
13 будинок 9, вулиця М. Величка, с. Білогородка 61925,54
14 будинок 10А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 34169,76
15 будинок 10Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка 51755,80
16 будинок 11А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 53842,11
17 будинок 11Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка 69618,13
18 будинок 12, вулиця М. Величка, с. Білогородка 73389,90
19 будинок 14А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 57283,48
20 будинок 14Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка 54931,86
21 будинок 16А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 48251,70
22 будинок 16Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка 43445,71
23 будинок 18А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 72367,50
24 будинок 18Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка 43577,67
25 будинок 3, пров. Ювілейний, с. Шевченкове 89329,78
26 будинок 4/1, пров. Ювілейний, с. Шевченкове 278513,60
27 будинок 4/2, пров. Ювілейний, с. Шевченкове 299563,29
28 будинок 4/3, пров. Ювілейний, с. Шевченкове 178412,92
29 будинок 5, пров. Ювілейний, с. Шевченкове 102321,49
30 будинок 7, пров. Ювілейний, с. Шевченкове 86030,87

 

Невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послугу з управління багатоквартирним будинком, у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі будуть розраховані станом на останній день дії договору .

Конкурсна комісія з організації та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку на території сіл Білогородка та Шевченкове, Києво-Святошинського району, Київської області.

Способи отримання конкурсної документації – конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

Місце отримання конкурсної документації – виконавчий комітет Білогородської сільської ради, 08140, Київська область, Києво-Святошинський район, село Білогородка, вул. Володимирська 33, кабінет секретаря виконавчого комітету Білогородської сільської ради, контактний телефон: +380979080707


БІЛОГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ятдесят восьма сесія VII скликання

с. Білогородка

21 серпня 2020 року

РІШЕННЯ №722

Про організацію конкурсу з призначення управителя багатоквартирним будинком

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «БК МОДУС ГРУП», щодо обслуговування багатоквартирного будинку №7, який розташований по провулку Ювілейному, села Шевченкового, Києво-Святошинського району Київської області, та з метою забезпечення санітарно-гігієнічних вимог проживання людей та їх перебування в приміщенні, забезпечення технічних вимог до експлуатації будинку (споруди), підтримання несучої спроможності конструкції та експлуатаційних характеристик внутрішньо будинкової мережі і систем у будинку, реалізації державної політики в сфері реформування житлово-комунального господарства, відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», керуючись ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 року № 150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», Білогородська сільська рада вирішила:

ВИРІШИЛА:

 1. Провести конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку на території села Шевченкового Білогородської сільської ради.
 2. Визначити організатором конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку на території села Шевченкового Білогородської сільської ради виконавчий комітет Білогородської сільської ради.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря виконавчого комітету Білогородської сільської ради Кожушко О.В.

Білогородський сільський голова                        М.А. Зуєв

БІЛОГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ятдесят восьма сесія VII скликання

с. Білогородка 21 серпня 2020 року

РІШЕННЯ №722/1

Про організацію конкурсу з призначення управителя багатоквартирним будинком

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Білий Шоколад», щодо розірвання договорів «Про надання послуг з управління багатоквартирними будинками:

№МВ9-К від 24 квітня 2019 року, №МВ 11А-К від 24 квітня 2019 року,
№МВ11Б-К від 24 квітня 2019 року, №МВ14Б-К від 24 квітня 2019 року,
№МВ 16А-К від 24 квітня 2019 року, №МВ 16Б-К від 24 квітня 2019 року,
№МВ18А-К від 24 квітня 2019 року, №МВ18Б-К ВІД 24 квітня 2019 року»,

враховуючи соціально-економічне становище у країні та у кожній родині, відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»,
керуючись ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 13.06.2016 року № 150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», Білогородська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.    Провести конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків на території села Білогородки Білогородської сільської ради.

2.    Визначити організатором конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків на території села Білогородки Білогородської сільської ради виконавчий комітет
Білогородської сільської ради.

3.      За результатами проведення конкурсу у разі, якщо переможцем буде визначено управителя із меншими тарифами на послугу з управління багатоквартирними будинками,
доручити Білогородському сільському голові розірвати договори:
№МВ9-К від 24 квітня 2019              року,        №МВ11А-К   від   24   квітня    2019    року,

№МВ11Б-К від 24 квітня 2019               року,  №МВ14Б-К   від    24    квітня    2019    року,

№МВ16А-К від 24 квітня 2019               року,  №МВ16Б-К   від    24    квітня    2019   року,

№МВ18А-К від 24 квітня 2019 року,    №МВ18Б-К від 24  квітня 2019 року»  і заключити договори з переможцем конкурсу.

4.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря виконавчого комітету Білогородської сільської ради О.В. Кожушко.

Білогородський сільський голова                        М.А. Зуєв


БІЛОГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 82

с. Білогородка                                                                   26 серпня 2020 року

 

Про конкурсну комісію з призначення управителя багатоквартирного будинку на території сіл Білогородка та Шевченкове Києво-Святошинського району, Київської області.

         Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016  №150, рішень Білогородської сільської ради від 21 серпня 2020 року № 722; № 722/1 «Про організацію конкурсу з призначення управителя багатоквартирним будинком»,   виконавчий комітет Білогородської  сільської ради

            ВИРІШИВ:

1.Створити конкурсну комісію для забезпечення організації та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердити її склад    (додаток 1), та положення (додаток 2).

2.Затвердити конкурсну документацію для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку (додаток 3).

3.Призначити головою конкурсної комісії по проведенню конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку Білогородського сільського голову Зуєва М. А.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря виконавчого комітету Білогородської  сільської ради Кожушко О.В.

Білогородський сільський голова                                                    М.А.Зуєв

Додаток 1
до рішення виконкому
Білогородської сільської ради
від 26 серпня 2020 року № 82

СКЛАД

конкурсної комісії з організації та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку

Голова комісії Зуєв Максим Анатолійович
Заступник голови комісії  Рибачук Анатолій Степанович
Секретар комісії Кожушко Олена Володимирівна
Член комісії Бернацький Олександр Олександрович
Член комісії Тимошенко Ян Миколайович
Член комісії Трегуб Петро Володимирович

Додаток 2

до рішення виконкому

Білогородської сільської ради

від 26 серпня 2020 № 82

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з організації та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку

 1. Загальні положення

1.1.    Це Положення розроблено відповідно до статей 7, 13, 27, 28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 13.06.2016   №150 (далі – Наказ).

1.2.    Положення про конкурсну комісію (надалі – Положення) визначає порядок  створення та організацію діяльності конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку (надалі – конкурсна комісія).

1.3.    Конкурсна комісія створюється для забезпечення конкуренції у галузі житлово-комунального господарства, справедливості, неупередженості, послідовності та високого професійного рівня в підготовці і проведенні конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.4.    Конкурсна комісія – це тимчасово діючий колегіальний орган, що утворюється виконавчим комітетом Білогородської сільської ради для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирними будинками, що розташовані  на території сел Білогородка та Шевченкове, Києво-Святошинського району, Київської області, та не визначилися з формою управління  відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

1.5.    Основними принципами діяльності комісії є:

– законність;

– колегіальність;

– повнота розгляду конкурсних пропозицій відповідно до встановлених умов конкурсу;

– обґрунтованість прийнятих рішень;

– рівність всіх претендентів перед комісією;

– незалежність членів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також учасників конкурсу);

– професійність членів комісії.

 1. Склад і порядок утворення комісії

2.1.    До складу конкурсної комісії також можуть входити представники профільних громадських об’єднань у сфері житлово-комунального господарства та органів самоорганізації населення (за згодою).

2.2.    Головою конкурсної комісії призначається Зуєв Максим Анатолійович – голова Білогородської сільської ради.

2.3.    До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами.

 1. Повноваження конкурсної комісії

3.1.    Конкурсна комісія в межах наданих повноважень:

3.1.1.   Проводить засідання відповідно до цього Положення та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.1.2.   Готує конкурсну документацію відповідно до розпорядження.

3.1.3.   Оголошує  про початок проведення конкурсу згідно з вимогами Наказу.

3.1.4.   Організовує  огляд учасниками конкурсу об’єктів конкурсу та забезпечує фізичний доступ до них.

3.1.5.   Розглядає конкурсні пропозиції учасників конкурсу.

3.1.6.   Перевіряє наявність необхідних документів у наданих конкурсних пропозиціях учасників.

3.1.7.   Готує відмову для суб`єктів господарювання – конкурсантів на участь у конкурсі у випадках, передбачених чинним законодавством України.

3.1.8.   Визначає переможця за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

3.1.9.   Сприяє забезпеченню рівних умов для всіх учасників конкурсу.

3.1.10.   У зазначений день і час розкриває конверти та оголошує пропозиції учасників конкурсу.

3.1.11.   Проводить співбесіди з учасниками конкурсу та оцінює їх компетентність та пропозиції.

3.1.12.   Ухвалює рішення про переможця конкурсу.

3.1.13.   Складає протоколи засідання конкурсної комісії з визначенням переможця конкурсу на підставі результатів оцінки конкурсної пропозиції.

3.2.    Конкурсна комісія приймає рішення про результати проведення конкурсу на закритому засіданні, у присутності не менше як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

3.3.    Конкурсні пропозиції, які не були відхилені, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

3.4.    Переможцем конкурсу визначається його учасник, що набрав максимальну кількість балів.

 1. Порядок роботи комісії

4.1.    Конкурсна комісія приступає до роботи з моменту її створення.

4.2.    Керує діяльністю конкурсної комісії і організовує її роботу голова комісії (далі – Голова).

Голова в межах наданої компетенції:

– скликає засідання комісії;

– головує на засіданнях комісії.

4.3.    У разі відсутності Голови його повноваження виконує заступник голови конкурсної комісії.

4.4.    Секретар комісії:

 – організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії;

– несе відповідальність за підготовку матеріалів для розгляду комісії та правильність ведення протоколів засідань комісії;

– оповіщає всіх членів комісії про заплановані засідання;

– забезпечує виконання доручень голови.

4.5.    Члени комісії зобов’язані брати участь у діяльності комісії, виконувати доручення Голови.

4.6.    Члени комісії користуються рівним правом голосу у прийнятті рішень.

4.7.    Засідання комісії є правомочним за умовами участі в ньому не менш як половини її  загального складу.

4.8.    Всі рішення комісії приймаються шляхом голосування, результати якого заносяться до відповідного протоколу.

4.9.    Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

4.10.  Рішення конкурсної комісії щодо визначення переможців конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку на території с. Білогородка та Шевченкове, Києво-Святошинського району, Київської області вводиться в дію рішенням виконавчого комітету Білогородської сільської ради.


Додаток 3

до рішення виконкому

Білогородської сільської ради

від 26 серпня 2020 р.№ 82

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку

 1. Організатор конкурсу – виконавчий комітет Білогородської сільської ради,     Києво-Святошинського району, Київської області, код ЄДРПОУ 04358477 (місце знаходження організатора конкурсу: 08140, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, cело Білогородка, вулиця Володимирська, 33).
 2. Прізвище, посада та номер телефону особи, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу: Кожушко Олена Володимирівна – секретар виконавчого комітету Білогородської сільської ради, секретар конкурсної комісії, телефон 0979080707
 3. Перелік складових робіт (послуг) з управління багатоквартирним будинком, який складений згідно з обов’язковим переліком робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, згідно з Додатком 1 до Конкурсної документації;
 4. Вимоги щодо якості надання послуги (перелік робіт та періодичність їх надання) з посиланням на стандарти, нормативи, норм та правил згідно з Додатком 2 до Конкурсної документації;
 5. Найменування об’єкта конкурсу чи перелік об’єктів конкурсу:
№ п/п Найменування та розміщення об’єктів конкурсу
1 об’єкт конкурсу –  будинок 1, вулиця М. Величка, с. Білогородка
2 об’єкт конкурсу –  будинок 1А, вулиця М. Величка, с. Білогородка
3 об’єкт конкурсу –  будинок 1Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка
4 об’єкт конкурсу –  будинок 3, вулиця М. Величка, с. Білогородка
5 об’єкт конкурсу –  будинок 4А, вулиця М. Величка, с. Білогородка
6 об’єкт конкурсу –  будинок 4Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка
7 об’єкт конкурсу –  будинок 5, вулиця М. Величка, с. Білогородка
8 об’єкт конкурсу –  будинок 6А, вулиця М. Величка, с. Білогородка
9 об’єкт конкурсу –  будинок 6Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка
10 об’єкт конкурсу –  будинок 7, вулиця М. Величка, с. Білогородка
11 об’єкт конкурсу –  будинок 8А, вулиця М. Величка, с. Білогородка
12 об’єкт конкурсу –  будинок 8Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка
13 об’єкт конкурсу –  будинок 9, вулиця М. Величка, с. Білогородка
14 об’єкт конкурсу –  будинок 10А, вулиця М. Величка, с. Білогородка
15 об’єкт конкурсу –  будинок 10Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка
16 об’єкт конкурсу –  будинок 11А, вулиця М. Величка, с. Білогородка
17 об’єкт конкурсу –  будинок 11Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка
18 об’єкт конкурсу –  будинок 12, вулиця М. Величка, с. Білогородка
19 об’єкт конкурсу –  будинок 14А, вулиця М. Величка, с. Білогородка
20 об’єкт конкурсу –  будинок 14Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка
21 об’єкт конкурсу –  будинок 16А, вулиця М. Величка, с. Білогородка
22 об’єкт конкурсу –  будинок 16Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка
23 об’єкт конкурсу –  будинок 18А, вулиця М. Величка, с. Білогородка
24 об’єкт конкурсу –  будинок 18Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка
25 об’єкт конкурсу –  будинок 3, пров. Ювілейний, с. Шевченкове
26 об’єкт конкурсу –  будинок 4/1, пров. Ювілейний, с. Шевченкове
27 об’єкт конкурсу –  будинок 4/2, пров. Ювілейний, с. Шевченкове
28 об’єкт конкурсу –  будинок 4/3, пров. Ювілейний, с. Шевченкове
29 об’єкт конкурсу –  будинок 5, пров. Ювілейний, с. Шевченкове
30 об’єкт конкурсу –  будинок 7, пров. Ювілейний, с. Шевченкове

6. Технічна характеристика кожного об’єкта конкурсу за показниками згідно з Додатком 3 до Конкурсної документації;

7. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

  • Ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю.
  • Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою
  • Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)
  • Фінансова спроможність учасника конкурсу
  • Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

8. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

Для участі в конкурсі майбутній учасник подає заяву згідно з Додатком 4 до Конкурсної документації, в якій зазначається наступна інформація:

 • для фізичної особи – підприємців – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичної осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснення платежів за серію та номер паспорта);
 • для юридичної особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – фізичної особи-підприємця) (з 01 січня 2019 року).

Перелік документів:

– засвідчені учасником конкурсу копії документів, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу;

– засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (за наявності);

– засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ);

– засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);

– засвідчена учасником конкурсу копія витягу з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері надання житлово-комунальних послуг;

– конкурсна пропозиція надається згідно з Додатком 5 до Конкурсної документації;

– розрахунок ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, який є об’єктом конкурсу, окремо, надається згідно з Кошторисом витрат на утримання будинку та прибудинкової території;

– засвідчена учасником конкурсу копія договорів на постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку, у тому числі:

– для освітлення місць загального користування;

– для підкачування води;

– для живлення ліфтів;

– оригінал довідки учасника довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою, яка необхідна для виконання послуги з управління багатоквартирним будинком, згідно з  Додатком 6 до Конкурсної документації;

– оригінал довідки учасника, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання та досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) згідно з Додатком 7 до Конкурсної документації;

– оригінал довідки учасника довільної форми, що містить інформацію щодо наявного досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;

– оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про розміщення адміністративних та виробничих приміщень учасника;

– оригінал довідки учасника довільної форми, що містить інформацію про наявність фінансових джерел для спроможності надавати послуги з управління не менше одного місяця та документи, які це підтверджують;

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з наданні послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкту конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора конкурсу та найменування (прізвище, ім’я та по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції реєструються організатором конкурсу в окремому журналі обліку конкурсних пропозицій. На запит учасника конкурсу організатор конкурсу протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

9. Методика оцінювання конкурсних пропозицій:

Критерій Бали
1 2
Ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю.   До 35 балів.
Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою До 15 балів.
Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) До 15 балів
Фінансова спроможність учасника конкурсу До 15 балів.
Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства. До 20 балів.

За подані інші, крім передбачених конкурсною документацією, документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу, можуть додатково нараховуватися до 5 балів.

Основним критерієм під час оцінювання є найнижча ціна послуги, що становить 35 балів.

Переможцем конкурсу визначається його учасник, що набрав максимальну кількість балів щодо кожного об’єкта конкурсу.

10. Проект договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, згідно з Додатком 8 до Конкурсної документації.

11. Порядок надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації:

11.1. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненнями щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов’язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів з дня отримання звернення письмову відповідь, яку може оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті.

11.2. При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам конкурсу.

11.3. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.

11.4. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів.

11.5. Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

 1. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них:

Доступ до об’єктів конкурсу та їх огляд буде проводитись з 07.09.2020 року по 10.09.2020 року з 10:00 до 15:00 годин. Учасники конкурсу, які бажають взяти участь у огляді об’єктів конкурсу, повідомляють про це секретаря конкурсної комісії не пізніше ніж за день до огляду.

 1. Інформація про наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників багатоквартирного будинку за надані послуги з управління багатоквартирним будинком та послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом на 01 серпня 2020 року:
№ п/п Найменування та розміщення об’єктів конкурсу Заборгованість станом на 01.08.2020р. (грн.)
1 будинок 1, вулиця М. Величка, с. Білогородка 111511,06
2 будинок 1А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 157454,31
3 будинок 1Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка 42247,21
4 будинок 3, вулиця М. Величка, с. Білогородка 60615,21
5 будинок 4А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 47752,64
6 будинок 4Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка 77294,78
7 будинок 5, вулиця М. Величка, с. Білогородка 45483,41
8 будинок 6А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 79581,15
9 будинок 6Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка 54400,99
10 будинок 7, вулиця М. Величка, с. Білогородка 125803,85
11 будинок 8А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 50671,74
12 будинок 8Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка 153843,75
13 будинок 9, вулиця М. Величка, с. Білогородка 61925,54
14 будинок 10А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 34169,76
15 будинок 10Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка 51755,80
16 будинок 11А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 53842,11
17 будинок 11Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка 69618,13
18 будинок 12, вулиця М. Величка, с. Білогородка 73389,90
19 будинок 14А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 57283,48
20 будинок 14Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка 54931,86
21 будинок 16А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 48251,70
22 будинок 16Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка 43445,71
23 будинок 18А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 72367,50
24 будинок 18Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка 43577,67
25 будинок 3, пров. Ювілейний, с. Шевченкове 89329,78
26 будинок 4/1, пров. Ювілейний, с. Шевченкове 278513,60
27 будинок 4/2, пров. Ювілейний, с. Шевченкове 299563,29
28 будинок 4/3, пров. Ювілейний, с. Шевченкове 178412,92
29 будинок 5, пров. Ювілейний, с. Шевченкове 102321,49
30 будинок 7, пров. Ювілейний, с. Шевченкове 86030,87

Невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послугу з управління багатоквартирним будинком, у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі будуть розраховані станом на останній день дії договору .

 1. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

14.1. Конкурсна пропозиція подається секретарю конкурсної комісії особисто або через уповноважену учасником конкурсу особу, або надсилається поштою.

14.2. Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: 08140, Київська область, Києво-Святошинський район, село Білогородка, вулиця Володимирська 33.

14.3. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: 06 жовтня 2020 року  до 9.00 години.

 1. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

15.1.Місце: Київська область, Києво-Святошинський район, село Білогородка, вулиця Володимирська 33 (приміщення Білогородської сільської ради).

15.2. Дата: 07 жовтня 2020 року.

15.3. Час: 10:00.

______________________________

      КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ДОВІДКА про наявність персоналу 7-1 (1)

Додаток 7

До Конкурсної документації

ДОВІДКА

про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання та досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

№ з/п

Посада

Фактична кількість осіб

учасника конкурсу співвиконавців

Підпис уповноваженої особи учасника        _____________________

М.П.

Перелік складових робіт 7-1 (2)

Додаток 1

До Конкурсної документації

Перелік

 складових робіт (послуг) з управління багатоквартирним будинком, який складений згідно з обов’язковим переліком робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території:

№ з/п Складові робіт (послуг) з управління багатоквартирним будинком, який складений згідно з обов’язковим переліком робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території
1. Утримання спільного майна багатоквартирного будинку, у тому числі:
1.1. Прибирання прибудинкової території
1.2. Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами
1.3. Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних)
1.4. Технічне обслуговування ліфтів
1.5. Обслуговування систем диспетчеризації
1.6. Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем електропостачання, водопостачання та водовідведення, газопостачання, зливової каналізації
1.7. Дератизація
1.8. Дезінсекція
1.9. Обслуговування димових та вентиляційних каналів
2. Придбання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку, у тому числі:
2.1. Для освітлення місць загального користування
2.2. Для підкачування води
2.3. Для живлення ліфтів
3. Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, у тому числі:
3.1. Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньо будинкових систем холодного водопостачання та водовідведення, технічних пристроїв будинку та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на прибудинковій території (в тому числі на спортивних, дитячих та інших майданчиках)
3.2. Поточний ремонт внутрішньо будинкових систем електропостачання, водопостачання та водовідведення, зливової каналізації та обладнання

Вимоги 7-1 (3)

Додаток 2

До Конкурсної документації

Вимоги

щодо якості надання послуги (перелік робіт та періодичність їх надання) згідно ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» від 09 листопада 2017 року № 2189-VIII; ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14 травня 2015 року № 417-VIII; Наказу № 76 від 17 травня 2005 року «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»; Наказу № 150 від 10 серпня 2004 року «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд»; Наказу № 603 від 25 грудня 2013 року «Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій»; Постанови КМУ № 712 від 05 вересня 2018 року «Про затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком», Наказу № 190 від 27 липня 2018 року «Про затвердження обов’язкового переліку робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території».

 1. Утримання спільного майна багатоквартирного будинку, у тому числі:
  • Прибирання прибудинкової території;
Перелік робіт Періодичність їх надання
Ранкове прибирання територій Щодня, крім

вихідних та святкових днів

Поточне підмітання територій Щодня, крім

вихідних та святкових днів

Утримання у справному і охайному стані урн, очищення їх від сміття Щодня, крім

вихідних та святкових днів

Підготовка для завантаження баків із сміттям, прибирання території після від’їзду сміттєвозу і встановлення спорожнілих баків на місця Згідно з установленим графіком вивезення побутових відходів
Прибирання бу’ряну з клумб та газонів В міру необхідності
Механічне косіння газонів В міру необхідності, але не рідше 1 разу на тиждень у весняно-літній-осінній період
Поливання газонів та клумб, на яких не встановлено систему автоматичного поливу за допомогою поливального шлангу В міру необхідності
Миття струменем з шланга асфальтового покриття тротуарів, дворів, які входять в площу прибирання закріпленої території комплексу В міру необхідності
Промивання тротуарних урн В міру необхідності
Миття сміттєзбірних баків після їх спорожнення та покриття під ними В міру необхідності
Очищення поверхонь зливостічних лотків, решіток та кришок колодязів від піску і сміття В міру необхідності
Очищення номерних ліхтарів та вуличних і  покажчиків В міру необхідності
Підготовка прибирального інструменту (заточування скребків, насаджування мітел і лопат, миття відер, совків тощо) В міру необхідності
Нагляд за збереженням всього зовнішнього обладнання Постійно
 • Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами;
Перелік робіт Періодичність їх надання
Посипання піском, відсівом, та/або сіллю тротуарів, дворових перехідних доріжок, зовнішніх сходів і площадок на них У зимовий період за наявності ожеледиці 4 – 8 разів на місяць
Підготовка піску для посипання (роздрібнювання, сушіння) В міру необхідності
Прибирання тротуарів у дворах, які входять у площу прибирання двірника, від снігу, який щойно випав, і згрібання його у вали На тротуарах – з початком снігопаду, у дворах – у той самий день
Очищення від ущільненого снігу і полою асфальтового покриття під скребок Після прибирання основної маси снігу
Очищення від снігу і льоду кришок водопровідних, каналізаційних, пожежних та інших колодязів, а також поверхневих зливостічних лотків У зимовий період за необхідності
Завантаження снігу, вивезення якого здійснюється своїми або найманими транспортними засобами В міру необхідності
Участь у механізованому прибиранні снігу В міру необхідності
Улаштування в період відлиги борозен в полою для відведення талої води у водовідвідні пристрої У зимовий і весняний періоди за необхідності
Відведення з території, яка прибирається, талої та дощової води у відповідні комунікації (колодязі, канави тощо) В міру необхідності
 • Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних);
Перелік робіт Періодичність їх надання
Підмітання вестибюлів, сходових кліток,маршів, технічних поверхів та місць загального користування. Щодня, крім вихідних та святкових днів
Миття вестибюлів, сходових кліток,маршів, технічних поверхів та місць загального користування. Щодня, крім вихідних та святкових днів
Миття внутрішньої частини вікон на сходових клітках 1 раз на місяць
Миття зовнішньої частини вікон на сходових клітках 1 раз на рік
Миття вікон та дверей у вестибюлях 1 раз на місяць
Обмітання пилу, павутиння і бруду зі стін, стель, дверей, вікон, підвіконь В міру необхідності
Вологе протирання підвіконь, віконних решіток, поручнів, поштових скриньок 1 раз на місяць
Прибирання підвалів 2 рази на місяць
Прибирання ліфтових кабін  1 раз на тиждень

      1.4.Технічне обслуговування ліфтів;

Перелік робіт Періодичність їх надання
Регламентні роботи (обхід, огляд, перевірка роботи та технічного стану)  Відповідно до графіку,узгодженого з підрядною організацією 
Ремонтні роботи  За необхідністю
Усунення непередбачених відмов на ліфті  За необхідністю

      1.5.Обслуговування систем диспетчеризації;

Перелік робіт Періодичність їх надання
Регламентні роботи (обхід, огляд, перевірка роботи та технічного стану)  Відповідно до графіку,узгодженого з підрядною організацією 
Ремонтні роботи  За необхідністю

1.6.Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем електропостачання, водопостачання та водовідведення, газопостачання, зливової каналізації;

Перелік робіт Періодичність їх надання
Регламентні роботи (обхід, огляд, перевірка роботи та технічного стану) Щодня крім вихідних та святкових днів
Профілактичні роботи (прочищення, усунення засмічень, несправностей та витоків в системах) За необхідністю

1.7.Дератизація;

Перелік робіт Періодичність їх надання
За умовами, узгодженими з підрядною організацією Двічі на рік

1.8.Дезінсекція;

Перелік робіт Періодичність їх надання
За умовами, узгодженими з підрядною організацією Двічі на рік

1.9.Обслуговування димових та вентиляційних каналів;

Перелік робіт Періодичність їх надання
За умовами, узгодженими з підрядною організацією Двічі на рік
 1. Придбання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку, у тому числі:
  • Для освітлення місць загального користування;
  • Для підкачування води;
  • Для живлення ліфтів
 2. Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:
  • Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньо будинкових систем холодного водопостачання та водовідведення, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на прибудинковій території ( в тому числі на спортивних, дитячих та інших майданчиків);
Перелік робіт Периодичність їх надання
Регламентні роботи згідно затвердженого графіку поточного ремонту, складеного за результатами загальних оглядів житлових будинків, звернень та заявок споживачів За графіком (роботи виконуються у випадку запланованих витрат на виконання відповідних робіт)
 • Поточний ремонт внутрішньо будинкових систем електропостачання, водопостачання та водовідведення, зливової каналізації та обладнання
Перелік робіт Периодичність їх надання
Регламентні роботи згідно затвердженого графіку поточного ремонту, складеного за результатами загальних оглядів житлових будинків, звернень та заявок споживачів За графіком (роботи виконуються у випадку запланованих витрат на виконання відповідних робіт)

ЗАЯВА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ 7-1 (4)

Додаток 4

До Конкурсної документації

Голові конкурсної комісії
……………………………….
 _____________________________
______________________________
______________________________
______________________________

ЗАЯВА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Прошу зареєструвати ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

як учасника конкурсу з визначення управителя багатоквартирним будинком, який розміщений за адресою:______________________________________________________________________

               Подаючи дану заяву на участь у конкурсі з визначення управителя багатоквартирним будинком, розумію  значення своїх дій та керуючись ними, ознайомлений/(на) повністю та згоден/(на) з умовами проведення конкурсу, згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 №150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку».

Спосіб надання конкурсної документації – __________________________________________.

ПОДАВ/(ЛА): ___________________________         _________          ___________

                                                                  (П.І.Б.)                                                            (підпис)                                (дата)

ПРИЙНЯВ/(ЛА): _________________________         _________          ___________

                                                                  (П.І.Б.)                                                            (підпис)                                (дата)

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ 7-1 (5)

Додаток 5

До Конкурсної документації

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ

Ми, _____________________________________________________________________

(назва учасника конкурсу)

надаємо свою цінову пропозицію щодо участі в конкурсі з управління багатоквартирним будинком, що знаходиться за адресою:  ______________________________________________.

Вивчивши конкурсну документацію, ми маємо можливість та погоджуємося здійснювати управління багатоквартирним будинком  на умовах, зазначених у цій ціновій пропозиції:

Адреса будинку Вартість на 1 кв.м загальної площі житлового/нежитлового приміщення (грн., коп.)

 

НАЯВНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ 7-1 (6)

Додаток 6

До Конкурсної документації

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

№ з/п Найменування техніки Кількість, рік випуску Власний або орендований* Адреса                                 місця реєстрації / фактичне місцезнаходження

*Примітка: у разі оренди техніки, надаються копії договорів оренди на всю техніку, вказану  учасником у таблиці

Підпис уповноваженої особи учасника        _____________________

М.П.

ТИПОВИЙ ДОГОВІР 8-1

Додаток 8

До Конкурсної документації

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про надання послуги з управління
багатоквартирним будинком

_____________________________                                      ___ ___________ 20__ р.

        (найменування населеного пункту)

___________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця)

(далі – управитель) в особі ____________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові представника (для юридичної особи)

що діє на підставі __________________________________________, з однієї сторони, та

(найменування документа)

співвласники багатоквартирного будинку за адресою _____________________________

___________________________________________________________________________

(повна адреса багатоквартирного будинку)

(далі – співвласник) в особі ___________________________________________________

 (прізвище, ім’я та по батькові співвласника або співвласників,

___________________________________________________________________________,

уповноважених зборами співвласників багатоквартирного будинку, або посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, уповноваженої статутом об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, уповноважена особа виконавчого органу відповідної місцевої ради, за рішенням якого призначається управитель)

що діє на підставі _____________________________________________, з іншої сторони

(найменування документа)

(далі – сторони), уклали цей договір про таке.

Предмет договору

 1. Управитель зобов’язується надавати співвласникам послугу з управління багатоквартирним будинком (далі – послуга з управління), що розташований за адресою __________________________ (далі – будинок), а співвласники зобов’язуються оплачувати управителю послугу з управління згідно з вимогами законодавства та умовами цього договору.
 2. Список співвласників і площа квартир та приміщень, що перебувають у їх власності, станом на дату укладення договору, зазначаються у додатку 1 до договору, що є невід’ємною його частиною.

Загальні відомості про будинок зазначаються у додатку 2 до договору і є невід’ємною його частиною.

 1. Послуга з управління полягає у забезпеченні управителем належних умов проживання і задоволення господарсько-побутових потреб мешканців будинку шляхом утримання і ремонту спільного майна будинку та його прибудинкової території.

Послуга з управління включає:

утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, виконання санітарно-технічних робіт, обслуговування внутрішньобудинкових систем (крім обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги у разі укладення індивідуальних договорів про надання такої послуги, за умовами яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем), утримання ліфтів тощо;

купівлю електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку;

поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку.

Послуга з управління надається відповідно до вимог до якості згідно з додатком 4 до цього договору, що є його невід’ємною частиною.

 1. Технічна документація на будинок передається управителю згідно з актом приймання-передачі технічної документації відповідно до додатка 3 до цього договору ____________________________________________________ (інформація про особу (попередній управитель будинку чи особа, уповноважена співвласниками або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку), що передає технічну документацію) не пізніше, ніж протягом _____ днів з дня, наступного за днем набрання чинності цим договором.

Права та обов’язки сторін

 1. Кожен із співвласників має право:

одержувати від управителя своєчасно та належної якості послугу з управління згідно із законодавством та умовами цього договору;

без додаткової оплати одержувати від управителя інформацію про ціну послуги з управління, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни, норми споживання та порядок її надання, а також про її споживчі властивості;

на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуги з управління та незаконного проникнення управителем в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна);

на усунення управителем протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні послуги з управління;

на зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послугу з управління у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості;

отримувати від управителя штраф у розмірі, визначеному цим договором, за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт;

на перевірку кількості та якості послуги з управління у встановленому законодавством порядку;

складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання послуги з управління, зміною її споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;

без додаткової оплати отримувати інформацію про проведені управителем нарахування співвласнику плати за послугу з управління (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від нього платежі;

одержувати відповідно до законодавства пільги та субсидії на оплату послуги з управління;

інші права, що передбачені законодавством або прямо випливають із цього договору.

 1. Кожен із співвласників зобов’язаний:

своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги з управління, що виникли з його вини;

власним коштом проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного майна, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому законом порядку;

оплачувати управителеві надані послуги з управління в порядку, за ціною та у строки, встановлені цим договором;

дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм;

допускати у своє житло (інший об’єкт нерухомого майна) управителя або його представників у порядку, визначеному законом і цим договором, для ліквідації та відвернення аварій, усунення неполадок, що виникли у санітарно-технічному та інженерному обладнанні, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів;

дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших співвласників та/або учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг з управління;

забезпечити своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності, до експлуатації в осінньо-зимовий період;

у разі несвоєчасного здійснення платежів за послугу з управління сплачувати пеню в розмірі, встановленому цим договором. Пеня вводиться з 1 травня 2019 року;

інформувати управителя про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі, у випадках та порядку, передбачених цим договором;

негайно повідомляти управителю про виявлені несправності спільного майна будинку;

протягом місяця з дня припинення дії цього договору здійснити остаточні розрахунки за отриману послугу з управління.

 1. Управитель має право:

вимагати від співвласників оплату наданої послуги з управління в порядку, за ціною та у строки, встановлені цим договором;

вимагати від співвласника дотримання вимог правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;

вимагати від співвласника своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з експлуатацією спільного майна, що виникли з вини співвласника, або відшкодування вартості таких робіт;

отримувати компенсацію за надані відповідно до закону окремим категоріям громадян пільги та нараховані субсидії з оплати послуг з управління;

отримувати інформацію від співвласників про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі, у випадках та порядку, передбачених договором управління;

за рішенням співвласників багатоквартирного будинку надавати в оренду, встановлювати сервітут щодо спільного майна багатоквартирного будинку;

доступу до приміщень, будинків і споруд для ліквідації аварій, усунення неполадок, що виникли у санітарно-технічному та інженерному обладнанні, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів у порядку, визначеному законодавством та цим договором;

вести претензійно-позовну роботу у разі виникнення заборгованості за надану послугу з управління в порядку і строки, встановлені законом та/або договором;

у випадках та порядку, передбачених договором, припинити/зупинити надання послуги з управління або оплати не в повному обсязі.

 1. Управитель зобов’язаний:

забезпечувати належне утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території відповідно до нормативних вимог і цього договору, від власного імені укладати з підрядниками необхідні договори про виконання окремих робіт та послуг;

надавати співвласникам без додаткової оплати інформацію про ціну послуги з управління, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни, норми споживання та порядок надання послуги з управління, а також про її споживчі властивості;

від імені та за рахунок співвласників багатоквартирного будинку вживати заходів для забезпечення захисту спільного майна багатоквартирного будинку від протиправних посягань та стягнення з осіб, винних у знищенні, пошкодженні або викраденні спільного майна, відшкодування завданих збитків;

своєчасно проводити підготовку будинку до експлуатації в осінньо-зимовий період;

розглядати в порядку та строки, визначені законом та цим договором, претензії та скарги співвласників;

своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням співвласниками послуги з управління, що виникли з його вини;

вести і зберігати технічну та іншу встановлену законом та цим договором документацію будинку;

інформувати співвласників багатоквартирного будинку про необхідність капітального ремонту (заміни) спільного майна багатоквартирного будинку;

укласти з виконавцем послуги з постачання електричної енергії договір про постачання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку, забезпечувати виконання умов цього договору та контроль якості цієї послуги;

за рішенням співвласників багатоквартирного будинку та в межах виділених ними коштів організовувати виконання та виступати замовником робіт з капітального ремонту (заміни) спільного майна багатоквартирного будинку;

вести окремий облік доходів і витрат за будинком та надавати співвласникам відповідну інформацію у порядку, визначеному пунктами 15 та 18 цього договору;

протягом одного місяця після підписання цього договору (змін, доповнень до нього) видати під розписку або надіслати рекомендованим листом кожному співвласникові завірену підписом управителя і печаткою (за наявності) копію цього договору (змін, доповнень до нього);

звітувати щороку перед співвласниками про виконання кошторису витрат та подавати кошторис витрат на поточний рік споживачам на погодження;

письмово повідомляти протягом десяти днів співвласникам про зміну власної адреси, реквізитів для сплати коштів за послугу з управління;

не пізніше дня припинення дії цього договору здійснити остаточні нарахування плати за послугу з управління, перерахунок плати в разі її ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості, якщо такий перерахунок не було здійснено раніше  відповідно до вимог, визначених законодавством.

 1. Управитель має інші права та обов’язки, що передбачені законом або прямо випливають з цього договору.

Ціна та порядок оплати послуги з управління

 1. Ціна послуги з управління становить ______ гривень (в тому числі податок на додану вартість, якщо управитель є його платником) на місяць за 1 кв. метр загальної площі житлового або нежитлового приміщення у будинку та включає:

витрати на утримання будинку та прибудинкової території і поточний ремонт спільного майна будинку в розмірі ____ гривень відповідно до кошторису витрат на утримання будинку та прибудинкової території (далі – кошторис витрат), що міститься у додатку 5 до цього договору;

винагороду управителю в розмірі ______ гривень на місяць.

 1. Плата за послугу з управління нараховується щомісяця управителем та вноситься кожним співвласником не пізніше ______ числа місяця, наступного за розрахунковим.

За бажанням співвласника оплата послуги з управління може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

 1. Управитель щороку не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії цього договору звітує перед співвласниками про виконання кошторису витрат відповідно до пункту 15 цього договору та подає співвласникам на погодження новий кошторис витрат.

Новий кошторис витрат погоджується співвласниками шляхом прийняття відповідного рішення у порядку, встановленому законом, з подальшим внесенням змін до цього договору. У випадку, якщо новий кошторис витрат співвласниками не погоджено, продовжує діяти раніше погоджений кошторис витрат.

Порядок доступу управителя до приміщень будинку

 1. Управитель має право доступу до всіх приміщень загального користування будинку, а також належних до нього будівель і споруд, крім тих, що перебувають у власності окремих співвласників.
 2. Кожен співвласник зобов’язаний у встановленому законом порядку забезпечити доступ управителя або його представника за наявності в них відповідних посвідчень до свого житла, іншого об’єкта нерухомого майна для:

ліквідації та запобігання аваріям – цілодобово;

усунення неполадок, що виникли у санітарно-технічному та інженерному обладнанні, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів в робочі дні з ____ до ____ години.

Управитель або його представник може перебувати тільки в тих приміщеннях, в яких розташоване обладнання, перевірка, ремонт або огляд якого проводиться.

Порядок взаємного інформування сторін

 1. Інформацію, пов’язану з виконанням цього договору, управитель доводить до відома співвласників шляхом розміщення відповідних інформаційних матеріалів на:

_________________________________;

_________________________________.

Під час розміщення інформаційних матеріалів управитель враховує вимоги законодавства про захист персональних даних.

 1. Кожен із співвласників повідомляє управителю інформацію, пов’язану з виконанням цього договору, в один з таких способів на власний вибір, якщо інше не передбачено окремими положеннями цього договору або законодавством, а саме шляхом:

усного звернення до управителя або його представника на особистому прийомі чи по телефону;

письмового звернення (особистого звернення, надсилання поштового відправлення);

електронного звернення на офіційну електронну адресу управителя.

 1. Повідомлення щодо рішень співвласників, прийнятих відповідно до законодавства, подаються особисто або надсилаються рекомендованим листом управителю уповноваженою особою співвласників, якщо інше не передбачено окремими положеннями цього договору або законодавством.
 2. Інформація про фактичні витрати відповідно до кошторису витрат на утримання будинку та прибудинкової території надається окремо на вимогу співвласника у такій спосіб: _______________________________.

Відповідальність сторін

 1. Управитель несе відповідальність:

за невиконання та/або неналежне виконання умов цього договору;

за шкоду, заподіяну спільному майну, правам та законним інтересам співвласників внаслідок невиконання або неналежного виконання управителем своїх обов’язків;

за шкоду, заподіяну третім особам внаслідок невиконання або неналежного виконання ним своїх обов’язків.

 1. У разі ненадання, надання неналежної якості послуги з управління кожен співвласник має право викликати управителя для перевірки її якості.

За результатами перевірки якості послуги з управління складається акт-претензія, який підписується співвласником та управителем.

Управитель (його представник) зобов’язаний прибути на виклик співвласника не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання повідомлення співвласника.

Акт-претензія складається управителем (його представником) та співвласником і повинен містити інформацію про ненадання чи надання неналежної якості послуги з управління із зазначенням причини, дату (строк) її ненадання чи надання неналежної якості, а також іншу інформацію, що характеризує її ненадання чи надання неналежної якості.

У разі неприбуття управителя (його представника) в установлений договором строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію такий акт підписується співвласником, а також не менш як двома іншими співвласниками, які проживають (розташовані) у сусідніх приміщеннях, і надсилається управителю рекомендованим листом.

Управитель протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, викладених в акті-претензії, зокрема шляхом здійснення перерахунку вартості послуги, або видає (надсилає) співвласникові обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання управителем відповіді в установлений строк претензії співвласника вважаються визнаними управителем.

 1. Перерахунок розміру плати за послугу з управління за період її ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості здійснюється управителем.

У разі коли ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуги з управління стосувалося інших співвласників, крім того, який звернувся до управителя для складення і підписання акта-претензії, управитель здійснює такий перерахунок для всіх співвласників, яких стосувалося таке ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуги з управління.

 1. Управитель зобов’язаний самостійно здійснити перерахунок вартості послуги з управління за весь період її ненадання, надання неналежної якості, а також сплатити кожному співвласнику неустойку: штраф або пеню у розмірі _____ відсотка суми здійсненого перерахунку вартості послуги у такому порядку ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

 1. За перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт управитель сплачує кожному співвласнику штраф у розмірі ____ відсотків щомісячної плати за послугу з управління за кожну добу перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт управителем.
 2. За несвоєчасне та/або не в повному обсязі внесення плати за послугу з управління співвласники сплачують управителю пеню в розмірі ______ відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу з управління відповідно до пункту 11 цього договору.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у співвласника заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

Порядок та умови внесення змін до договору

 1. Внесення змін до умов цього договору здійснюється шляхом укладення сторонами додаткової угоди, якщо інше не передбачено цим договором.
 2. У разі відчуження житлового та/або нежитлового приміщення у будинку згідно з додатком 1 до цього договору всі права та обов’язки попереднього власника за цим договором набуває новий власник такого житлового та/або нежитлового приміщення. Новий співвласник повинен поінформувати управителя про відповідну зміну у письмовому вигляді протягом семи днів з дня, наступного за днем набуття права власності на житлове та/або нежитлове приміщення у будинку.
 3. У разі зміни організаційно-правової форми, найменування та/або інших реквізитів однієї із сторін договору – юридичної особи остання письмово повідомляє іншій стороні у семиденний строк з дати настання змін у письмовому вигляді.

Форс-мажорні обставини

 1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили).
 2. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу.

Строк дії, порядок і умови продовження дії
та розірвання договору

 1. Цей договір набирає чинності з ___ _____________ 20___ р. та укладається строком на один рік.
 2. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від цього договору, він вважається продовженим на один рік.
 3. Дія цього договору припиняється:

у разі закінчення строку, на який його укладено, якщо одна із сторін повідомила про відмову від договору відповідно до пункту 31 цього договору;

достроково за згодою сторін або за рішенням суду в разі невиконання управителем та/або співвласниками вимог цього договору;

у разі смерті фізичної особи – підприємця, який є управителем;

у разі прийняття рішення про ліквідацію управителя або визнання його банкрутом;

в інших випадках, передбачених законом.

 1. Якщо протягом строку дії цього договору співвласники приймають рішення про зміну форми управління будинком або про обрання іншого управителя, цей договір достроково припиняється через два місяці з дати отримання управителем повідомлення від співвласників (уповноваженої ними особи) про таке рішення.

Цей пункт включається до договору у випадку укладення договору уповноваженою особою органу місцевого самоврядування (виконавчого органу відповідної місцевої ради), за рішенням якого призначено управителя на конкурсних засадах відповідно до Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”.

 1. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від виконання обов’язків, які на час такого припинення залишилися невиконаними, якщо інше не випливає з підстав припинення цього договору або не погоджене сторонами.
 2. У разі припинення дії договору не пізніше дня, що настає за днем припинення дії договору, управитель передає новому управителю багатоквартирного будинку чи особі, уповноваженій співвласниками або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку:

наявну технічну документацію на такий будинок;

інформацію про виконані роботи з технічного обслуговування і ремонту конструктивних елементів багатоквартирного будинку та інженерних систем за строк дії договору, але не більше трьох останніх років;

інформацію про виникнення аварійних ситуацій і технічних несправностей у розрізі конструктивних елементів та інженерних систем за строк дії договору, але не більше трьох останніх років;

дані бухгалтерського обліку доходів та витрат на утримання багатоквартирного будинку за строк дії договору, але не більше трьох останніх років;

майно, передане управителю будинку за рішенням співвласників.

Прикінцеві положення

 1. Сторони надають одна одній свою згоду на використання та обробку своїх персональних даних, в тому числі на надання їх третій особі, виключно для здійснення повноважень та дій, що необхідні для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених цим договором, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” та інших актів законодавства.
 2. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник цього договору зберігається в управителя, другий – у ___________________________________________________________________________.

(прізвище, ім’я та по батькові співвласника або співвласників, уповноважених зборами співвласників багатоквартирного будинку, або посада, прізвище, ім’я та по батькові  особи, уповноваженої статутом об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, уповноваженої особи виконавчого органу відповідної місцевої ради, за рішенням якого призначається управитель)

 1. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуги з управління, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.
 2. Цей договір має додатки, що є невід’ємною його частиною:

додаток 1 “Список співвласників і площа квартир та приміщень, що перебувають у їх власності”;

додаток 2 “Загальні відомості про будинок”;

додаток 3 “Акт приймання-передачі технічної документації на будинок”;

додаток 4 “Вимоги до якості послуги з управління будинком”;

додаток 5 “Кошторис витрат на утримання будинку та прибудинкової території”.

Інші умови

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Від управителя Від співвласників
_________    __________________

    (підпис)                       (ініціали та прізвище)

МП (за наявності)

_________    __________________

    (підпис)                        (ініціали та прізвище)

Довідкові відомості/контакти управителя:

Телефон _______________, адреса електронної пошти ______________

Сайт ________________________________________________________

Диспетчерська/аварійна служба ________________________________

                                                                                          (телефон, адреса електронної пошти (за наявності)

Бухгалтерія __________________________________________________

                 (телефон, адреса електронної пошти (за наявності)

Головний інженер ____________________________________________

            (телефон, адреса електронної пошти (за наявності)

Керівник _____________________________________________________

(телефон, адреса електронної пошти (за наявності)

______________

Примітка.    1. Під час укладання договору управління або внесення змін у пункт 10 сторонами може бути включено інші (додаткові) умови, зокрема у разі визначення іншої розрахункової одиниці послуги з управління.

 1. Пункт 24 вводиться в дію з 1 травня 2019 року.

Додаток до конкурсної документації_ 3-1

Додаток 3 

до Конкурсної документації 

№ з/п Місцезнаходження будинків Кількість Рік введення в експлуатацію будинку
поверхів квартир нежитлових приміщень під ҆ їздів ліфтів
1 2 3 4 5 6 7 8
1 с.Білогородка, вул. М.Величка, буд. 1 6 56 52 2 2 2015
2 с.Білогородка, вул. М.Величка, буд. 1А 5 61 31 2 2016
3 с.Білогородка, вул. М.Величка, буд. 1Б 4 27 2 2016
4 с.Білогородка, вул. М.Величка, буд. 3 6 40 11 2 2014
5 с.Білогородка, вул. М.Величка, буд. 4А 6 18 2 1 1 2017
6 с.Білогородка, вул. М.Величка, буд. 4Б 6 20 2 1 1 2017
7 с.Білогородка, вул. М.Величка, буд. 5 6 40 4 2 2014
8 с.Білогородка, вул. М.Величка, буд. 6А 7 36 2 1 1 2017
9 с.Білогородка, вул. М.Величка, буд. 6Б 7 30 2 1 1 2016
10 с.Білогородка, вул. М.Величка, буд. 7 7 69 76 2 1 2016
11 с.Білогородка, вул. М.Величка, буд. 8А 7 29 2 1 1 2017
12 с.Білогородка, вул. М.Величка, буд. 8Б 7 66 54 2 1 2017
13 с.Білогородка, вул. М.Величка, буд. 9 6 24 2 1 1 2017
14 с.Білогородка, вул. М.Величка, буд. 10А 6 20 2 1 1 2016
15 с.Білогородка, вул. М.Величка, буд. 10Б 6 20 2 1 1 2016
16 с.Білогородка, вул. М.Величка, буд. 11А 5 30 3 1 1 2017
17 с.Білогородка, вул. М.Величка, буд. 11Б 6 28 2 1 1 2017
18 с.Білогородка, вул. М.Величка, буд. 12 7 32 51 1 1 2017
19 с.Білогородка, вул. М.Величка, буд. 14А 6 29 2 1 1 2017
20 с.Білогородка, вул. М.Величка, буд. 14Б 6 31 1 1 1 2017
21 с.Білогородка, вул. М.Величка, буд. 16А 5 25 4 1 2017
22 с.Білогородка, вул. М.Величка, буд. 16Б 6 30 4 1 2017
23 с.Білогородка, вул. М.Величка, буд. 18А 6 36 7 1 2017
24 с.Білогородка, вул. М.Величка, буд. 18Б 6 30 5 1 2017
25 с.Шевченкове, пров. Ювілейний, буд. 3 7 49 4 1 1 2019
26 с.Шевченкове, пров. Ювілейний, буд. 4/1 6 124 57 3 1 2017
27 с.Шевченкове, пров. Ювілейний, буд. 4/2 6 118 84 3 1 2017
28 с.Шевченкове, пров. Ювілейний, буд. 4/3 6 71 53 2 2 2017
29 с.Шевченкове, пров. Ювілейний, буд. 5 7 49 4 1 1 2019
30 с.Шевченкове, пров. Ювілейний, буд. 7 7 47 3 1 1 2019
Площа (м.кв.) Матеріали Капітальний

ремонт

загальна площа будинку загальна площа квартир та нежитлових приміщень покрі

влі

гори

ща

підвалу сходових кліток фунда

менту

стін покрівлі оголовка димовенти

ляційного каналу

рік

прове

дення

склад та характер робіт
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4036,6 3467 73,9 569,6 бетон цегла профнастил цегла
4477,9 3754,1 73,4 723,8 бетон цегла профнастил цегла
1525,2 1316,9 208,3 бетон цегла профнастил цегла
2596,4 2213,8 382,6 бетон цегла профнастил цегла
1342,3 1056,4 285,9 бетон цегла профнастил цегла
1549,9 1298,1 251,8 бетон цегла профнастил цегла
2573,6 2253,9 319,7 бетон цегла профнастил цегла
2862 2458,7 403,3 бетон цегла профнастил цегла
1901,8 1588,9 312,9 бетон цегла профнастил цегла
4433,2 3672 127,4 761,2 бетон цегла профнастил цегла
1855,1 1487,8 367,3 бетон цегла профнастил цегла
4370,4 3545,4 101,75 825 бетон цегла профнастил цегла
2173,1 1792,3 87,89 292,91 бетон цегла профнастил цегла
1481,2 1199,2 282 бетон цегла профнастил цегла
1468,7 1180,1 288,6 бетон цегла профнастил цегла
2223,54 1885,48 13,61 324,45 бетон цегла профнастил цегла
2273,15 1886,85 108,31 277,99 бетон цегла профнастил цегла
2257,8 1867,1 108,95 390,7 бетон цегла профнастил цегла
1991 1724,7 266,3 бетон цегла профнастил цегла
2186,6 1877,9 0 308,7 бетон цегла профнастил цегла
1744,8 1439,4 0 305,4 бетон цегла профнастил цегла
1963,7 1679,2 0 284,5 бетон цегла профнастил цегла
2212,2 1927 0 285,2 бетон цегла профнастил цегла
2103,3 1799 0 304,3 бетон цегла профнастил цегла
4099,5 2804,4 391,67 бетон цегла профнастил цегла
8478,4 7152,9 112,85 1325,5 бетон цегла профнастил цегла
8588,9 7197,9 210,4 1391 бетон цегла профнастил цегла
5259,8 4507,5 104,4 752,3 бетон цегла профнастил цегла
4099,5 2804,4 391,67 бетон цегла профнастил цегла
4099,5 2814,12 391,67 бетон цегла профнастил цегла

 

Попередній

Протокол про результати проведеного виконавчим комітетом Білогородської сільської ради конкурсу  щодо визначення орендаря комунального майна

Наступний

ОГОЛОШЕННЯ Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів по розробці «Детального плану території багатоквартирної житлової забудови по вул. Дивовижній