widget will appear here

Білогородська сільська рада

Уточнений річний розпис сільський
на 2020 р.
Загальний фонд
(станом на 20.05.2020)

с Білогородка 

(грн)

Код                               Найменування                                                     Разом на рік

1                                              2                                                                                  3

1 0000000 – Податкові надходження – 26943200,00


1 1000000 – Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості – 8000,00


1 1020000 – Податок на прибуток підприємств – 8000,00


1 3000000 – Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів – 197200.00


1 3010000 – Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 192000.00


1 3030000 – Рентна плата за користування надрами – 5200,00


1 4000000 – Внутрішні подат ки на товари та послуги – 3255000.00


14020000 – Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 245000.00


14030000 – Акцизний податок з ввезених на мигну територію України підакцизних товарів (продукції) – 910000.00

14040000 – Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 2100000.00

18000000 – Місцеві податки – 23483000,00


18010000 – Податок на майно – 10871000.00


18050000 – Єдиний податок – 12612000.00


20000000 – Неподаткові надходження – 311000,00


21000000 – Доходи від власності та підприємницької діяльності – 23000.00


21080000 – Інші надходження – 23000.00


22000000 – Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності – 288000.00

22010000 – Плата за надання адміністративних послуг – 144000,00


22080000 – Падходжсшія від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном – 144000.00

40000000 – Офіційні трансферти – 9332000,00


41000000 – Від органів державного управління – 9332000,00


41050000 – Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 9332000.00


Усього (без урахування трансфертів)                                                                                  27254200,00

Усього                                                                                                                                                  36586200,00

Сільський голова                                                                                                                                        Зуєв М.А.

Головний бухгалтер                                                                                                                                   Ткаченко Н.В.

Уточнений річний розпис сільський
на 2020 р.
Загальний фонд
(станом на 20.05.2020)

01 – Білогородська сільська рада – 20057759,00


2000 – Поточні відатки – 20057757,00


2100 – Оплата праці і нарахування на заробітну плату – 8976760,0


2110 – Оплата праці – 7358000,00


2111 – Заробітна плата – 7358000,00


2120 – Нарахування на оплату праці – 1618760,00


2200 – Використання товарів і послуг – 9482840,00


2210 – Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  – 852000,00


2220 – Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 166600,00


2240 – Оплата послуг ( крім комунальних) – 5105000,00


2250 – Видатки на відрядження – 20000,00


2270 – Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1939240,00


2271 – Оплата теплопостачання – 754840,00


2272 – Оплата водопостачання та водовідведення – 32400,00


2273 – Оплата електроенергії – 1152000,00


2280 –  Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 1400000,00


2282 – Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 1400000,00


2600 – Поточні трансферти – 828157,00


2620 – Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів  – 828157,00


2700 – Соціальне забезпечення – 720000,00


2730 – Інші виплвти населенню  – 720000,00


2800  –  Інші поточні видатки – 50000,00


9000 – Нерозподілені видатки – 2,00


0110150 – Огранізаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення). міської, селищної, сільської рад – 8720000,00

2000  –    Поточні видатки  –    8720000.00


2100   –  Оплата праці і нарахування на заробітну плату   –   7320000.00


2110   –  Оплата праці    –   6000000.00


2111    –   Заробітна плата   –   6000000.00


2120  –   Нарахування на оплату праці   –  1320000.00


2200 – Використання товарів і послуг  –   1350000.00


2210  –  Прсдмети, матеріали, обладнання та інвентар  –  320000.00


2240  – Оплата послуг (крім комунальних) –  440000.00


2250 – Видатки на відрядження  –  20000.00


2270 –  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  –  570000,00


2271 – Оплата теплопостачання   –   420000,00


2272  – Оплата водопостачання та водовід ведення   –   30000,00


2273  – Оплата електроенергії  –  120000,00


2800  –  Інші поточні видатки  –  50000.00


0110180 – Інша діяльність у сфері державкою управління  –  600000,00 


 2000           Поточні видатки –  600000.00


2200            Використання товарів і послуг –  600000.00


2240            Оплата послуг (крім комунальних)  –  600000.00


0113140 – Оздоровлення їй відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення і ромадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) – 800000,00

2000 – Поточні видатки  – 800000.00


2200 – Використання товарів і послуг – 800000.00


2280 – Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 800000.00


2282 – Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку –   800000.00


0113242 – Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 944600,00


2000 – Поточні видатки – 944600.00


2100 – Оплата прані і нарахування на заробітну плату – 219600.00


2110 –  Оплата праці – 180000,00


2111 –  Заробітна плата – 180000.00


2120 – Нарахування на оплату праці – 39600.00


2200 – Використання товарів і послуг – 5000.00


2240 – Оплата послуг (крім комунальних) – 5000.00


2700 – Соціальне забезпечення  –  720000.00


2730 – Інші виплати населенню – 720000.00


0114060 – Забезнечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних заклалів  – 1878400.00 


2000 – Поточні видатки – 1878400,00


2100 – Оплата праці і нарахування на заробітну плату – 1437160.00

2110 – Оплата праці – 1178000,00

2111 – Заробітна плата – 1178000.00

2120 – Нарахування на оплачу праці – 259160.00

2200 – Використання товарів і послуг  –  441240.00


2210  – Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 32000.00


2270 – Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 409240,00


2271 – Оплата теплопостачання –  334840,00


2272 – Оплата водопостачання та водовідведення –  2400,00


2273 –  Оплата електроенергії –  72000,00


0114082 – Інші заходи в галузі культури і мистецтва – 1000000,00


2000 – Поточні видатки – 1000000,00


2200             Використання товарів і послуг                                                                                                         1000000.00


2210              Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                            300000,00


2240             Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                   100000.00


2280             Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм       600000.00


2282             Окремі шхоли по реалізації державних (реї іональних) програм, не нілнсссні до
                      заходів розвитку                                                                                                                                                600000.00

0116030       Організація благоустрою населених пунктів                                                                  4320000.00


2000               Поточні видатки                                                                                                                                            4320000.00


2200               Використання товарів і послуг                                                                                                                  4320000,00


2210               Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                      200000.00


2240              Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                           3 160000.00


2270             Оплата комунальних послуг та енергоносії»                                                                                            960000.00


2273             Оплата електроенергії                                                                                                                                     960000.00


0117461         Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури та рахунок                                      коштів місцевого бюджету                                                                                                                     800000,00


2000                Поточні видатки                                                                                                                          800000.00


2200                Використання товарів і послуг                                                                                                     800000.00


2240                Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                             800000.00


0118110           Заходи із запобігання га ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха                                                                                                                                                                                                           166600,00


2000                   Поточні видатки                                                                                                                            166600,00


2200                   Використання товарів і послуг                                                                                                  166600.00


2220                   Медикаменти та перев’язувальні матеріали                                                                         166600.00


0118700              Резервний фонд                                                                                                                    2.00


9000                       Нерозподілені видатки                                                                                                                  2.00


0119770               Інші субвенції з місцевого бюджету                                                                    828157,00


2000                       Поточні видатки                                                                                                                        828157.00


2600                       Поточні трансферти                                                                                                                 828157.00


2620                       Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів                        828157.00


01                            Громадське формування “Козацька варта”                                   1900000.00


2000                        Поточні видатки                                                                                                    1900000,00


2600                        Поточні трансферти                                                                                             1900000.00


2610                        Субсидії та поточні трансферти підприє мствам (установам, організаціям)               1900000.00


0118230                 Інші заходи громадського поряд кута безпеки                                          1900000,00


2000                          Поточні видатки                                                                                                                1900000.00


2600                          Поточні трансферти                                                                                                        1900000.00


2610                           Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)            1900000.00


01                              Дошкільний навчальний заклад” Барвінок”                                                   7653600,00


2000                           Поточні видатки                                                                                                                         7653600.00


2100                           Оплата праці і нарахування на заробітну плату                                                               5284600,00


2110                            Оплата праці                                                                                                                               4328000,00


2111                            Заробітна плата                                                                                                                          4328000.00


2120                           Нарахування на оплату праці                                                                                                 956600,00


2200                          Використання товарів і послуг                                                                                               2369000.00


2210                           Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                 100000,00


2220                           Медикаменти та перев’язувальні матеріали                                                                       15000,00


2230                           Продукти харчування                                                                                                                 896000.00


2240                           Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                     442000.00


2250                      Видатки на відрядження                                                                                                           4000,00


2270                      Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                                     912000,00


2271                       Оплата теплопостачання                                                                                                          650000,00


2272                      Оплата водопостачання та водовід ведення                                                                          38000,00


2273                      Оплата електроенергії                                                                                                                  215000,00


2275                      Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                 9000.00


0111010             Палання дошкільної освіти                                                                                    7653600.00


2000                    Поточні видатки                                                                                                                         7653600,00


2100                     Оплата праці і нарахування на заробітну плату                                                                5284600.00


2110                      Оплата праці                                                                                                                                 4328000.00


2111                       Заробітна плата                                                                                                                          4328000.00


2120                     Нарахування на оплату праці                                                                                                 956600,00


2200                    Використання товарів і послуг                                                                                               2369000.00


2210                     Предмети. матеріали, обладнання та інвентар                                                                    100000.00


2220                   Медикаменти та перев’язувальні матеріали                                                                             15000,00


2230                   Продукти харчування                                                                                                                     896000,00


2240                   Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                           442000.00


2250                   Видатки на відрядження                                                                                                                 4000.00


2270                  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                                            912000,00


2271                  Оплата теплопостачання                                                                                                                650000,00


2272                 Оплата водопостачання та водовід ведення                                                                               38000,00


2273                 Оплата електроенергії                                                                                                                      215000,00


2275                Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                     9000.00


01                 Комунальне підприємство ” Комбінат комунальних послуг с. Білогородка”          2000000,00


2000             Поточні видатки                                                                                                                                             2000000.00


2600             Поточні трансферти                                                                                                                                        2000000,00


2610             Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                                  2000000.00


0116020      Забезпечення функціонування підприємсів, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги                                                                 2000000.00


2000               Поточні видатки                                                                                                                            2000000.00


2600               Поточні трансферти                                                                                                                      2000000.00


2610                Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                     2000000.00


01                   КП “ІРЦ” Білосвіт”                                                                                                                 750000,00


2000               Поточні видатки                                                                                                                             750000.00


2600               Поточні трансферти                                                                                                                       750000.00


2610                Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                      750000.00


0110180            Інша діяльність у сфері державного управління                                                        750000,00


2000                    Поточні видатки                                                                                                                                   750000.00

2600                    Поточні трансферти                                                                                                                             750000.00

2610                     Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                           750000.00


01                       Спортивний клуб “АРТ Спорт”                                                                                             2000000.00


2000                   Поточні видатки                                                                                                                                  2000000.00


2600                   Поточні трансферти                                                                                                                           2000000.00


2610                    Субсидії та погонні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                          2000000.00


0115062             Підтримка спорту вищих досягнень та оріанмацін, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні                                                                                                                           2000000.00


2000                     Поточні видатки                                                                                                                             2000000.00


2600                     Поточні трансферти                                                                                                                      2000000.00


2610                     Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                     2000000.00


Усього                                                                                                                                                                         34361359,00

2000                 Поточні видатки                                                                                                                                34361357.00

2100                 Оплата праці і нарахування на заробітну плату                                                                               14261360.00

2110                  Оплата праці                                                                                                                                          11686000,00

2111                   Заробітна плата                                                                                                                                      1168000,00

2120                 Нарахування на оплату праці                                                                                                                    2575360.00

2200                 Використання товарів і послуг                                                                                                                 11851840.00

2210                 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                      052000.00

2220                Медикаменти та перев’язувальні матеріали                                                                                            181600.00

2230                Продукти харчування                                                                                                                          896000,00

2240                Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                      5547000,00

2250                Видатки на відрядження                                                                                                                       24000.00

2270               Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                                                       2851240,00

2271               Оплата теплопостачання                                                                                                                          1404840,00

2272              Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                            70400,00

2273             Оплата електроенергії                                                                                                                                   1367000,00

2275             Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                        9000.00

2280         Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм          1400000.00

2282        Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                                                                                                                                                                                                                            1400000.00

2600      Поточні трансферти                                                                                                                                             7478157.00

2610        Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям)                                         6650000.00

2620       Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів                                                      828157.00

2700      Соціальне забезпечення                                                                                                                                    720000,00

2730       Інші виплати населенню                                                                                                                                 720000.00

2800      Інші поточні видатки                                                                                                                                         50000.00

9000      Нерозподілені видатки                                                                                                                                         2.00

Попередній

Уточнений річний розпис сільський на 2020 р. Інші кошти спеціального фонду (станом на 20.05.2020)

Наступний

Інформація про початок розробки детального плану території земельної ділянки за адресою: вул. Будівельна, с. Білогородка