widget will appear here

Білогородська сільська рада

Містобудівна документація розроблена ТОВ «ГеоФекторі» на замовлення Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області на підставі рішення сесії Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області № 1790  XLVIII – VIІI від 07.09.2023 р., договорів на розроблення містобудівної документації №№ 65/12, 18.10.23 та завдання на розроблення детальних планів території.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДДП: Білогородська сільська рада Бучанського району Київської області.

Детальні плани території розроблені з метою: визначення функціонального призначення території, деталізації планувальної структури, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації території, уточнення меж всіх обмежень у використанні земель, визначення параметрів забудови та містобудівних умов та обмежень, визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо: попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території, створення транспортної інфраструктури, організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів, охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення тощо.

Межі території проєктування, для якої розробляється документація, визначені згідно з завданням на розроблення детальних планів території, відповідно до викопіювань.

Склад та зміст містобудівної документації відповідає ДБН – Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні».

Мета стратегічної екологічної оцінки: сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я; інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування (далі – ДДП).

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту ДДП відсутня.Наявна екологічна інформація, у тому числі пов’язана зі здоров’ям населення, що стосується документів державного планування наведена у звітах про стратегічну екологічну оцінку проектів ДДП, а також розміщена на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я.

Відповідно до листа Бучанської районної військової адміністрації Київської області №01.3-36/1738 від 06.09.2022 про вжиття заходів з мінімізації доступу до інформації, матеріали проєктів містобудівної документації на місцевому рівні не публікуються на офіційному веб-сайті сільської ради, оскільки підлягають обмеженню на період дії правового режиму воєнного стану.

Ознайомитися з проєктами містобудівної документації та звітами про СЕО до них можливо в приміщенні Білогородської сільської ради, за адресою: 08140, Київська обл., Бучанський район, с.Білогородка, вул. Володимирська, 33 з «04» червня 2024 р. по «05» липня 2024 р. включно.

Додатково надаємо можливість вільного доступу до матеріалів містобудівної документації на паперових носіях у вихідні дні та в неробочий час: «22», «23» червня 2024 року з 13.00 год до 14.00 год в приміщенні КП «Громадський захист», за адресою: 08140, Київська обл., Бучанський район, с.Білогородка, вул. Володимирська, 33. «24», «25», «26» червня 2024 року з 17.00 год до 18.00 год в приміщенні Білогородської сільської ради, за адресою: 08140, Київська обл., Бучанський район, с. Білогородка, вул. Володимирська, 33.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді за поштовою адресою: 08140, Київська обл., Бучанський район, с.Білогородка, вул. Володимирська, 33 та за електронною адресою bilogorod.rada@gmail.com у строк визначений для проведення процедури громадського обговорення, що становить не менше 30 днів з дня оприлюднення проєктів містобудівної документації: з «04» червня 2024 р. по «05» липня 2024 р. включно. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Остання дата прийняття пропозицій (зауважень) «05» травня 2024 р. Відповідальна особа за забезпечення організації розгляду пропозицій: начальник відділу містобудування, архітектури та будівництва Білогородської сільської ради, тел.: +380 (9896) 0-81-50.

Громадські слухання та презентація проєктів містобудівної документації та стратегічної екологічної оцінки до них відбудеться «27» червня 2024 р. о 14:00 за адресою: вул. Володимирська, 33, с. Білогородка, приміщенні сільської ради.

У громадських слуханнях можуть брати участь:

  • громадськість;
  • уповноважені особи підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які розташовані на території, щодо якої розробляється документація;
  • уповноважені посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, повноваження яких поширюється на територію, щодо якої розробляється містобудівна документація, а також на територію, суміжну з
  • територією, щодо якої розробляється документація;
  • представники замовника розроблення містобудівної документації та розробника містобудівної документації.

З метою ідентифікації фізичних осіб та представників юридичних осіб, реєстрація учасників громадських слухань здійснюється за наявності документів, що підтверджують особу.

Рішення №1790, завдання

Попередній

УВАГА! ГРАФІК ПЛАНОВИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЧЕРВНІ 2024 РОКУ

Наступний

Перейменування вулиць у громаді: алгоритм дій для мешканців