widget will appear here

Білогородська сільська рада

Повідомлення про оприлюднення проєкту містобудівної документації, початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості та проведення громадських слухань «Детального плану території адміністративно-складського комплексу в межах Білогородської територіальної громади Бучанського району Київської області» та звіту про стратегічну екологічну оцінку для нього.

Містобудівна документація розроблена Проектним інститутом Служби безпеки України на замовлення Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області на підставі рішення сесії Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області від 04 листопада 2022 року № 992, договору на розроблення містобудівної документації №95-22 та завдання на розроблення детального плану території. Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДПТ: Білогородська сільська рада Бучанського району Київської області.

Детальний план території розроблений з метою: деталізації планувальної структури території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту, уточнення меж всіх обмежень у використанні земель, визначення параметрів забудови та містобудівних умов та обмежень, визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо: попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території, створення транспортної інфраструктури, організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів, охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення тощо.

Межі території проєктування, для якої розробляється документація, визначені згідно з завданням на розроблення детального плану території, відповідно до викопіювання з генерального плану села Білогородка.

Склад та зміст містобудівної документації відповідає ДБН – Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні». 

Мета стратегічної екологічної оцінки проєкту «Детального плану території адміністративно-складського комплексу в межах Білогородської територіальної громади Бучанського району Київської області»

сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я; інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування (далі – ДДП).

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту ДДП відсутня.

Наявна екологічна інформація, у тому числі пов’язана зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування наведена у звіті про стратегічну екологічну оцінку проекту ДДП, а також розміщена на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я.

Відповідно до листа Бучанської районної військової адміністрації Київської області №01.3-36/1738 від 06.09.2022 про вжиття заходів з мінімізації доступу до інформації, матеріали проєкту містобудівної документації на місцевому рівні не публікуються на офіційному веб-сайті сільської ради, оскільки підлягають обмеженню на період дії правового режиму воєнного стану. 

Ознайомитися з проєктом містобудівної документації та звітом про СЕО до нього можливо в приміщенні Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області з «27» січня 2023 р. по «25» лютого 2023 р включно.

Додатково надаємо можливість вільного доступу до матеріалів містобудівної документації на паперових носіях у вихідні дні та в неробочий час: «17» ,«20» та «21» лютого 2023 року з 17.00 год. до 18.00 год., «18» та «19» лютого 2023 року з 13.00 год. до 14.00 год. в приміщенні Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді на адресу Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області та за електронною адресою bilogorod.rada@gmail.com у строк визначений для проведення процедури громадського обговорення, що становить не менше 30 днів з дня оприлюднення проєкту містобудівної документації: з «27» січня 2023 р. по «25» лютого 2023 р включно. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються. Остання дата прийняття пропозицій (зауважень) «25» лютого 2023 р. Відповідальна особа за забезпечення організації розгляду пропозицій: Денис СЮР – начальник відділу містобудування, архітектури та будівництва Білогородської сільської ради, тел.: +380 (9896) 0-81-50.

Громадські слухання та презентація проекту містобудівної документації та стратегічної екологічної оцінки до нього відбудеться «22» лютого 2023 р о 12:00 в приміщенні Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області.

У громадських слуханнях можуть брати участь:

  • громадськість;
  • уповноважені особи підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які розташовані на території, щодо якої розробляється документація;
  • уповноважені посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, повноваження яких поширюється на територію, щодо якої розробляється містобудівна документація, а також на територію, суміжну з територією, щодо якої розробляється документація;
  • представники замовника розроблення містобудівної документації та розробника містобудівної документації.
Попередній

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ ЧЕРГОВОЇ 37 СЕСІї БІЛОГОРОДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Наступний

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПЕНСАЦІЮ ВИТРАТ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ, ЯКІ РОЗМІСТИЛИ В СЕБЕ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ