widget will appear here
Понеділок, 24 Червня 2024

Білогородська сільська рада

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території житлової забудови з об’єктами громадського обслуговування в північно-східній частині с. Білогородки Києво-Святошинського району Київської області, обмеженої вулицею Шевченка та вулицею Лікарською села Шевченкового Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області

1.                    Замовник Виконавчий комітет Білогородської сільської ради
2.                    Вид та основні цілі документа державного планування (далі – ДДП), його зв’язок з іншими ДДП Вид ДДП – містобудівна документація: детальний план території (далі – ДПТ) житлової забудови з об’єктами громадського обслуговування в північно-східній частині с. Білогородки Києво-Святошинського району Київської області, обмеженої вулицею Шевченка та вулицею Лікарською села Шевченкового Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

Основні цілі ДДП:

–          визначення функціонального використання території;

–          визначення містобудівних умов та обмежень;

–          визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо попереднього проведення інженерного забезпечення території, створення транспортної інфраструктури та розміщення місць паркування т/з, охорони та поліпшення навколишнього середовища та ін.

Проект ДПТ розроблений з урахуванням проекту «Внесення змін до генерального плану поєднаного з детальними планами території окремих частин села Білогородка Києво-Святошинського району Київської області».

3.                    Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів) Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

В межах території проектування визначені наступні види планової діяльності та об’єкти, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (друга категорія):

інфраструктурні проекти:

 – будівництво житлових кварталів (комплексів багатоквартирних житлових будинків) та торговельних чи розважальних комплексів поза межами населених пунктів на площі 1,5 гектара і більше або в межах населених пунктів, якщо не передбачено їх підключення до централізованого водопостачання та/або водовідведення; будівництво кінотеатрів з більш як 6 екранами; будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як на 100 паркомісць;

господарську діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, та забір води з водних об’єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу.

ДПТ враховані існуючі та запроектовані об’єкти, споруди, які будуть створювати охоронні та санітарно-захисні зони, що впливають на довкілля та здоров’я населення. Всі об’єкти, що створюють негативний вплив на довкілля запроектовані з додержанням санітарних норм та правил.

4.                    Ймовірні наслідки зокрема:
– для довкілля, у тому числі для здоров’я населення Вплив на довкілля, у тому числі на здоров’я населення здійснюється від об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури, що запроектовані в ДПТ.
– для територій з природоохоронним статусом Об’єкти природно-заповідного фонду в межах території проектування та на прилеглих територіях відсутні.
– транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.
5.                    Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо ДДП не буде затверджено Відсутні, так як не має потреби у необхідності розглядати альтернативи.
6.                    Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки Передбачається використовувати статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, іншу доступну інформацію.
7.                    Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування Заходи з охорони довкілля включають:

–    забезпечення дотримання нормативних санітарно-захисних та охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарних та побутових розривів, що визначені ДПТ;

–           комплекс заходів з інженерної підготовки території, що включать загальні та спеціальні заходи;

–          захист атмосферного повітря;

–          захист підземних вод;

–          охорону ґрунтового покриву;

–          охорону навколишнього середовища від дії шуму та електромагнітного випромінювання.

8.                    Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку Звіт про СЕО розробляється у складі ДПТ відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру.

9.                    Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються у письмовій формі до Білогородської сільської ради, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Білогородка, вул. Володимирська, буд. 33.

Термін прийняття зауважень та пропозицій – 15 днів з моменту оприлюднення заяви про визначення обсягу СЕО (з 13.06.2020 р. по 27.06.2020 р.)

Відповідальна особа  – архітектор виконавчого комітету Білогородської сільської ради.

Білогородський сільський голова                                                                       М.А. Зуєв

           

Попередній

Новохацька Вероніка - виборола перші місця та стала переможницею Міжнародного фестивалю повітряної гімнастики «No More Gravity» у березні 2020 року

Наступний

ОГОЛОШЕННЯ. Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів по розробці проекту внесення змін