widget will appear here

Білогородська сільська рада

Рішення комісії з організації та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку від 23 травня 2018 року.

Комісія вирішила продовжити термін прийому пропозицій для участі у конкурсі до 26 червня 2018 року до 9.00.

Визначено новий термін – місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями: 27 червня 2018 року о 10:00.

 

про комісію з організації та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку згідно Рішення Виконавчого комітету № 36 від 19 квітня 2018 року. “Про конкурсну комісію з призначення управителя багатоквартирного будинку на території сіль Білогородка та Шевченкове Києво-Святошинського району, Київської області.

Засідання виконавчого комітету Білогородської сільської ради №36 від 19.04.2018 року

 

                                                                                            

 

Додаток 1
до рішення виконкому
Білогородської сільської ради
№36 від 19.04.2018 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з організації та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку

 1. Загальні положення

1.1.    Це Положення розроблено відповідно до статей 7, 13, 27, 28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 13.06.2016   №150 (далі – Наказ).

1.2.    Положення про конкурсну комісію (надалі – Положення) визначає порядок  створення та організацію діяльності конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку (надалі – конкурсна комісія).

1.3.    Конкурсна комісія створюється для забезпечення конкуренції у галузі житлово-комунального господарства, справедливості, неупередженості, послідовності та високого професійного рівня в підготовці і проведенні конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.4.    Конкурсна комісія – це тимчасово діючий колегіальний орган, що утворюється виконавчим комітетом Білогородської сільської ради для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирними будинками, що розташовані  на території сіл Білогородка та Шевченкове, Києво-Святошинського району, Київської області, та не визначилися з формою управління  відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

1.5.    Основними принципами діяльності комісії є:

– законність;

– колегіальність;

– повнота розгляду конкурсних пропозицій відповідно до встановлених умов конкурсу;

– обґрунтованість прийнятих рішень;

– рівність всіх претендентів перед комісією;

– незалежність членів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також учасників конкурсу);

– професійність членів комісії.

 

 1. Склад і порядок утворення комісії

 

2.1.    До складу конкурсної комісії також можуть входити представники профільних громадських об’єднань у сфері житлово-комунального господарства та органів самоорганізації населення (за згодою).

2.2.    Головою конкурсної комісії призначається Зуєв М.А  який координує роботу житлово-комунальної галузі .

2.3.    До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами.

 

 1. Повноваження конкурсної комісії

 

3.1.    Конкурсна комісія в межах наданих повноважень:

3.1.1.   Проводить засідання відповідно до цього Положення та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.1.2.   Готує конкурсну документацію відповідно до Наказу.

3.1.3.   Оголошує  про початок проведення конкурсу згідно з вимогами Наказу.

3.1.4.   Організовує  огляд учасниками конкурсу об’єктів конкурсу та забезпечує фізичний доступ до них.

3.1.5.   Розглядає конкурсні пропозиції учасників конкурсу.

3.1.6.   Перевіряє наявність необхідних документів у наданих конкурсних пропозиціях учасників.

3.1.7.   Готує відмову для суб`єктів господарювання – конкурсантів на участь у конкурсі у випадках, передбачених чинним законодавством України.

3.1.8.   Визначає переможця за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

3.1.9.   Сприяє забезпеченню рівних умов для всіх учасників конкурсу.

3.1.10.   У зазначений день і час розкриває конверти та оголошує пропозиції учасників конкурсу.

3.1.11.   Проводить співбесіди з учасниками конкурсу та оцінює їх компетентність та пропозиції.

3.1.12.   Ухвалює рішення про переможця конкурсу.

3.1.13.   Складає протоколи засідання конкурсної комісії з визначенням переможця конкурсу на підставі результатів оцінки конкурсної пропозиції.

3.2.    Конкурсна комісія приймає рішення про результати проведення конкурсу на закритому засіданні, у присутності не менше як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

3.3.    Конкурсні пропозиції, які не були відхилені, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

3.4.    Переможцем конкурсу визначається його учасник, що набрав максимальну кількість балів.

 

 1. Порядок роботи комісії

 

4.1.    Конкурсна комісія приступає до роботи з моменту її створення.

4.2.    Керує діяльністю конкурсної комісії і організовує її роботу голова комісії                      (далі – Голова). Голова в межах наданої компетенції:

– скликає засідання комісії;

– головує на засіданнях комісії.

4.3.    У разі відсутності Голови його повноваження виконує заступник голови конкурсної комісії.

4.4.    Секретар комісії:

 – організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії;

– несе відповідальність за підготовку матеріалів для розгляду комісії та правильність ведення протоколів засідань комісії;

– оповіщає всіх членів комісії про заплановані засідання;

– забезпечує виконання доручень голови.

4.5.    Члени комісії зобов’язані брати участь у діяльності комісії, виконувати доручення Голови.

4.6.    Члени комісії користуються рівним правом голосу у прийнятті рішень.

4.7.    Засідання комісії є правомочним за умовами участі в ньому не менш як половини її  загального складу.

4.8.    Всі рішення комісії приймаються шляхом голосування, результати якого заносяться до відповідного протоколу.

4.9.    Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

4.10.  Рішення конкурсної комісії щодо визначення переможців конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку на території сіл Білогородка та Шевченкове, Києво-Святошинського району, Київської області вводиться в дію рішенням виконавчого комітету Білогородської сільської ради.

 

Секретар  виконкому                                                                                          О.В.Кожушко

 

Додаток 2
до рішення виконкому
Білогородської сільської ради

 

 

СКЛАД

конкурсної комісії з організації та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку на території сел Білогородка та Шевченкове, Києво-Святошинського району, Київської області

 Зуєв Максим Анатолійович –Білогородський сільський голова  Голова комісії
 Некрич Павло Данилович – радник сільського голови   заступник голови комісії
 Кожушко Олена Володимирівна – секретар виконкому  секретар комісії
 Арсененко Сергій Васильович –інженер енергетик КП ККП Білогородка»  член  комісії
 Бернацький Олександр Оленсандрович – член виконкому член  комісії
 Тимошенко Ян Миколайович – член виконкому член  комісії
 Кулакевич Андрій Андрійович – юрист виконкому Білогородської сільської ради член  комісії
   
   
   
   
   
   

Секретар виконкому                                                                       О.В.Кожушко

 

                                                                                             Додаток 3

до рішення виконкому

Білогородської сільської ради

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в селах Білогородка та Шевченкове, Києво-Святошинського району, Київської області

 1. Організатор конкурсу – виконавчий комітет Білогородської сільської ради, Києво-Святошинського району, Київської області, код ЄДРПОУ 04358477 (місце знаходження організатора конкурсу: Київська обл., Києво-Святошинський р-н.,с Білогородка, вул.Володимирська,33.)
 2. Прізвище, посада та номер телефону особи, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу: Кожушко О.В. – секретар виконкому Білогородської сільської ради, секретар конкурсної комісії, телефон – 045 98 77-267
 3. Перелік складових послуги з управління багатоквартирним будинком та періодичність надання, враховуючи технічні характеристики будинків та вимоги щодо якості надання послуги, наведено у додатку 1 до Конкурсної документації.
 4. Перелік об’єктів конкурсу:
№ п/п Найменування та розміщення об’єктів конкурсу
1 об’єкт конкурсу –  будинок 4/1, провулок Ювілейний, с. Шевченкове
2 об’єкт конкурсу –  будинок 4/2, провулок Ювілейний, с. Шевченкове
3 об’єкт конкурсу –  будинок 4/3, провулок Ювілейний, с. Шевченкове
4 об’єкт конкурсу –  будинок 1, вулиця М. Величка, с. Білогородка
5 об’єкт конкурсу –  будинок 1А, вулиця М. Величка, с. Білогородка
6 об’єкт конкурсу –  будинок 1Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка
7 об’єкт конкурсу –  будинок 3, вулиця М. Величка, с. Білогородка
8 об’єкт конкурсу –  будинок 4А, вулиця М. Величка, с. Білогородка
9 об’єкт конкурсу –  будинок 4Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка
10 об’єкт конкурсу –  будинок 5, вулиця М. Величка, с. Білогородка
11 об’єкт конкурсу –  будинок 6А, вулиця М. Величка, с. Білогородка
12 об’єкт конкурсу –  будинок 6Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка
13 об’єкт конкурсу –  будинок 7, вулиця М. Величка, с. Білогородка
14 об’єкт конкурсу –  будинок 8А, вулиця М. Величка, с. Білогородка
15 об’єкт конкурсу –  будинок 8Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка
16 об’єкт конкурсу –  будинок 10А, вулиця М. Величка, с. Білогородка
17 об’єкт конкурсу –  будинок 10Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка
18 об’єкт конкурсу –  будинок 12, вулиця М. Величка, с. Білогородка
19 об’єкт конкурсу –  будинок 14А, вулиця М. Величка, с. Білогородка

 

 1. Загальна технічна характеристика об’єктів конкурсу наведена у додатку 2 до Конкурсної документації.

На дату підведення підсумків конкурсу кількість об’єктів у лоті може відрізнятися від наведеного у Конкурсній документації, у зв’язку із визначенням мешканцями форми управління будинком відповідно до діючого  законодавства. 

 1. Критерії оцінки конкурсних пропозицій.
Критерій Бали
1 2
Ціна послуги визначається відповідно до  переліку складових послуги з управління багатоквартирним будинком та з урахуванням винагороди управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі об’єкта конкурсу 

 

 

 

Максимальна кількість балів – 50 балів.Оцінювання пропозицій здійснюється по кожному будинку окремо.

Максимально можливу кількість балів щодо певного будинку (50 балів) отримує учасник, який запропонував найнижчу вартість послуги для цього будинку.

Бали інших учасників щодо цього ж будинку визначаються за схемою – мінус один бал за наступну пропозицію у бік зростання вартості послуги.

 

 

 

 

 

 

 

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою Максимальна кількість балів – 10 балів.Оцінюється наявність власної технічно-матеріальної бази, або частково, або повністю орендованої, необхідної для надання послуг з управління будинками.

Бали інших учасників щодо цього ж будинку визначаються за схемою – мінус два бали за наступну пропозицію у бік погіршення оцінювання.

 

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) Максимальна кількість балів – 15 балівОцінюється наявність персоналу відповідної кваліфікації, знання і досвід роботи працівників.

Бали інших учасників щодо цього ж будинку визначаються за схемою – мінус три бали за наступну пропозицію у бік погіршення оцінювання.

 

Фінансова спроможність учасника конкурсу 

 

 

 

 

Максимальна кількість балів – 10 балів.Оцінюється здатність учасника конкурсу виконати свої фінансові зобов’язання на підставі наданих бухгалтерських документів та наявність фінансових джерел для спроможності надавати послуги з управління не менше одного місяця.

Бали інших учасників щодо цього ж будинку визначаються за схемою – мінус два бали за наступну пропозицію у бік погіршення оцінювання.

 

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства. Максимальна кількість балів – 15 балів.Оцінюється наявність досвіду роботи учасника конкурсу з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства з урахуванням асортименту, тривалості та географії надання послуг учасником конкурсу.

Бали інших учасників щодо цього ж будинку визначаються за схемою – мінус три бали за наступну пропозицію у бік погіршення оцінювання.

 

 

Конкурсні пропозиції учасників конкурсу оцінюються за наступною бальною системою:

Максимальна сума балів дорівнює 100 балам. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати учасника конкурсу управителем – 70 балів.

 1. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що набрав максимальну кількість балів щодо кожного об’єкта конкурсу.

У разі відмови переможця конкурсу від підписання договору про надання послуги або не укладення договору з його вини у встановлений термін, конкурсна комісія може визначити переможцем учасника, що набрав максимальне число балів за оцінюванням, з числа інших поданих конкурсних пропозицій або оголосити повторний конкурс.

 1. Обов’язкові вимоги до учасників конкурсу:

Для участі в конкурсі майбутній учасник подає заяву згідно з додатком 3 до Конкурсної документації, в якій зазначається наступна інформація:

 • для фізичної особи – підприємців – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичної осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснення платежів за серію та номер паспорта);
 • для юридичної особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.
 1. Обов’язковий перелік документів, що подається у складі конкурсної пропозиції для розгляду пропозицій та оцінювання:

– засвідчені учасником конкурсу копії документів, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу;

– засвідчена учасником конкурсу копія статуту чи положення, чи інший засновницький документ відповідно до закону фізичної особи – підприємця або юридичної особи – суб’єкт підприємницької діяльності, що передбачає діяльність у сфері надання житлово-комунальних послуг;

 – засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (за наявності);

– засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ);

– засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);

– засвідчена учасником конкурсу копія декларації платника єдиного податку за останній звітний період (якщо учасник є платником єдиного податку);

– оригінал витягу з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері надання житлово-комунальних послуг;

– оригінал довідки державної податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;

– конкурсна пропозиція надається відповідно до додатку 5 до Конкурсної документації.

– розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, які є об’єктами конкурсу, окремо, надаються відповідно до додатку 6 до Конкурсної документації;

–  інформацію щодо надання гарантії учасника конкурсу, у разі якщо його визнають переможцем конкурсу, що він:

а) у місячний термін після визнання його переможцем укладе договори на постачання електричної енергії забезпечення діяльності внутрішньо будинкових мереж та механізмів у будинках;

б) у місячний термін після визнання його переможцем, врегулює питання погашення дебіторської заборгованості мешканцями будинків, які були об’єктами конкурсу, перед надавачем житлово-комунальних послуг, який надавав вищезазначені послуги до моменту визнання переможця конкурсу;

            в) забезпечити іміджеве супроводження при наданні послуг з управління будинками (логотип, брендований спецодяг та інше);

            г) забезпечити  організацію комунікацій із споживачами послуг: створення фронт-офісу для безпосередньої роботи з населенням, взаємодії з іншими внутрішніми підрозділами, що забезпечить надання вичерпної інформації споживачу.

 1. Для оцінювання конкурсних пропозицій учасником конкурсу може бути надано наступне:

– оригінал довідки учасника довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою, яка необхідна для виконання послуг з утримання будинків, згідно з  додатком 4 до Конкурсної документації;

– засвідчені учасником конкурсу копії технічних паспортів на транспортні засоби учасника;

– оригінал довідки учасника, яка містить інформацію про персонал, згідно з додатком 7 до Конкурсної документації;

– оригінал довідки учасника довільної форми яка, підтверджує, що наявний персонал відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід;

– оригінал довідки учасника довільної форми, що містить інформацію щодо наявного досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, яка повинна містити інформацію про асортимент, тривалість та географію послуг;

– засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;

– оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про розміщення адміністративних та виробничих приміщень учасника;

– оригінал довідки учасника довільної форми, що містить інформацію про наявність фінансових джерел для спроможності надавати послуги з управління не менше одного місяця та документи, які це підтверджують (гарантом забезпечення оплати зобов’язань не може виступати третя особа).

В залежності від обсягу та змісту наданої інформації комісією коригуватимуться бали  в сторону зменшення  при оцінюванні за кожним критерієм (окрім ціни послуги).

Також, крім передбаченої документації, учасник конкурсу може подати інші документи, що підтверджують досвід роботи з наданні послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу та інше.

 1. Під час розрахунку витрат, пов’язаних з утриманням, проведенням поточного ремонту, технічного переоснащення спільного майна у багатоповерховому будинку, витрат на оплату комунальних послуг, учасник конкурсу повинен користуватися Порядком формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».
 2. Вимоги щодо оформлення конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваже-ною особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів у складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.

Всі сторінки пропозиції мають містити відбитки печатки учасника та підпис керівника або уповноваженої особи. Вимога щодо наявності печатки учасника не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки.

Конкурсна пропозиція запечатується в одному конверті (пакеті), який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника конкурсу. На конверті (пакеті) повинно бути зазначено «На конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку», № об’єкта конкурсу, вказано повне найменування, місцезнаходження організатора конкурсу, дата та час проведення конкурсу, повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження (місце проживання, у разі наявності різниці між юридичною адресою та фактичним місцезнаходженням учасника – вказувати окремо кожну адресу), код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), номери контактних телефонів учасника.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх надали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

 1. Порядок надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації:

13.1. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненнями щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов’язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів з дня отримання звернення письмову відповідь та оприлюднити її на своєму офіційному веб-сайті.

13.2. При проведенні зборів учасників конкурсу з метою надання їм роз’яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам конкурсу.

 1. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них.

Доступ до об’єктів конкурсу та їх огляд буде проводитись з 14.05.2018 по 16.05.2018 з 10:00 до 15:00 годин. Учасники конкурсу, які бажають взяти участь у огляді об’єктів конкурсу, повідомляють про це секретаря конкурсної комісії не пізніше ніж за день до огляду.

 1. Інформація про наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників багатоквартирного будинку за надані послуги станом на 01 квітня 2018 року:
№ п/п Найменування та розміщення об’єктів конкурсу Заборгованість станом на 01.04.2018р. (грн.)
1 будинок 4/1, провулок Ювілейний, с. Шевченкове 168967,59
2 будинок 4/2, провулок Ювілейний, с. Шевченкове 105884,14
3 будинок 4/3, провулок Ювілейний, с. Шевченкове 9534,87
4 будинок 1, вулиця М. Величка, с. Білогородка 68014,36
5 будинок 1А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 147571,82
6 будинок 1Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка 21524,19
7 будинок 3, вулиця М. Величка, с. Білогородка 70300,35
8 будинок 4А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 32845,95
9 будинок 4Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка 17494,64
10 будинок 5, вулиця М. Величка, с. Білогородка 45737,27
11 будинок 6А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 69942,85
12 будинок 6Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка 37227,20
13 будинок 7, вулиця М. Величка, с. Білогородка 111611,85
14 будинок 8А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 71225,20
15 будинок 8Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка 94863,64
16 будинок 10А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 27252,47
17 будинок 10Б, вулиця М. Величка, с. Білогородка 41079,13
18 будинок 12, вулиця М. Величка, с. Білогородка 42499,56
19 будинок 14А, вулиця М. Величка, с. Білогородка 41325,59

 

Інформація про невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі: при необхідності будуть виконані перерахунки розміру плати за невиконані зобов’язання з надання послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

 1. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

16.1. Конкурсна пропозиція подається секретарю конкурсної комісії особисто або через уповноважену учасником конкурсу особу/ надсилається поштою.

            16.2. Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою:  Київська обл.., Києво-Святошинський р-н, с. Білогородка, вул. Володимирська.33

16.3. Кінцевий строк подачі документів: 22 травня 2018 року  до 9.00 години.

 1. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:приміщення Білогородської сільської ради, 23.05.2018 року о 10:00

           17.1.Місце: Київська обл.., Києво-Святошинський р-н, с. Білогородка, вул. Володимирська.33

 17.2. Дата: 23 травня 2018 року.

17.3. Час: 10:00.

 1. Розкриття конвертів та подальші дії конкурсної комісії.

18.1.Розкриття конвертів з  конкурсними пропозиціями здійснюється в присутності учасників конкурсу, що подали конкурсні пропозиції, або уповноважених ними осіб.

Відсутність учасника конкурсу або його уповноваженого представника під час процедури розкриття конкурсних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його конкурсної пропозиції.

18.2. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією, а також оголошує найменування (прізвище, ім’я, по батькові) та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, ціну пропозиції щодо кожного багатоквартирного будинку, що входять до об’єктів конкурсу.

Всі відомості щодо розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями вносяться до протоколу засідання конкурсної комісії.

18.3. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненнями їх пропозицій.

18.4. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє їх за наявності таких підстав:

– конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

– прийнято рішення про припинення юридичної особи – учасника конкурсу, підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця – учасника конкурсу або порушено провадження у справі про банкрутство щодо учасника конкурсу;

– встановлено факт подання учасником конкурсу недостовірної інформації, що впливає на прийняття рішення;

– учасником конкурсу порушено вимоги пункту 2 розділу ІІІ Порядку, а саме: конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу або надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначається повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по-батькові) учасника конкурсу, контактні номери телефонів, пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок;

18.5. Конкурсні пропозиції, які не було відхилені, оцінюються конкурсною комісією окремо щодо кожного об’єкта конкурсу.

18.6. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, в частині одного або декількох об’єктів конкурсу у разі відсутності конкурсних пропозицій, відхилення всіх конкурсних пропозицій.

18.7. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор протягом трьох робочих днів з дня його прийняття письмово повідомляє про це всіх учасників конкурсу, що подали конкурсні пропозиції, оприлюднює таке рішення на своєму офіційному веб-сайті та протягом десяти календарних днів розміщує на офіційному веб-сайті місцевої ради оголошення про проведення конкурсу повторно і публікує в засобах масової інформації відповідне інформаційне повідомлення.

18.8. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією не пізніше десяти календарних днів з моменту розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

18.9. Переможець  конкурсу за кожним об’єктом конкурсу оголошується на засіданні конкурсної комісії, на яке запрошуються всі учасники конкурсу або уповноважені ними особи.

18.10. У разі якщо у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, він оголошується переможцем конкурсу.

18.11. Підписаний протокол засідання конкурсної комісії є підставою для прийняття організатором конкурсу протягом п’яти календарних днів з моменту його підписання рішення про призначення управителя багатоквартирним будинком.

 

секретар виконкому                                                                                 О.В.Кожушко  

 

ПЕРЕЛІК

складових послуги з управління  багатоквартирним будинком

 1. Утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території, в тому числі:
  • Прибирання сходових кліток;
Складова послуги Роботи, що передбачені у складовій послуги Визначення робіт Периодичність виконання робіт
Прибирання сходових кліток Роботи з прибирання та обслуговування під’їздів, сходових площадок та маршів  Вологе підмітання вестибюлів, сходових кліток і маршів перших трьох поверхів, і місць загального використання. Прибирання дворових під’їздів, очищення металевих решіток приямка Щодня крім вихідних та святкових днів
Вологе підмітання сходових кліток і маршів вище третього поверху 3 рази на тиждень
Миття вестибюлів, сходових кліток і маршів, пофарбованих панелей 3 рази на тиждень
Миття місць загального використання Щодня крім вихідних та святкових днів
Миття вікон на сходових клітках і у вестибюлях, дверей 2 рази на рік
Обмітання пилу, павутиння і бруду зі стін, стель, дверей, вікон, підвіконь, радіаторів, сітчастих огорож ліфтів 2 рази на місяць
Вологе протирання підвіконь, віконних решіток, поручнів, поштових скриньок, електрощитових, сходів на горище 1 раз на місяць
 • Прибирання прибудинкової території;
Складова послуги Роботи, що передбачені у складовій послуги Визначення робіт Периодичність виконання робіт
Прибирання прибудинкової території Роботи з обслуговування домоволодінь Миття струменем із шланга асфальтового покриття тротуарів, дворів, які входять в площу прибирання закріпленої території комплексу, а також майданчиків під баками для збирання побутових відходів Двічі на тиждень у весняно-літній період
Очищення поверхонь зливостічних лотків і кришок колодязів від піску і сміття після миття асфальтового покриття Двічі на тиждень у весняно-літній період
Поливання за допомогою шланга тротуарів і дворів Двічі на тиждень у весняно-літній період до ранкового прибирання
Ранкове прибирання територій Щодня
Поточне підмітання територій Щодня
Поливання зелених насаджень за допомогою поливального шланга (або лійками) У літній період, якщо суха погода,один раз на день
Посипання піском тротуарів, дворових перехідних доріжок, зовнішніх сходів і площадок на них У зимовий період за наявності ожеледиці 4 – 8 раз на місяць
Підготовка піску для посипання (роздрібнювання, сушіння) За необхідності
Утримання у справному і охайному стані урн, очищення їх від сміття Щодня крім вихідних та святкових днів
Промивання тротуарних урн Двічі на місяць
Прибирання тротуарів у дворах, які входять у площу прибирання двірника, від снігу, який щойно випав, і згрібання його у вали На тротуарах – з початком снігопаду, у дворах – у той самий день
Згрібання снігу, скинутого з даху, у вали За необхідності
Очищення від ущільненого снігу і полою асфальтового покриття під скребок Після прибирання основної маси снігу
Очищення від снігу і льоду кришок водопровідних, каналізаційних, пожежних та інших колодязів, а також поверхневих зливостічних лотків У зимовий період за необхідності
Завантаження і розвантаження снігу, вивезення якого здійснюється своїми або найманими транспортними засобами, включаючи сніг, який скинули з даху За необхідності
Участь у механізованому прибиранні снігу За необхідності
Улаштування в період відлиги борозен в полою для відведення талої води у водовідвідні пристрої У зимовий і весняний періоди за необхідності
Відведення з території, яка прибирається, талої та дощової води у відповідні комунікації (колодязі, канави тощо) За необхідності
Очищення кришок каналізаційних колодязів, водостічних решіток, люків для стоку води і приямків За необхідності
Підготовка для завантаження баків із сміттям, миття сміттєзбірних баків після їх спорожнення, прибирання території після від’їзду сміттєвозу і встановлення спорожнілих баків на місця Згідно з установленим графіком вивезення побутових відходів

 

 

  Різні роботи (зберігання будинкового обладнання і майна в належному стані на закріпленій території (у т.ч. воріт, парканів, огорож та інших елементів благоустрою, розташованих на прибудинковій території) Миття (влітку) і прибирання (взимку) територій в місцях скупчення голубів та інших птахів За необхідності
Промивання номерних ліхтарів, вуличних і сходових покажчиків 1 раз на місяць
Очищення підвалів і технічних поверхів від побутових відходів з видаленням сторонніх предметів Двічі на тиждень
Включення і виключення номерних будинкових ліхтарів, сходових кліток тощо Щодня, з настанням темряви і на світанку
Догляд за зеленими насадженнями (обкопування дерев і чагарників, косіння трави на газонах, садіння нових насаджень) За необхідності
Підготовка прибирального інструменту (заточування скребків, насаджування мітел і лопат, миття відер, совків тощо) За необхідності
Нагляд за збереженням всього зовнішнього обладнання Постійно
 • Технічне обслуговування ліфтів;
Складова послуги Роботи, що передбачені у складовій послуги Визначення робіт Периодичність виконання робіт
Технічне обслуговування ліфтів Підтримання у робочому стані систем ліфтів, технічне обслуговування ліфтів Регламентні роботи (обхід, огляд, перевірка роботи та технічного стану)  Відповідно до графіку,узгодженого з підрядною організацією 
Прибирання ліфтових кабін  1 раз на тиждень 
Ремонтні роботи  За необхідністю
Усунення непередбачених відмов на ліфті  За необхідністю

 

 • Обслуговування систем диспетчеризації;

 

Складова послуги Роботи, що передбачені у складовій послуги Визначення робіт Периодичність виконання робіт
Обслуговування систем диспетчеризації Підтримання у робочому стані систем диспетчеризації Регламентні роботи (обхід, огляд, перевірка роботи та технічного стану)  Відповідно до графіку,узгодженого з підрядною організацією 
Ремонтні роботи  За необхідністю
 • Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем холодного водопостачання, водовідведення, електропостачання
Складова послуги Роботи, що передбачені у складовій послуги Визначення робіт Периодичність виконання робіт
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання, водопостачання, водовідведення Забезпечення безперебійного транспортування отриманих від виробників послуг з електропостачання,  холодного водопостачання і водовідведення (за винятком внутрішньоквартирних мереж) Регламентні роботи (обхід, огляд, перевірка роботи та технічного стану) Щодня крім вихідних та святкових днів
Профілактичні роботи (прочищення, усунення засмічень, несправностей та витоків в системах) За необхідністю
 • Дератизація
Складова послуги Роботи, що передбачені у складовій послуги Визначення робіт Периодичність виконання робіт
Дератизація   За умовами, узгодженими з підрядною організацією За необхідністю
 • Дезинсекція
Складова послуги Роботи, що передбачені у складовій послуги Визначення робіт Периодичність виконання робіт
Дезинсекція   За умовами, узгодженими з підрядною організацією За необхідністю
 1. Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:
  • Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньо будинкових систем холодного водопостачання та водовідведення, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території ( в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків);
Складова послуги Роботи, що передбачені у складовій послуги Визначення робіт Периодичність виконання робіт
Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньо будинкових систем холодного водопостачання та водовідведення, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території, в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків Роботи, визначені Примірним переліком послуг з утримання будинків і споруд та при будинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженим наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 N 150  Регламентні роботи згідно затвердженого графіку поточного ремонту, складеного за результатами загальних оглядів житлових будинків, звернень та заявок споживачів За графіком (Роботи виконуються у випадку за планованих витрат на виконання відповідних робіт)
 • Поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, а також інших внутрішньо будинкових мереж
Складова послуги Роботи, що передбачені у складовій послуги Визначення робіт Периодичність виконання робіт
Поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, а також інших внутрішньо будинкових мереж Роботи, визначені Примірним переліком послуг з утримання будинків і споруд та при будинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженим наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 N 150  Регламентні роботи згідно затвердженого графіку поточного ремонту, складеного за результатами загальних оглядів житлових будинків, звернень та заявок споживачів За графіком (Роботи виконуються у випадку за планованих витрат на виконання відповідних робіт)
 1. Оплата послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:
  • Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води – постійно;
  • Енергопостачання ліфтів – постійно;
 2. Оплата послуг, щодо вивезення твердих побутових відходів;
 3. Винагорода управителю.

 

Секретар  виконкому                                                                                      О.В.Кожушко

 

Додаток  2

до Конкурсної документації

для   проведення конкурсу

 з призначення   управителя

багатоквартирного будинку

 

 

ЗАГАЛЬНА ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

об’єктів конкурсу

Заступник сільського голови – керуючий справами виконкому                                            

 

            ЗРАЗОК

заяви на участь у конкурсі

 

Голові конкурсної комісії

……………………………….

 _____________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

ЗАЯВА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ  №______

 

Прошу зареєструвати _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

як учасника конкурсу з визначення управителя багатоквартирним будинком, який розміщений за адресою:___________________________________________________ (інформація відповідно до п.8 Конкурсної документації).

               Подаючи дану заяву на участь у конкурсі з визначення управителя багатоквартирним будинком, розумію  значення своїх дій та керуючись ними, ознайомлений/(на) повністю та згоден/(на) з умовами проведення конкурсу, згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 №150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», рішенням Білогородської сільської  ради від 04 квітня№ 348 «Про організацію конкурсу з призначення управителя багатоквартирними будинками».                                                      

 

ПОДАВ/(ЛА): ___________________________         _________          ___________

                                                                  (П.І.Б.)                                                            (підпис)                                (дата)

ПРИЙНЯВ/(ЛА): _________________________         _________          ___________

                                                                  (П.І.Б.)                                                            (підпис)                                (дата)

Секретар  виконкому                                                                             О.В.Кожушко                     

 

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

№ з/п Найменування техніки Кількість, рік випуску Власний або орендований* Адреса                                 місця реєстрації / фактичне місцезнаходження
         
         
         
         
         
         
         

 

*Примітка: у разі оренди техніки, надаються копії договорів оренди на всю техніку, вказану  учасником у таблиці

 

Підпис уповноваженої особи учасника        _____________________

М.П.

Секретар виконкому                                                                                   О.В.Кожушко           

 

 

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ

 

Ми, _____________________________________________________________________

(назва учасника конкурсу)

надаємо свою цінову пропозицію щодо участі в конкурсі з управління багатоквартирним будинком, що знаходиться за адресою:  ______________________________________________.

Вивчивши конкурсну документацію, ми маємо можливість та погоджуємося здійснювати управління багатоквартирним будинком  на умовах, зазначених у цій ціновій пропозиції:

 

Адреса будинку Вартість за 1 кв.м загальної площі квартир та  нежитлових приміщень / житлових приміщень*(грн., коп.) включно до 2 поверха Вартість за 1 кв.м загальної площі квартир та  нежитлових приміщень / житлових приміщень*(грн., коп.) включно з 2 поверха
1 …………    
2 …………..    
3 ………….    
….. …………..    

Секретар  виконкому                                                                                      О.В.Кожушко          

 

РОЗРАХУНОК

ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком та перелік складових послуги (на будинок, розташований за адресою___________________)

 

№п/п Складова послуги  Розмір витрат за 1 кв.м загальної площі квартир та  нежитлових приміщень / житлових приміщень* (грн., коп.)
До другого поверху З другого поверху
1. Утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території, у тому числі:    
1.1. Прибирання прибудинкової території,  підвалів, снігу, посипання прибудинкової території піском, поливання дворів, клумб та газонів    
1.2. Прибирання сходових кліток    
1.3. Технічне обслуговування ліфтів    
1.4. Обслуговування систем диспетчеризації    
1.5. Обслуговування внутрішньо будинкових систем електропостачання, водопостачання та водовідведення    
1.6. Дератизація    
1.7. Дезинсекція    
2. Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, у тому числі:    
2.1. Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньо будинкових систем холодного водопостачання та водовідведення, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинкової території ( в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиках)    
2.2. Поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, а також інших внутрішньо будинкових мереж    
3. Оплата послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:    
3.1. Освітлення місць загального користування, підвалів та підкачування води    
3.2. Електропостачання ліфтів    
4. Оплата послуг, щодо вивезення твердих побутових відходів    
5. Винагорода управителя    
6. ПДВ (або єдиний податок)    
  РАЗОМ:    

 

Секретар  виконкому                                                                              О. В. Кожушко             

 

 

Наявність працівників відповідної кваліфікації, 
які мають необхідні знання та досвід

 

            Дійсною довідкою учасник (найменування учасника) підтверджує наявність працівників відповідної кваліфікації здійснення управління багатоквартирними будинками, а саме:

 

 № з/п  Посада  Фактична кількість осіб
учасника конкурсу співвиконавців
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Підпис уповноваженої особи учасника        _____________________

М.П.

Секретар  виконкому                                                                                          О. В. Кожушко                              

 

Попередній

ПОЛОЖЕННЯ про комісію з організації та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку

Наступний

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ! Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирними будинками в с. Білогородка та с. Шевченкове