widget will appear here

Білогородська сільська рада

Реєстрація місця проживання: що нового відбулося у правилах реєстрації громадян. Кожен громадянин України вже з народження, у свитку, на руках батька чи мами, переступали поріг центру надання адміністративних послуг або РАГСу, а в селах, виконавчого органу сільської ради, що займається реєстрацією чи зняттям з обліку. І кожного разу люди ставлять працівникам одні й ті ж запитання про порядок реєстрації або зняття з обліку.


Кожен із жителів, хто приходив до Білогородської сільської ради у приймальний час здійснити саме таку процедуру (зареєструватися чи то знятися з обліку) – іноді потрапляють у чималу чергу перед кабінетом № 7 (перший поверх) спеціаліста з питань реєстрації місця проживання – Ольги Володимирівни ВЕРБІВСЬКОЇ.

І ця черга утворюється не тому, що спеціаліст не знає своєї справи чи погано працює. Навпаки, Ольга Володимирівна дуже добре знає свою справу і намагається максимально якісно та швидко допомогти кожному, хто прийшов на прийом. Справа в іншому: люди, у більшості своїй, приходять до кабінету і ставлять одні й ті ж запитання. Приходять до спеціаліста без відповідних документів та довідок. Багато випадків, коли люди приходять взагалі  із документами на реєстрацію, термін яких вже давно закінчився…

Тому ми звернулися до Ольги Володимирівни з проханням ще раз нагадати жителям нашої громади, які планують прийти на прийом з необхідністю реєстрації або зняття з реєстрації, про «ПРАВИЛА реєстрації місця проживання та ПОРЯДКУ передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру».

Ми попросили сформулювати, згрупувати ті питання, які найбільш часто виникають у відвідувачів та дати на них якомога детальніші відповіді.

Запитання 1: протягом якого часу необхідно зареєструватися на новому місці проживання після зняття з реєстрації?

Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом 30-ти календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання  та прибуття  до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання. Реєстрація місця проживання/перебування або зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється в день подання особою або її представником документів. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена одночасно із зняттям з попереднього місця проживання.

Запитання 2: протягом якого часу необхідно зареєструвати місце проживання новонародженої дити?

Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

У разі коли особа не може самостійно звернутися до органу реєстрації, реєстрація може бути здійснена за зверненням її законного представника або представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку

 Запитання 3: чи можна здійснити реєстрацію місця проживання за декількома адресами?

 • Реєстрація місця проживання здійснюється тільки за однією адресою. У разі коли особа проживає у двох і більше місцях, вона здійснює реєстрацію місця проживання за однією з цих адрес за власним вибором. За адресою зареєстрованого місця проживання з особою ведеться офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції.

Документи для здійснення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи подаються до органу реєстрації (у тому числі через центр надання адміністративних послуг) з урахуванням вимог Закону України “Про адміністративні послуги”.

Запитання 4: чи можна одночасно здійснити зняття з реєстрації місця проживання та реєстрацію місця проживання за новою адресою?

          Так. Одночасно можна знятися та зареєструватися за новою адресою.

Запитання 5: які документи необхідно подавати для реєстрації місця проживання?

Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає:

1) заяву за формами, наведеними відповідно у додатках 67 або 8

2) документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво про народження. Реєстрація місця проживання дітей, які є іноземцями чи особами без громадянства, здійснюється за умови внесення даних про дітей до посвідки на постійне або тимчасове проживання їх батьків та копії свідоцтва про народження. Документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами;

3) квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);

4) документи, що підтверджують право на проживання в житлі:

– ордер,

– свідоцтво про право власності,

– договір найму (піднайму, оренди),

– рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи.

У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників);

5) військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

6) заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 11 (у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

 • документ, що посвідчує особу представника;
 • документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами).

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

ЗАЯВА (СКАЧАТИ)
про реєстрацію місця проживання

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 665 від 30.08.2017}

ЗАЯВА (СКАЧАТИ)
про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 665 від 30.08.2017

ЗАЯВА (СКАЧАТИ)
про реєстрацію місця перебування

ЗАЯВА (СКАЧАТИ)
про зняття з реєстрації місця проживання

Запитання 6: на підставі яких документів здійснюється зняття з реєстрації місця проживання?

Зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі:

 • заяви особи або її представника за формою згідно з додатком 11;
 • рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
 • свідоцтва про смерть;
 • повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;

інших документів, які свідчать про припинення:

 • підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства (інформація територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні);
 • підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів).
 • У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Запитання 7 : чи потрібна згода батьків для реєстрації місця проживання малолітніх дітей?

     У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Запитання 8 : в якому випадку може бути відмовлено в реєстрації або зняття з реєстрації місця проживання?

     Орган реєстрації відмовляє в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання, якщо:

 • особа не подала необхідних документів або інформації;
 • у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;
 • звернулася особа, яка не досягла 14 років.

Рішення про відмову в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання підстав відмови. Зазначена заява повертається особі або її представнику.

Запитання 9 : які наслідки будуть, якщо особа звернулася для реєстрації місця проживання після закінчення 30-ти календарних днів з дня зняття з реєстрації з попереднього місця проживання?

Якщо під час подачі документів буде встановлено, що особа звернулася для реєстрації нового місця проживання після закінчення 30 календарних днів після зняття з реєстрації попереднього місця проживання або подала для реєстрації місця проживання недійсний паспорт громадянина України, працівник органу реєстрації або центру надання адміністративних послуг складає на неї адміністративний протокол за вчинення правопорушення, визначеного у статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення.


Детально про те, що змінилося в порядку реєстрації або зняття з обліку за місцем проживання читайте  в статті

“Реєстрація місця проживання по-новому: косметичні зміни” на сайті “Українська правда”

 

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК:
телефони для довідок: 
+38(068) 116 5251
тел. приймальні: +38(04598) 7-72-67 
 
УМОВИ ПРИЙОМУ:
за попереднім записом
 
Прийомні дні:
понеділок, середа, п`ятниця з 9-00 до 13-00:

 

Попередній

ОГОЛОШЕННЯ. (Громадські слухання). Про перенесення громадських слухань з 13:00 на 17:00 годину обговорення садибної забудови по вул. Лисенка, 1 в с. Білогордка

Наступний

16-17 вересня 2017 року у місті Вишневе відбувся другий традиційний міжнародний турнір з Боксу.