widget will appear here

Білогородська сільська рада

БІЛОГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Адреса юридична: 08140, Київська область, Києво-Святошинський район,
с. Білогородка, вул. Володимирська, 33
тел. / факс (04598) 77-3-47, 77-2-67

шоста сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ № 75

с.Білогородка                                                            2 квітня 2016 року

Про затвердження Положення про пайову
участь у розвитку інфраструктури сіл

З метою залучення і використання коштів пайової участі замовника, який має намір щодо забудови земельної ділянки на території Білогородської сільської ради, у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Білогородка та Шевченкове, відповідно до ст.ст. 30, 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити:

1.1.   Положення про порядок залучення і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури сіл Білогородка та Шевченкове (додаток 1).

1.2.   Порядок розрахунку величини пайової участі (додаток 2).

1.3.   Типовий Договір про пайову участь про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури сіл Білогородка та Шевченкове (додаток 3).

 1. Довести рішення до населення сіл с. Білогородка та с. Шевченкове.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку та місцевого бюджету.
 3. Рішення дев’ятнадцятої сесії шостого скликання Білогородської сільської ради №306 від 14 лютого 2013 року вважати таким, що втратило чинність.

Білогородський сільський голова                                                       М. А. Зуєв

 

 

 

Додаток 1
До рішення Білогородської сільської ради
 Від 02 квітня 2016 р. № 75
 
Положення про порядок залучення і використання коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури сіл Білогородка та Шевченкове
 1. Загальні положення

1.1.   Положення розроблено на підставі Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

1.2.   Терміни, що використовуються у цьому Положенні, відповідають встановленим у Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011р. №3038-УІ.

1.3.   Пайова участь у розвитку інфраструктури сіл Білогородка та Шевченкове є обов’язковою для всіх замовників, які мають намір здійснити нове будівництво, добудову та надбудову, технічне переоснащення та реставрацію (далі — будівництво) існуючих будівель (споруд) житлово-громадського та виробничого призначення (крім тимчасових закладів торгівлі та сфери послуг), які підлягають прийняттю в експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку. Перелік замовників, які звільняються від пайової участі у розвитку інфраструктури сіл Білогородка та Шевченкове визначений Розділом 4 цього Положення.

1.4.   Пайова участь у розвитку інфраструктури сіл Білогородка та Шевченкове полягає у перерахуванні замовником до сільського бюджету грошових коштів у розмірах та у строки, встановлені цим Положенням. Грошові кошти використовуються виключно для розвитку інфраструктури сіл Білогородка та Шевченкове.

1.5.   Пайова участь сплачується замовником на підставі Договору, який укладається Білогородською сільською радою із замовником, не пізніше 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

2. Порядок залучення замовників до пайової участі у розвитку інфраструктури сіл Білогородка та Шевченкове

2.1.   Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта на земельній ділянці на території сіл Білогородка та Шевченкове, зобов’язаний звернутися з заявою до виконавчого комітету Білогородської сільської ради для вирішення питання щодо його пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів.

2.2.   До заяви необхідно додати:

2.2.1. Копію дозволу на виконання будівельних робіт або декларації про початок виконання будівельних робіт;

2.2.2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами (за

 

наявності), та техніко-економічні показники;

2.2.3. Правовстановлюючі документи замовника:

а) для юридичних осіб:

– копії установчих документів, засвідчених печаткою та підписом уповноваженого представника замовника;

– виписку з ЄДР про реєстрацію юридичної особи;

– довідку з зазначенням реквізитів юридичної особи, найменування посади та П.І.Б. особи, яка відповідно до статуту чи іншого документу має право на укладення договорів від імені цієї юридичної особи;

– копію рішення про надання уповноваженій особі замовника повноважень на підписання договорів, засвідчену печаткою та підписом уповноваженого представника замовника (якщо уповноважена особа діє не на підставі Статуту замовника, а іншого документа);

б) для фізичних осіб:

– засвідчені підписом фізичної особи копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності);

в) для фізичних осіб — підприємців:

– виписку з ЄДР або свідоцтво про реєстрацію ФОП;

– довідку із зазначенням місця знаходження та реквізитів ФОП, засвідчену підписом та печаткою (за наявності) такої особи;

–  копію свідоцтва про реєстрацію ФОП як платника податків.

 1. Визначення розмірів пайової участі та строків їх сплати

3.1 До вартості будівництва не враховуються витрати на придбання та виділення ф земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

3.2. Для замовників, кошторисна вартість будівництва об’єктів яких визначена згідно з ДБН, стандартами та правилами, розмір пайової участі встановлюється на рівні:

а) 10 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта — для нежитлових будівель та споруд;

б) 4 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта — для багатоквартирних житлових будинків;

в) 2 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для індивідуальних житлових будинків.

 

3.3. При реконструкції підвальних та горищних приміщень з метою влаштування житлових кімнат, мансард тощо розмір суми пайової участі замовників будівництва у розвитку соціальної інфраструктури міста множиться на коефіцієнт 0,5.

3.4. Розмір пайової участі визначається за формулою:

ПУ = ЗКВБ х 10% (4%, 2%) х К, де

ПУ – пайова участь;

ЗКВБ – загальна кошторисна вартість будівництва;

10%, 4 % або 2% – відсоток вартості будівництва, визначений згідно з п. 3.2

Положення;

К – коефіцієнт, визначений згідно з п.3.3 Положення.

3.5.   Для замовників, кошторисна вартість будівництва об’єктів яких не визначена

згідно з ДБН, стандартами і правилами, розмір пайової участі визначається в

порядку, передбаченому додатком 2 до цього рішення.

3.6.   Строк визначення розміру пайової участі замовника не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника, за умови надання документів, передбачених п.2.2. цього Положення.

3.7.   Пайова участь сплачується в повній сумі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

 1. Об’єкти будівництва, замовники яких до пайової участі не залучаються.

4.1. До пайової участі у розвитку інфраструктури сіл Білогородка та Шевченкове не залучаються замовники у разі будівництва:

а) об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

б) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

в) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

г)індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 кв.м, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

д) об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

е) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

є) об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

ж) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

з) об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.

До об’єктів соціальної інфраструктури у розумінні цього Положення належать заклади та інші об’єкти загального користування, призначені для задоволення соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших потреб мешканців територіальної громади Білогородської сільської ради, за умови, що частка сільської громади у статутному капіталі (вартості) таких об’єктів перевищує 25%. За рішенням Білогородської сільської ради до об’єктів соціальної інфраструктури можуть бути віднесені й інші об’єкти.

Розмір пайової участі замовника (забудовника) у розвитку інфраструктури сет а. Білогородка та села Шевченкове за рішенням Білогородської сільської ради : же бути зменшений від встановленого відсотка вартості об’єкта будівництва.

 1. Прикінцеві положення

5.1. У випадку внесення змін до чинного законодавства, необхідні зміни, доповнення та уточнення вносяться до цього Положення відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

5 2. Спори пов’язані з пайовою участю замовника у розвитку інфраструктури сіл Білогородка та Шевченкове вирішуються шляхом переговорів, а при недосягнені : годи у судовому порядку.

Білогородський сільський голова                                                           М. А. Зуєв

 

 Додаток 2
До рішення Білогородської сільської ради
від 02 квітня 2016 р. № 75
Порядок розрахунку пайової участі у розвитку інфраструктури сіл
Білогородка та Шевченкове у разі будівництва об’єктів, загальна
кошторисна вартість яких згідно з державними будівельними нормами,
стандартами і правилами не визначена або не відповідає одиниці
створеної потужності в селах Білогородка та Шевченкове

 

 1. Установити норматив для одиниці створеної потужності будівництва об’єкта сіл Білогородка та Шевченкове у розмірі 5200 (п’ять тисяч двісті) гривень. Норматив для одиниці створеної потужності будівництва об’єкта сіл Білогородка та Шевченкове періодично переглядається за погодженням із відповідними профільними депутатськими комісіями ради з урахуванням розміру ринкової вартості будівництва в населених пунктах.
 2. Для замовників будівництва, в яких кошторисна вартість не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, розрахунок розміру пайового внеску здійснюється із застосуванням нормативу для одиниці створеної потужності, визначеної п. 1 цього Порядку.
 3. Розрахунок пайової участі Замовників під час будівництва об’єктів, вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена або не відповідає одиниці створеної потужності в селах Білогородка та Шевченкове , здійснюється за формулою:

ПУ=(Поб х Осп) х 10(4 або 2)% х К, де

Поб — площа об’єкта будівництва у метрах квадратних (у разі здійснення житлового будівництва враховується загальна площа житла; у разі здійснення добудови враховується тільки площа тієї частини об’єкта, що добудовується; якщо добудовуються тільки сходи, то враховується площа земельної ділянки під сходами);

Осп — норматив для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням виконкому Білогородської сільської ради, що діє на дату укладення договору про пайову участь між Замовником та сільською радою;

10%, 4 або 2% — відсоток вартості будівництва, визначений згідно з п.3.2 Положення про порядок залучення і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури сіл Білогородка та Шевченкове (далі Положення);

К — коефіцієнт зональності, визначений згідно з п.3.3 Положення;

 1. При будівництві житла загальна площа сходових кліток оцінюється з коефіцієнтом 0,5.

Білогородський сільський голова                                                           М. А. Зуєв

 

ДОДАТ0К 2
До рішення Білогородської сільської ради
від 02 квітня 2016 р. № 75
ДОГОВІР №
про пайову участь в розвитку інфраструктури
сіл Білогородка та Шевченкове

село Білогородка                                                                       29 лютого 2016 року

Білогородська сільська рада, в особі сільського голови Зуєва Максима Анатолійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з одного боку, та фізична особа Іванов Іван Іванович, паспорт серії СН номер 335544, виданий 21 травня 2001 року Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві, далі іменований «Замовник», з другого боку, які разом за текстом Договору іменуються «Сторони», уклали цей Договір про таке:

 1. Предмет Договору

1.1. Відповідно до цього Договору Замовник зобов’язується прийняти пайову участь у розвитку інфраструктури сіл Білогородка та Шевченкове та перерахувати до спеціального цільового фонду сіл Білогородка та Шевченкове на рахунок, відкритий в Управлінні Державної казначейської служби України в Київській області, грошові кошти у розмірі, визначеному у Розрахунку величини пайової, участі в розвитку інфраструктури сіл Білогородка та Шевченкове (додаток 1), що є невід’ємною частиною цього Договору.

1.2. Грошові кошти за цим Договором перераховуються Замовником за такими реквізитами: рахунок № 31514921700360, код ЄДРПОУ 04358477, МФО зі 1018, ККД 24170000, банк одержувача: ГУДКСУ в Київській області.

1.3. При перерахуванні коштів Замовник повинен указати у платіжному документі у рядку призначення платежу: «Пайова участь у розвитку інфраструктури сіл Білогородка та Шевченкове».

 1. Зобов’язання Сторін

2.1.Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п.1.1 розділу 1 цього договору одним платежем (рівними частинами щомісячно протягом ____ (_________) місяців з моменту його укладення).

2.2.Якщо після укладення цього Договору технічними умовами буде передбачена необхідність будівництва Замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури/дорожнього покриття поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту Білогородка та Шевченкове може бути зменшено на суму їх кошторисної вартості, про що Сторони мають укласти відповідну додаткову угоду. Якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури перевищить розмір пайової участі Замовника, визначений цим Договором на момент його укладення, Замовник звільняється від сплати пайової участі, а сільська рада має м відшкодувати Замовнику різницю між здійсненими останнім витратами та розміром Є22 свої участі в розвитку інфраструктури сіл Білогородка та Шевченкове.

2.3.Інженерні мережі та/або об’єкти, побудовані Замовником поза межами його земельної ділянки, на вартість яких зменшено розмір пайової участі Замовника в розвитку інфраструктури населеного пункту Білогородка та Шевченкове, передаються ним у комунальну власність сільської громади.

2.4.Відшкодування вартості мереж та/або об’єктів визначених у пунктах 2.2, 2.3 розділу 2 цього Договору, має бути здійснено, а надміру сплачені грошові кошти повернено Замовнику у визначений законом строк на підставі відповідного рішення Білогородської сільської ради після передачі Замовником цих інженерних мереж та/або об’єктів у комунальну власність територіальної громади сіл Білогородка та Шевченкове.

 1. Особливі умови

3.1.3 моменту зарахування на рахунок цільового фонду коштів, передбачених цим Договором, Замовник передає право володіння, користування та розпорядження з вказаними коштами Білогородській сільській раді відповідно до їх цільового :~т значення, і ці кошти стають комунальною власністю територіальної громади.

3.2. Об’єкти, майно та інші активи, придбані та/або створені за рахунок коштів, внесених Замовником як пайова участь у розвитку інфраструктури сіл Білогородка та Шевченкове за цим Договором, є комунальною власністю територіальної громади.

 1. Відповідальність Сторін

4.1.У разі невиконання або несвоєчасного виконання Замовником зобов’язань щодо перерахування в повному обсязі коштів, визначених цим Договором, Білогородська сільська рада здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів.

4.2.У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі в розвитку інфраструктури населених пунктів Замовник сплачує пеню в розмірі 0,1% від загальної суми пайової участі, визначеної п.1.1 розділу 2 цього Договору, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення виконання зобов’язання.

 1. Форс-мажор

5.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за договором, якщо воно сталося внаслідок обставин непереборної сили: пожежа, повінь, землетрус, втручання з боку органів влади, воєнні дії тощо, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання умов Договору. При цьому строк виконання Договору відтерміновується пропорційно часу, протягом якого діяли такі обставини. Якщо ці обставини триватимуть понад 6 (шість) місяців, Сторони можуть переглянути умови цього Договору.

5 1 Наявність та період дії форс-мажорних обставин має бути підтверджено Торгово-промисловою палатою за місцем знаходження Сторони, яка заявляє про настання таких обставин.

 1. Строк лії договору

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання ними своїх зобов’язань.

 1. Інші умови

7.1. Зміни до Договору вносяться в установленому законодавством порядку за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод, які є невід’ємною частиною цього Договору або в судовому порядку.

7.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.

7.3. У разі виникнення розбіжностей між Сторонами, щодо яких вони не можуть дійти згоди мирним шляхом, спір передається на розгляд суду відповідно до чинного законодавства.

7.4. Питаня, не врегульовані цим Договором, вирішуються Сторонами шляхом переговорів на підставі законодавства України.

7.5. Визнання одного або кількох пунктів цього Договору не чинними або скасування його окремих положень не тягне за собою визнання договору не чинним у цілому.

7.6. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у Білогородській сільській раді.

 1. Адреси та реквізити Сторін
Білогородська сільська рада                                                         Іванов Іван Іванович
08140, Київська область,                                                                                                             02068,
Києво-Святошинський район,                                                                 м. Київ, вулиця Дружби,
с. Білогородка,                                                                                                          будинок 44, кв. 111
вул. Володимирська, 33,                                                                                           ІПН 2139020065
гол ЄДРПОУ 04358477                                                                                              тел. 0673002300
тел. 7-72-68
Сільський голова
Зуєв Максим Анатолійович                                                          Іванов Іван Іванович

 

Додаток 1
до Договору про пайову участь у
розвитку інфраструктури

 

РОЗРАХУНОК ВЕЛИЧИНИ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ В РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛ БІЛОГОРОДКА ТА ШЕВЧЕНКОВЕ

Пунктом 3.2. Положення про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури сіл Білогородка та Шевченкове, затвердженого рішенням Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 02.04.2016 року визначено, що розмір пайової участі для житлових будівель та споруд, кошторисна вартість будівництва яких визначена згідно з ДБН, стандартами та правилами, встановлюється на рівні 2% загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта.

Кошторисна вартість будівництва індивідуальної житлової будівлі по вулиці Миру 22 у с. Білогородка, Києво-Святошинського району, Київської області відповідно затвердженої проектної документації становить 1122553,00 гривень.

Таким чином, розмір пайового внеску для фізичної особи Іванова Івана Івановича становить:

1122553.00 грн. х 2% = 22 451, 00 грн. (двадцять дві тисячі чотириста п’ятдесят одна гривна 00 копійок).

 

Сільський голова                                                                       Зуєв Максим Анатолійович
Забудовник                                                                                    Іванов Іван Іванович
 
Попередній

Рішення виконкому "Про створення постійної  комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій"

Наступний

РІШЕННЯ від 2 квітня 2016 року № 75 про затвердження Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури сіл

Залишити відповідь