widget will appear here

Білогородська сільська рада

БІЛОГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

тридцять восьма сесія VII скликання

 

с. Білогородка                                                                       14 червня 2019 року

РІШЕННЯ № 523

Про затвердження «Положення про
встановлення плати за землю на території
Білогородської сільської ради»

 

У зв’язку із набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 №71-УІІІ, керуючись п. 24 ч.І ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Білогородської сільської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити «Положення про встановлення плати за землю на території Білогородської сільської ради» (Додаток 1)
 2. Контроль з виконання цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку та місцевого бюджету.

Білогородський сільський голова                                                    М.А. Зуєв

Додаток 1 до рішення № 523

38 сесії 7 скликання

від 14 червня 2019 року

Положення

про встановлення плати за землю на території Білогородської сільської ради

Згідно з п.п. 284.1 ст. 284 Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Плата за землю у 2019 році справляється відповідно до вимог п.п.12.3.5 п.12.3 ст. 12 податкового кодексу із застосуванням ставок земельного податку 2018 року з урахуванням коефіцієнта індексації.

1. Загальні положення

1.1.   Положення про встановлення плати за землю на території Білогородської сільської ради розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 №71-УІІІ ст.ст. 268-289 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-УІ та на підставі п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території сільської ради.

Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

2. Платники земельного податку

2.1.   Платниками податку є:

2.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2.1.2. землекористувачі.

3. Платники орендної плати

Платниками орендної плати є орендарі земельних ділянок. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до чинного законодавства.

4. Об’єкти оподаткування земельним податком

4.1.   Об’єктами оподаткування є:

4.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

4.1.2. земельні ділянки, які надані в оренду.

5. База оподаткування земельним податком

Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації.

6. Ставка земельного податку за земельні ділянки

6.1.   Встановити ставки земельного податку на території Білогородської сільської ради на 2019 рік:

село Білогородка

у межах житлової забудови – 0,0669 відсотка від їх нормативної грошової оцінки за винятком земельних ділянок сільськогосподарських угідь;

за сільськогосподарські угіддя:

 • рілля – 0,6 відсотка;
 • сіножаті – 0,3 відсотка;
 • пасовища – 0,3 відсотка;
 • багаторічні насадження – 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки,

село Шевченкове

у межах житлової забудови – 0,0786 відсотка від їх нормативної грошової оцінки за винятком земельних ділянок сільськогосподарських угідь;

за сільськогосподарські угіддя:

 • рілля – 0,441 відсотка;
 • сіножаті – 0,3 відсотка;
 • пасовища – 0,3 відсотка;
 • багаторічні насадження – 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

6.2.   Податок на земельні ділянки, зайняті житловим фондом (окрім багатоквартирної житлової забудови), автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб справляється у розмірі 0,0669 відсотка від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

6.3.   Ставки податку за земельні ділянки, нормативно грошову оцінку яких проведено для юридичних осіб (крім державної та комунальної форми власності) з усіх видів використання земельних ділянок, встановлюється 0,5 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, окрім земельних ділянок які використовуються для виробничої та комерційної діяльності КВЕД 03.01-03.15, 11.01-15.11) на які встановлюється ставка податку 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки.

 1. Ставка податку за земельні ділянки багатоквартирної житлової забудови, нормативну грошову оцінку яких проведено для юридичних та фізичних осіб встановлюється у розмірі 1 відсоток від нормативної грошової оцінки.
 2. Ставка податку за земельні ділянки, які розташовані за межами населених нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки площі ріллі по Київській області.
 3. Ставка податку за земельні ділянки іншого цільового призначення, що знаходяться у власності юридичних осіб встановлюється у розмірі 1 відсотка від нормативної грошової оцінки (промисловості, транспорту, енергетики, зв’язку).
 4. Ставка податку за земельні ділянки водного фонду у межах населеного пункту, де проведено нормативно грошову оцінку встановлюється у розмірі 0,05 відсотка, за межами населеного пункту, нормативну грошову оцінку яких не проведено встановлено у розмірі 5 відсотків.

11. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб

11.1. Від сплати податку звільняються фізичні та юридичні особи відповідно до статей 281 та 282 Податкового кодексу України, а саме:

ФІЗИЧНІ ОСОБИ:

 • Інваліди І та II групи;
 • Фізичні особи, які виховують 3-х і більше дітей віком до 18 років;
 • Пенсіонери (за віком);
 • Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачені для відповідної категорії фізичних осіб поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

 • для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більше, як 2 га;
 • для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більше, як 0,25 га;
 • для індивідуального дачного будівництва – не більше, як 0,10 га;
 • для будівництва індивідуальних гаражів – не більше, як 0,01 га;
 • для ведення садівництва – не більше, як 0,12 га.

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ

 • підприємства оборонно-промислового комплексу;
 • заповідники, парки державної та комунальної власності, пам’ятки природи, заповідні урочища;
 • органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, військові формування. Утворені відповідно до законів України, Збройні сили України та державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;
 • дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості;
 • дошкільні та загальноосвітні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;
 • комунальні підприємства, створені Білогородською сільською радою для надання житлово-комунальних послуг населенню.

12. Орендна плата

Платник – орендар земельної ділянки.

Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

12.1. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

12.2. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди у відсотку до нормативної грошової оцінки.

12.2.1.        Не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

12.2.2.        Не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

12.3. Плата за суборенду земельної ділянки не може перевищувати орендної плати.

13. Податковий період для плати за землю

13.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

13.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

14. Порядок обчислення плати за землю

14.1. Плата за землю зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеним Бюджетним кодексом України для плати за землю.

14.2. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю відповідно до ст.ст. 286-288 Податкового кодексу України.

Секретар Білогородської сільської ради                                         В.І. Комаренко

ПОЛОЖЕННЯ СКАЧАТИ («Положення про встановлення плати за землю на території Білогородської сільської ради»

Попередній

Про затвердження ставок по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік та встановлення додаткових пільг з податку на нерухоме майно, що перебуває у власності релігійних організацій України.

Наступний

До уваги підприємців, які здійснюють господарську діяльність без дозвільних документів