widget will appear here

Білогородська сільська рада

Уточнений річний розпис сільський на 2020 р.

Інші кошти спеціального фонду
(станом на 20.05.2020)

с Білогородка                                                                                                                                                                                      (грн)

Кол Найменування Разом на рік  в т.ч. бюдж. розвитку
10000000   Податкові надходження 1000,00  0,00
19000000 Інші податки та збори 1000,00  0.00
19010000 Екологічний податок 1000.00 0.00
20000000 Неподаткові надходження 2480000,00 2400000,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 80000.00 0.00
21000000 Надходження коштів від відшкодування втраї сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 80000.00 0.00
24000000 Інші неподаткові надходження  2400000,00 2400000.00
24 170000 Надходжения коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 2400000,00
40000000 Офіційні трансферти 4800000,00 4800000,00
41000000 Від органів державного управління 4800000.00 4800000.00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 4800000.00 4800000.00

Усього (без урахування трансфертів)                                                               2481000,00         2400000,00

Усього                                                                                                                               7281000,00           7200000,00

Сільський голова                                                                                                                   Зуєв М.А.

Головний бухгалтер                                                                                                             Ткаченко Н.В.

Кол  Найменування Разом на рік в т.ч. бюдж. розвитку
01 Білогородська сільська рада 16433300,00 15852300,00
2000 Поточні видатки 581000.00 0,00
2200 Використання товарів і послуг 581000,00 0.00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1000,00 0.00
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  580000,00 0.00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 580000,00 0.00
3000 Капітальні видатки 15852300.00 15852300.00
3100 Придбання основного капіталу 15852300.00 15852300.00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1280000.00 1280000.00
3120 Капітальне будівництво (придбання) 668207.00 668207.00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів  668207,00 668207.00
3130 Капітальний ремонт 13404093,00 13404093.00
3132 Капітальний ремонт інших об’єктів 13404093,00 13404093.00
3140 Реконструкція та реставрація 500000,00 500000,00
3142 Реконструкція та реставрація інших об’єктів 500000.00 500000.00
0110150 Органііаііійнс, інформаційно-аналітичне іа матеріально-технічне іаоенісченни діяльності обласної ради, районної ради, районноїу місті ради (у ран її створення), міської, селищної,
сільської рад
100000,00 100000,00
3000 Капітальні видатки 100000,00 100000.00
3100 Придбання основного капіталу 100000,00 100000.00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 100000.00 100000.00
0110180 Інша діяльність у сфері державного управління 880000.00 880000,00
3000 Капітальні видатки 880000.00 880000.00
3100 Придбання основного капіталу 880000.00 880000,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 880000.00 880000.00
0116030 Організаиія благоустрою населених пунктів 300000,00 300000,00
3000 Капітальні видатки 300000.00 300000.00
3100 Придбання основного капіталу 300000.00 300000.00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 300000.00
0117130 Здійснення заходів із землеустрою 580000,00 0,00
2000 Поточні видатки 580000.00 0.00
2200 Використання товарів і послуг 580000,00 0.00
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 580000,00 0.00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 580000,00 0.00
0117321 Будівництво освітніх установ та закладів 1172910,00 1172910,00
3000 Капітальні видатки 1172910.00 1172910.00
3100 Придбання основного капіталу 1172910.00 1172910.00
3130 Капітальний ремонт 672910.00 672910.00
3132 Капітальний ремонт інших об’єктів 672910.00 672910.00
3140 Реконструкція та реставрація 500000.00 500000,00
3142 Реконструкція та реставрація інших об’єктів 500000,00 500000.00
0117324 Будівництво установ та закладів культури 1199530,00 1199530.00
3000 Капітальні видатки 1199530.00 1199530.00
3100 Придбання основного капіталу 1199530.00 1199530.00
3130 Капітальний ремонт 1199530.00 1199530.00
3132 Капітальний ремонт інших об’єктів 1199530.00 1199530.00
0117330 Будівництво інших об’єктів комунальної власності   8999860.00 8999860.00
3000 Капітальні видатки 8999860.00 8999860.00
3100 Придбання основного капіталу 8999860.00 8999860.00
3120 Капітальне будівництво (придбання) 668207.00 668207.00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 668207.00 668207.00
3130 Капітальний ремонт 8331653,00 8331653,00
3132 Капітальний ремонт інших об’єктів 8331653,00 8331653.00
0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 3200000.00 3200000,00
3000 Капітальні видатки 3200000.00 3200000.00
3100 Придбання основного капіталу 3200000.00 3200000,00
3130 Капітальний ремонт 3200000.00 3200000,00
3132 Капітальний ремонт інших об’єктів 3200000,00 3200000,00
0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 1000.00 0,00
2000 Поточні видатки 1000,00 0.00
2200 Використання товарів і послуг 1000.00 0.00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1000.00 0.00

Усього                                                                                                                                16433300,00             15852300,00

2000 Поточні видатки 581000,00 0.00
2200 Використання товарів і послуг 581000,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1000.00 0.00
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 580000,00 0.00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 580000,00 0.00
3000  Капітальні видатки 15852300,00 15852300,00
3100 Придбання основного капіталу 15852300,00 15852300,00
3110 Придбання обладнання і предметів довг острокового користування 1280000.00 1280000.00
3120 Капітальне будівництво (придбання) 668207.00 668207.00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 668207,00 668207.00
3130 Капітальний ремонт 13404093.00 13404093.00
3132 Капітальний ремонт інших об’єктів 13404093.00 13404093.00
3140 Реконструкція та реставрація 500000.00 500000.00
3142 Реконструкція та реставрація інших об’єктів 500000.00 500000.00

Сільський голова                                                                                                                                                Зуєв М А.

Головний бухгалтер                                                                                                                                          Ткаченко Н В

Попередній

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №150 від 19 травня 2020 року про проведення сесії Білогородської сільської ради

Наступний

Уточнений річний розпис сільський на 2020 р. Загальний фонд (станом на 20.05.2020)