widget will appear here

Білогородська сільська рада

Інформація про проведення конкурсу на заміщення  посади директора Будинку культури с. Білогородка

Відповідно до рішення «Про проведення конкурсу на заміщення посади директора Будинку культури с. Білогородка»  та відповідно до Положення про порядок призначення керівників закладів культури, що перебувають у комунальній власності Білогородської сільської ради, оголошено конкурс на заміщення посади директора Білогородського Будинку культури.

Прийом документів та формування конкурсної комісії проводиться з дати оприлюднення оголошення в газеті “Новий день” від 03.03.2018 року. Конкурс провести 23.04.2018 року о 16 годині у приміщенні Білогородської сільської ради.

Конкурсна комісія складається з семи чоловік. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджує своїм розпорядженням керівник органу управління, що проводить конкурсний добір. Орган управління повинен сформувати персональний склад конкурсної комісії не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури. До складу конкурсної комісії по три кандидатури подають члени трудового колективу, громадські організації відповідного функціонального спрямування та орган управління

Членами конкурсної комісії можуть бути:

– незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

– члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;

– члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

Не може бути членом конкурсної комісії особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

– є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;

– є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

Вимоги до кандидатів: вища освіта в галузі культури, або вища педагогічну освіта, або стаж роботи у сфері культури не менше десяти років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

– автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

– копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

– два рекомендаційні листи довільної форми;

– мотиваційний лист довільної форми.

 

Була створена комісія, яка провела перше засідання на якому було розглянуто документи та відбулося принципове та ґрунтовне обговорення кандидатів конкурсу на вакантне місце директора Будинку культури с. Білогородка.

Комісія була створена згідно розпорядження Білогородської сільської ради.

 

БІЛОГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28 березня 2018 року                                                           с.Білогородка                                                                                           №43

Про створення конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора Будинку культури с. Білогородка

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження конкурсної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури»

 1. Включити до складу конкурсної комісію з проведення конкурсного добору на заміщення вакантної посади директора Будинку культури с. Білогородка наступних осіб:

Гончаренка Дмитра Володимировича – начальника відділу культури, національностей та релігій Києво-Святошинської районної державної адміністрації;

Андрійчук Петро Олександрович – керівник аматорського Народного хору «Княжа вольниця»

Ляшук Світлани Миколаївни – директора районного будинку культури Києво-Святошинського району Київської області.

Прищепи Людмили Юліанівни – директора клубу с. Шевченкове Білогородської сільської ради;

Комаренка Володимира Івановича – секретаря Білогородської сільської ради

Воловика В’ячеслава Івановича – директора комунального підприємства «Арт-Спорт»

Тишкевич Анатолій Миколайович – директора комунального підприємства «Білосвіт»

Секретарем конкурсної комісії призначити Кожушко Олену Володимирівну

 
БІЛОГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

17 квітня 2018 року                                       с.Білогородка                                                      №63

 

Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора с.Білогородка

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження конкурсної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури»

Конкурс на заміщення вакантної посади директора Будинку культури с. Білогородка, оголошеного 03.03. 2018 року в газеті «Новий день», провести 23.04.2018 року о 16 год., у приміщенні Білогородської сільської ради.


ОПРИЛЮДНЕННЯ ДОКУМЕНТІВ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ КЕРІВНИКА  БУДИНКУ КУЛЬТУРИ С. БІЛОГОРОДКИ

 

НАТАЛКА ВІКТОРІВНА ЗІНЧЕНКО  – 

кандидат на посаду директора Будинку культури Білогородської сільської ради

 

 

 

 

 СВІТЛАНА ВІТАЛІЇВНА ГОЛЯЧЕНКО 

кандидат на посаду директора Будинку культури Білогородської сільської ради

 

 

 

 

Робота комісії та обговорення кандидатур на посаду директора Будинку культури Білогородської сільської ради проходили згідно Закону України.

ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури”

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 10, ст.103)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом № 1657-УІН від 06.10.2016. ВВР, 2016, № 47, ст.796}

Верховна Рада України постановляє:

І.       Ввести зміни до таких законодавчих актів України:

 1. Частину першу статті 36 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) доповнити пунктом 9 такого змісту:

“9) підстави, передбачені іншими законами”.

 1. Статтю 26 Закону України “Про музеї та музейну справу” (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 25, ст. 191; 2010 р., № 5, ст. 45; 2014 р., № 5, ст. 62) доповнити частинами шостою та сьомою такого змісту:
 • “Керівники державних та комунальних музеїв призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту на п’ять років за результатами конкурсу.
 • Порядок проведення конкурсу та вимоги до кандидатів на посаду керівника державного чи комунального музею визначаються статтями 211-215 Закону України “Про культуру”.

 

 1. Статтю 24 Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 177; 2014 р., № 5, ст. 62; із змінами, внесеними Законом України від 25 грудня 2015 року № 927-УІІІ) після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 • “Керівники державних та комунальних бібліотек, керівники централізованих бібліотечних систем призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту на п’ять років за результатами конкурсу.
 • Порядок проведення конкурсу та вимоги до кандидатів на посаду керівника державної чи комунальної бібліотеки, централізованої бібліотечної системи визначаються статтями 211-21 5 Закону України “Про культуру”.

У зв’язку з цим частини другу – п’яту вважати відповідно частинами четвертою – сьомою.

 1. Частину другу статті 332 Закону України “Про охорону культурної спадщини” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333; 2011 р., № 4, ст. 22) доповнити абзацами третім і четвертим такого змісту:

“Керівники адміністрації історико-культурних заповідників призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту на п’ять років за результатами конкурсу.

(професій) керівника відповідного закладу культури та художнього керівника. У такому разі укладається контракт строком на п’ять років.

 1. Керівник державного чи комунального закладу культури може залучати артистичний та художній персонал понад штатну чисельність на підставі цивільно-правового договору в порядку, визначеному законом”;

2) розділ III доповнити статтями 211-215 такого змісту:

“Стаття 211. Вимоги до керівника державного чи комунального закладу культури

 1. Керівником державного чи комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Керівником національного закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою, має досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності не менше трьох років та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

 1. Не може бути призначена на посаду керівника державного чи комунального закладу культури особа, яка:
 • за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління державним чи комунальним закладом культури, а саме центрального органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (далі – орган управління).

Стаття 212. Порядок конкурсного добору керівника державного чи комунального закладу культури

 1. Кандидатів на посаду керівника державного чи комунального закладу культури визначає конкурсна комісія за результатами відкритого та публічного конкурсного добору на зайняття цієї посади.
 2. Конкурсний добір керівника державного чи комунального закладу культури складається з таких етапів:
 • оголошення органом управління конкурсу на посаду керівника державного чи комунального закладу культури;
 • формування складу конкурсної комісії;
 • подання документів кандидатами на посаду керівника державного чи комунального закладу культури;
 • Членами конкурсної комісії можуть бути:
 • незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;
 • члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;
 • члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.
 1. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:
 • за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;
 • є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.
 1. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.
 2. Орган управління призначає секретаря конкурсної комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу. Секретар веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії.
 3. Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії.

Стаття 214. Подання документів для участі в конкурсі

 1. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду керівника державного чи комунального закладу культури.
 2. Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж ЗО днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:

 

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;
 • автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 • копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту; два рекомендаційні листи довільної форми; мотиваційний лист довільної форми.
 • Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси органу управління у встановлений цією частиною строк.

 

 1. Перелік документів, зазначених у частині другій цієї статті, є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.
 2. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.
 3. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі орган управління оприлюднює подані документи, визначені у частині другій цієї статті, на своєму офіційному веб-сайті відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.
 4. Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту органу управління, які передаються конкурсній комісії.
 5. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

Стаття 215. Добір кандидатів на посаду керівника державного чи комунального закладу культури та призначення керівника

 1. Конкурсний добір проводиться публічно.
 2. Орган управління забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.
 3. Орган управління не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.
 4. За клопотанням члена конкурсної комісії орган управління забезпечує його участь у засіданнях конкурсної комісії в режимі відеоконференції. Відповідне клопотання подається не пізніш як за три дні до початку засідання конкурсної комісії.
 5. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.
 6. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника державного чи комунального закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.
 7. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника державного чи комунального закладу культури у разі невідповідності вимогам, зазначеним у статті 211 цього Закону, за рішенням конкурсної комісії.
 8. Орган управління зобов’язаний оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті умови праці, відомості про матеріально-технічну базу закладу культури, фінансову звітність за попередній бюджетний період закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

 

13 квітня 2018 року відбулось перше засідання комісії, на якому було розглянуто та допущено до участі у конкурсі двох кандидатів. Ними стали – Світлана Віталіївна Голяченко та Наталка Вікторівна Зінченко. 

 

Кандидат № 1 – Світлана Віталіївна Голяченко 

 1. Заява
 2. Мотиваційний лист
 3. Автобіографія 

 

 

 

 

 

Кандидат № 2 – Наталка Вікторівна Зінченко

 1. Заява
 2. Мотиваційний лист
 3. Автобіографія 

 

Попередній

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 17 квітня 2018 року с.Білогородка №63 про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Будинку культури

Наступний

В Будинку культури с.Білогородка 20 квітня о 17:00 відбудеться святковий концерт «Весняні барви»