widget will appear here

Білогородська сільська рада

З урахуванням чинного законодавства України пасіки підлягають реєстрації за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи, які займаються бджільництвом, у місцевих державних адміністраціях або сільських, селищних, міських радах.    

   

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

                          П О Р Я Д О К

 N 184/82 від 20.09.2000              Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 жовтня 2000 р.
за N 737/4958

                                              Затверджено
Наказ Міністерства аграрної
                                       політики України і
                                       Української академії
                                       аграрних наук
                                       20.09.2000 N 184/82
( z0736-00 )

Порядок реєстрації пасік

      { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 478/88 ( z1432-13 ) від 02.08.2013 }

 1. Цей  порядок  установлює  вимоги  до проведення реєстрації пасік усіх форм власності.

2. Пасіка  підлягає  реєстрації за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням  юридичної  особи,  яка  займається
бджільництвом,  у місцевих державних адміністраціях або сільських, селищних, міських радах один раз в рік заснування пасіки.

3. Реєстрація пасік проводиться на підставі заяви фізичної чи юридичної  особи  незалежно  від  форми  власності.  У  заяві  про реєстрацію пасіки зазначаються назва та адреса заявника, кількість бджолосімей.

4.   Під  час  реєстрації  пасік  проводиться  їх  обстеження районними  (міськими)  управліннями  ветеринарної  медицини.  Дані обстежень  заносяться у журнал обліку пасік у районному (міському) управлінні ветеринарної медицини. {  Пункт  4  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної  політики  та  продовольства  N  478/88  ( z1432-13 ) від 02.08.2013 }

5.  Районне (міське) управління ветеринарної медицини повинне видати  в 30-денний термін заявнику ветеринарно-санітарний паспорт пасіки,  що  засвідчує  факт  її  реєстрації.  Порядковий  номер у журналі,    під    яким    зареєстрована    пасіка,   присвоюється ветеринарно-санітарному паспорту пасіки. {  Пункт  5  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної  політики  та  продовольства  N  478/88  ( z1432-13 ) від 02.08.2013 }

6. Власники повинні виконувати вимоги законодавства України з питань бджільництва.

7. При зміні  назви  чи  адреси  пасіки  її  власник  повинен проінформувати  про  це  районне  (міське) управління ветеринарної медицини протягом 10 днів. {  Пункт  7  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної  політики  та  продовольства  N  478/88  ( z1432-13 ) від 02.08.2013 }

8. Дані  звітності  подають  усі  пасіки (юридичні та фізичні дані,  які утримують бджолосім’ї)  до  10  квітня  поточного  року органам виконавчої влади за місцезнаходженням пасіки.

 Начальник Департаменту ринків продукції  тваринництва з Головною державною племінною інспекцією                                  Ю.Ф.Мельник

П.С. Фiзичнi та юридичнi особи розмiщують пасiки на земельних дiлянках, якi належать їм на правах власностi або користування, вiдповiдно до ветеринарно-санiтарних правил.

Розмiщення пасiк на земельних дiлянках iнших власникiв або користувачiв здiйснюється за їх згодою.

Власники повинні виконувати вимоги законодавства України з питань бджільництва.

Враховуючи вищезазначене державна реєстрація є обов’язковою для суб’єктів господарювання, які займаються утриманням та розведенням бджіл, виробництвом і первинною переробкою продуктів бджільництва в частині дотримання вимог чинного законодавства у сфері бджільництва.

Не дотримання даних вимог значно ускладнює або ж унеможливлює позитивне вирішення спірних питань, що можуть виникнути у Вас під час ведення господарської діяльності.

Головне управління Держпродспоживслужби у Київській області:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ:
вул. Балукова, 22, м. Вишневе, Києво-Святошинського району, Київської області, 08133, ЄДРПОУ: 40323081, тел. (044) 406-38-13, е-таіі: gu@dpssko.gov.ua
Попередній

Як зареєструвати пасіку? Бджолярам на замітку.

Наступний

Розпорядженням Київської обласної державної адміністрації від 28 березня 2019 року № 195 з 29 березня 2019 року встановлюється нерестова весняно-літня заборона