widget will appear here

Білогородська сільська рада

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

30 вересня 2019 року                                                                                                  № 769

м. Київ

Про схвалення проекту Програми компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян (жителів Києво-Святошинського району Київської області) на залізничному транспорті приміського сполучення на 2019-2021 роки

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, рішення колегії Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області від 26.09.2019 № 11 та з метою забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд:

  1. Схвалити проект Програми компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян (жителів Києво-Святошинського району Київської області) на залізничному транспорті приміського сполучення на 2019-2021 роки (далі – Програма), що додається.
  2. Управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації подати проект Програми на розгляд сесії Києво-Святошинської районної ради Київської області.
  3. Управлінню фінансів районної державної адміністрації, після затвердження Києво-Святошинською районною радою Київської області в установленому порядку Програми, передбачити кошти на фінансування Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.
  4. Рекомендувати  органам місцевого самоврядування розробити та прийняти програму щодо відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян залізничним транспортом та передбачити в місцевих бюджетах відповідні кошти.
  5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу основних обов’язків.

Виконувач обов’язків
голови адміністрації                                        підпис                             А. КОШИК

СХВАЛЕНО

розпорядження виконувача обов’язків голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області

 

30.09.2019 № 769

Проект

Програма компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян (жителів Києво-Святошинського району Київської області) на залізничному транспорті приміського сполучення на 2019-2021 роки м. Київ 2019 рік

З М І С Т

I. Паспорт Програми 3
ІI. Обґрунтування необхідності прийняття Програми 4
ІІI. Мета Програми 5
IV. Фінансування Програми 5
V. Координація Програми 5
VI. Механізм реалізації Програми 5
VII. Очікувані результати Програми 6
VIII. Порядок відшкодування компенсації за перевезення окремих категорій громадян на приміських маршрутах залізничним транспортом 6
IX. Обставини непереборної сили 7
X. Контроль за ходом виконання Програми 7

I. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор розроблення Програми Управління соціального захисту населення Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області
2. Підстава Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Бюджетний Кодекс України
3. Розробник Програми Управління соціального захисту населення Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області
4. Співрозробники Програми
5. Мета і шляхи Підтримка окремих категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд
6. Фінансово-економічне обґрунтування Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету та бюджетів органів місцевого самоврядування
7. Термін реалізації Програми 2019-2021 роки
8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Районний бюджет та субвенції бюджетів органів місцевого самоврядування
9. Відповідальний виконавець Програми та головний розпорядник коштів Управління соціального захисту населення Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області
10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

ІІ. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

Програма компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян (жителів Києво-Святошинського району Київської області) на залізничному транспорті приміського сполучення на 2019-2021 роки (далі – Програма) спрямована на розв’язання проблем соціального захисту громадян, які мають право на пільговий проїзд.

Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні».

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України видатки на відшкодування витрат за наданні населенню пільги з послуг зв’язку, проїзду у транспорті загального користування та інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян включено до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів.

Дана Програма розроблена для забезпечення безоплатного проїзду окремих категорій громадян Києво-Святошинського району Київської області у зв’язку з відсутністю відшкодування компенсаційних виплат за пасажирські перевезення з Державного бюджету.

Громадяни, які мають право на пільговий проїзд в залізничному транспорті приміського сполучення, зазначені у Додатку № 1.

 

ІІI. Мета Програми

Метою Програми є:

  • забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення шляхом відшкодування компенсації за перевезення пільгових категорій громадян жителів Києво-Святошинського району за рахунок коштів районного бюджету та бюджетів органів місцевого самоврядування;
  • виконання рішення Окружного адміністративного суду м. Києва          від 19.12.2014 № 826/17967/14 про стягнення витрат на перевезення пасажирів, які користуються пільгами з оплати проїзду у приміських поїздах за період         з 01.01.2014 по 30.06.2014 на користь Державного територіально-галузевого об’єднання “Південно-західна залізниця”  в сумі 1 498 596, 69 грн.

ІV. Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету та бюджетів органів місцевого самоврядування в межах затверджених асигнувань, виходячи з реальних фінансових можливостей.

Участь органів місцевого самоврядування в реалізації Програми забезпечується на умовах співфінансування з районним бюджетом.

  1. V. Координація Програми 

Координація за ходом виконання Програми покладається на управління соціального захисту населення Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області.

VІ. Механізм реалізації Програми

Компенсаційні виплати за пільгові перевезення окремих категорій громадян, яким таке право надано законом, здійснюється відповідно до розрахунків, поданих підприємством-перевізником за рахунок коштів районного бюджету та бюджетів органів місцевого самоврядування у межах бюджетних призначень на відповідний рік.До пільгових перевезень належать безоплатні перевезення окремих категорій громадян жителів Києво-Святошинського району залізничним транспортом приміського сполучення.

Компенсація пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення здійснюється на підставі укладеного договору.

 

VІІ. Очікувані результати Програми

Виконання Програми дасть можливість пільговим категоріям громадян, які проживають в населених пунктах Києво-Святошинського району Київської області, отримати соціальні гарантії проїзду на залізничному транспорті приміського сполучення.

VІІI. Порядок відшкодування компенсації за перевезення окремих категорій громадян на приміських маршрутах залізничним транспортом

8.1. Порядок регламентує відшкодування компенсації підприємствам, (організаціям), що надають послуги за перевезення окремих категорій громадян залізничним транспортом загального користування на приміських маршрутах Києво-Святошинського району Київської області за рахунок коштів районного бюджету та бюджетів органів місцевого самоврядування.

8.2. Пільги надаються мешканцям Києво-Святошинського району Київської області на підставі посвідчення, що підтверджує статус окремої категорії пасажира-пільговика.

8.3. Головним розпорядником коштів є управління соціального захисту населення Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області.

8.4. Загальна сума відшкодування компенсаційних виплат, пов’язаних з перевезенням окремих категорій громадян жителів Києво-Святошинського району, визначається кошторисними призначеннями на відповідний рік.

8.5. Управління соціального захисту населення Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області бере бюджетні зобов’язання та здійснює відповідні видатки в межах бюджетних асигнувань.

8.6. Відшкодування компенсаційних виплат проводиться на підставі договору про відшкодування компенсаційних виплат за перевезення окремих категорій громадян Києво-Святошинського району Київської області (далі – Договір) залізничним транспортом, укладеного між управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації та підприємством в межах коштів, передбачених у Договорі. У разі відсутності відповідного Договору компенсація не проводиться.

Для укладення Договору підприємство подає:

– витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних        осіб-підприємців;

– копію ліцензії на право здійснення залізничних пасажирських перевезень.

8.7. У разі скорочення (збільшення) обсягу затверджених в районному бюджеті асигнувань на компенсаційні виплати, управління соціального захисту населення районної державної адміністрації вживає заходів щодо приведення договірних зобов’язань з підприємством у відповідність до уточнених обсягів бюджетних асигнувань.

Здійснення компенсаційних виплат припиняється у разі закінчення терміну дії Договору, повного закінчення терміну дії або позбавлення перевізника ліцензії на здійснення залізничних пасажирських перевезень або повного використання бюджетних асигнувань передбачених в районному бюджеті на відповідний рік на зазначені цілі.

8.8. Обліку підлягають поїздки пільгових категорій громадян жителів Києво-Святошинського району на приміських маршрутах залізничного транспорту загального користування.

8.9. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд здійснюються шляхом перерахування коштів на рахунок підприємства (організації), що надають  послуги, в межах кошторисних призначень  та по мірі надходження фінансування.

8.10. Підприємства (організації), що надають послуги, щомісяця до            25 числа подають управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації акти звіряння розрахунків згідно з формою “3-пільга” та облікову форму про категорію пільговика в межах помісячного розпису асигнувань .

  1. Обставини непереборної сили

Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків заданим Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили.

Під обставинами непереборної сили розуміють обставини, які виникли після підписання Договору, внаслідок непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, включаючи пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, вибух, війну, військові дії, прийняття органами влади відповідних актів, які не дають можливості в подальшому виконувати умови Договору.

Строк виконання зобов’язань призупиняється на строк дії таких обставин.

  1. Контроль за ходом виконання Програми

Контроль за ходом виконання Програми покладається на управління соціального захисту населення Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області.

Начальник управління        
соціального захисту
населення  адміністрації                                                                                   С. ЧЕРТОК

 

Попередній

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №215 від 21 жовтня 2019 року про проведення сесії Білогородської сільської ради

Наступний

До уваги батьків дітей до 12 років! В Україні вводять штраф за перевезення дітей не в автокріслі.