widget will appear here

Білогородська сільська рада

Білогородська сільська рада Бучанського району Київської області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування:

– начальник відділу освіти Білогородської сільської ради 1 штатна одиниця;

кваліфікаційні вимоги до кандидата:  

– громадянство України;

– вища педагогічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

– стаж роботи за фахом не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в навчальних закладах не менше 3 років.

– знання Конституції України, Закону України ”Про запобігання корупції”, а також чинного законодавства щодо діяльності Управління освіти, питань служби в органах місцевого самоврядування, нормативно-правових актів, що стосуються роботи у сфері освіти;

– обов’язкове знання державної мови;

– вільне володіння комп’ютером.

– головний бухгалтер відділу освіти Білогородської сільської ради – 1 штатна одиниця;

завідувач сектору загальної освіти відділу освіти Білогородської сільської ради – 1 штатна одиниця;

кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

  • громадянство України,
  • вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра.

Стаж роботи за даним напрямком не менше 3 років.

Згідно з чинним порядком заміщення вакантних посад, конкурсанти складають у письмовій формі іспити на знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

  • письмову заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;
  • автобіографія;
  • дві фотокартки розміром 4 х 6 см.;
  • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  • копію документа, який посвідчує особу;
  • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: 08140 вул. Володимирська, 33,  с.Білогородка, Бучанського району, Київської області.

Білогородська сільська рада

 

 

Конкурсній комісії Білогородської сільської ради Бучанського району

Київської області______________________________________
                                                                                                                                     (найменування органу,

__________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові кандидата у родовому відмінку)

який (яка) проживає за адресою:

___________________________________________________,
___________________________________________________,
                                      (номер контактного телефону)

адреса електронної пошти ________________________________
                                                                        (заповнюється

____________________________________________________

друкованими літерами)

 

ЗАЯВА

 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади_________________________________

_______________________________________________________________________________,
  (повне найменування посади)

________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________.

Із встановленими законодавством обмеженнями, зокрема  Законами  України  “Про  службу  в  органах місцевого  самоврядування”   та   “Про запобігання  корупції”,  пов’язаними з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби ознайомлен__.

 

Підтверджую достовірність поданої інформації.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (обрати та зазначити один із запропонованих способів):

□ надсилання електронного листа на зазначену адресу електронної пошти;

□ ______________________________________________________________________________.
                                                                           (зазначити інший доступний спосіб)**

 

«____»____________2021 р.                                                                                                   ___________________

                                                                                                                                                                                 (підпис)

 

** У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної електронної пошти.

Попередній

У Білогородській громаді працюватиме поліцейський офіцер

Наступний

КОДА: «Київщина має важливе значення в контексті реалізації державної мовної політики»